Groep-één en ESR: ‘Beloon bestuurswerk beter’

Groep-één en de Eindhovense StudentenRaad gaan onderzoeken hoe je collegegeldvrij besturen aan de TU/e kunt invoeren en hoe het Profileringsfonds beter kan worden ingericht. Volgens de twee studentenfracties zijn besturen en studeren door de toegenomen werkzaamheden niet meer te combineren. Het College van Bestuur, dat een eerder verzoek voor invoering van collegegeldvrij besturen aan de TU/e heeft afgewezen, laat weten de uitkomsten af te wachten.

door

De laatste jaren is het werk van de verenigingen alleen maar toegenomen, stellen Yoram Meijaard (Groep-één) en Wouter Boerjan (Eindhovense StudentenRaad). Met alleen parttime werk red je het dan niet, zeker niet bij de besturen van de studieverenigingen en andere grote studentenverenigingen, betogen ze.

Meijaard: “De studieverenigingen doen zo veel, van excursies aan bedrijven tot aan faculteitsbrede borrels en de boekenverkoop. Door de toegenomen studentaantallen is dat alleen maar méér geworden en zien we dat er overuren worden gedraaid.” Boerjan: “Studeren en besturen gaan niet meer hand in hand door de toegenomen lasten van het bestuurswerk. We willen al met al meer waardering voor bestuurders - zowel parttime als fulltime - en ook voor andere actieve studenten, zoals topsporters.”

De fracties willen daarom dat fulltime bestuursleden of studententeamleden een jaar geen collegegeld hoeven te bepalen. Daarnaast zouden ze aanspraak moeten kunnen (blijven) maken op een gepaste bijdrage uit het Profileringsfonds.

Onder de loep

De fracties gaan dit fonds bovendien onder de loep nemen. Toen de Eindhovense StudentenRaad eerder dit jaar een onderzoek naar de inrichting van het Profileringsfonds deed en Groep-één collegeldvrij besturen als thema omarmde, besloten de twee fracties de handen ineen te slaan.

De twee fracties willen in hun onderzoek onder meer kijken hoe het aan andere universiteiten is geregeld. Boerjan: “We zien nu al wel dat het enorm verschilt van universiteit tot universiteit. De studentaantallen zijn ook niet overal hetzelfde en het werk van de verenigingen kun je moeilijk vergelijken.”

De Eerste Kamer stemde in 2016 in met de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Daarmee kunnen universiteiten studentbestuurders vrijstellen van het betalen van collegegeld. Het College van Bestuur liet vorig jaar echter weten ‘geen aanleiding te hebben om het huidige beleid ten aanzien van studentbestuurders te wijzigen.’ De belangrijkste reden hiervoor was dat het CvB wil dat besturen en studeren door een student gezamenlijk wordt gedaan.

Ondanks deze eerdere afwijzing stelt Yoram Meijaard dat er vertrouwen is in het huidige initiatief om een onderzoek uit te voeren. “Als we onze argumenten goed onderbouwen en de mogelijkheden inhoudelijk goed weergeven, dan verwacht ik dat het College er met een open blik naar kijkt.” Daar komt bij dat de fracties mogelijkheden zien na invoering van de eerdergenoemde wet. Boerjan: “Je ziet dat meer universiteiten deze nu implementeren.”

Jo van Ham, vicevoorzitter van het College van Bestuur, liet vorige week tijdens de universiteitsraadsvergadering weten dat het hem “verstandig lijkt om het onderzoek af te wachten en daarna overleg te voeren”.

Deel dit artikel via je socials