Groeidialoog: “Gaat de numerus fixus door?”

Om met medewerkers en studenten van gedachten te wisselen was het College van Bestuur dinsdagmiddag aanwezig in de filmzaal van de Zwarte Doos. Onderwerp van gesprek was het pakket aan maatregelen dat het TU/e-bestuur voor zich ziet om de groei van de studentenaantallen aan de TU/e te beheersen. Er kwamen tal van vragen die zo goed mogelijk werden beantwoord.

De filmzaal is vooral gevuld met veel OBP’ers (ondersteunend beheerspersoneel). Minder dan een derde van de belangstellenden bestaat uit wetenschappelijk personeel en studenten. Velen waren ook aanwezig bij een van de vijf eerdere dialogen die het College van Bestuur in juni hield. Deze keer is er ruimte om te reageren op het pakket aan maatregelen dat het CvB in oktober samenstelde en dat rector Frank Baaijens eerst naar voren brengt.

Op de lange termijn moet de numerus fixus voor zes majors (Software Science, Web Science, Biomedische Technologie, Medische Wetenschappen en Technologie, Industrial Design, en Technische Bedrijfskunde)  zorgen dat de groei van de studentenaantallen niet te groot wordt. “Het budget van de overheid is niet voldoende om onbeperkt te groeien. De student-staf-ratio ligt momenteel al tegen de twintig, en dat was vier jaar terug vijftien”, zegt Frank Baaijens. “Als we niets doen, kan hij oplopen tot dertig. Dan is er geen ruimte meer voor onderzoek. En dan is er naar mijn voorspelling over tien jaar geen universiteit meer.”

Op de korte termijn, met ingang van collegejaar 2017/'18, is voor nieuwe studenten een aangescherpte studiekeuzecheck verplicht en zij zullen zich ook vóór 1 mei moeten aanmelden. Voor masterstudenten kan er ook een studiekeuzecheck ingevoerd worden. In ieder geval moet de instroom voor alle TU/e-masters samen niet boven de 2.500 komen.

De vragen uit de zaal betreffen onder ander de studiekeuzecheck, de rol van het bedrijfsleven en de invoering van de numerus fixus. Baaijens plaatst een en ander graag in perspectief. Uit zijn hoofd somt hij getallen op van studentenpopulaties en begrotingen. “Aan de TU/e hebben we nu 11.000 studenten en een begroting van 300 miljoen euro. In Nederland is dat in totaal 250.000 studenten en 4 miljard euro. Stanford heeft dat bedrag voor 17.000 studenten.”

Collegevoorzitter Jan Mengelers vertelt dat de TU/e een ‘zuinige universiteit’ is, met weinig eigen vermogen. “We kunnen ons niet permitteren te potverteren. We komen uit op maximaal 12.000 tot 14.000 studenten.” Dat is volgens Baaijens ook wat er past bij TU/e’s ‘look and feel’.

Op de vraag hoe groot de kans is dat in juni besloten wordt tot invoering van numerus fixus antwoordt Mengelers: “Meer dan 99 procent. De numerus fixus voorkomt dat de faculteiten en infrastructuur ontploffen.”

En als er dan net als bij Werktuigbouwkunde in Delft zoveel commotie ontstaat dat de samenleving vraagt het besluit terug te draaien (zoals daar gebeurde - red.)? Daar is Frank Baaijens heel resoluut over: “Dan moeten we onze poot stijf houden.”

Deel dit artikel