CvB: 'Collegegeldvrij besturen nee, maar wel compenseren'

Groep-één en de Eindhovense Studentenraad (ESR) willen dat de TU/e het collegegeldvrij besturen invoert. Maandag wees het College van Bestuur dit verzoek af. Wel wil men als gedeeltelijke compensatie het maandelijkse beursbedrag ophogen met 125 euro. Collegelid Jo van Ham beloofde tevens honderd extra beurzen ter beschikking te stellen. De verdere uitwerking van deze voornemens wordt binnenkort besproken.

Besturen én studeren blijft het adagium voor de studentbestuurders aan de TU/e, liet het College van Bestuur maandag weten aan de studentleden van de universiteitsraad. Daarmee vervalt volgens het CvB ook de mogelijkheid om studentbestuurders aan de TU/e te vrijwaren van het betalen van collegegeld. Want wie zich niet heeft ingeschreven, heeft ook niet het recht om onderwijs te volgen.

Groep-één wedijvert al zo’n zes jaar voor het invoeren van collegegeldvrij besturen. Maandagmiddag presenteerde deze studentengroepering samen met de ESR een gedegen notitie, waarin gewezen wordt op het belang van studentbestuurders voor de universiteit en op het feit dat door het wegvallen van het beurzenstelsel van de overheid het voor studenten steeds moeilijker wordt om een bestuursfunctie ook financieel te kunnen dragen. Volgens Yoram Meijaard van Groep-één ontstaat daarmee het risico dat besturen alleen nog maar is weggelegd voor draagkrachtige studenten.

In de notitie is ook onderzocht hoe het geregeld is aan andere universiteiten. Daaruit blijkt dat aan de universiteiten in Groningen, Leiden, Utrecht en de VU in Amsterdam collegegeldvrij besturen al wel mogelijk is. Duidelijk is ook dat iedere universiteit er eigen randvoorwaarden aan verbindt.  

Verhoging beursbedrag

Aan de TU/e zijn dit collegejaar duizend maanden beurs beschikbaar, die worden verdeeld over de verschillende koepels van studentenorganisaties. De hoogte van de beurs per maand bedraagt op dit moment 290 euro. Met de toegezegde verhoging van 125 euro wordt dat in het komend collegejaar 415 euro. Voor die bestuurders die recht hebben op het maximum van negen maanden beurs, wordt dan 1.125 euro van het collegegeld van 2.006 euro gecompenseerd. Samen met de honderd extra beurzen kosten deze twee maatregelen de TU/e komend collegejaar 166.500 euro extra.

In de U-raadsvergadering van maandag toonden de studentengroeperingen zich tevreden over het aanbod van het CvB, al hadden ze ook graag gezien dat er bestuursbeurzen beschikbaar zouden komen voor de studententeams. Daar gaat het CvB niet aan meewerken. Collegelid Van Ham: “Op jaarbasis steekt de universiteit nu al een bedrag van een half miljoen in de studententeams. Dat vinden we genoeg. Als de studentenkoepels het zo willen organiseren dat ook voor de teams beurzen beschikbaar komen, moeten ze dat onderling zelf regelen.”

Deel dit artikel