Het Laplace-gebouw. Foto | Klaas Vermaas

Gerenoveerd Laplace-gebouw moet straks lucht gaan bieden

Een gerenoveerd Laplace-gebouw moet over drie jaar het dreigende tekort aan onderwijsruimten ondervangen. Het aantal studenten aan de TU/e zal de komende jaren ook ondanks het toenemend aantal opleidingen met een numerus fixus, blijven groeien. De verwachting is dat in 2023 zo’n veertienduizend studenten op de campus rondlopen.

door
foto Klaas Vermaas

Lang stond het Laplace-gebouw op de nominatie om afgestoten te worden op het moment dat de faculteit Industrial Design het gebouw begin 2019 zou inruilen voor Atlas. Het bestuur van de TU/e streeft ernaar alle faculteiten en diensten rondom de Groene Loper te concentreren en het Laplace-gebouw, waarin ooit in een ver verleden het Rekencentrum gehuisvest was, paste tot voor kort niet in die plannen.

De groeiende studenteninstroom heeft daar verandering in gebracht. Het gebouw zal binnen drie jaar gerenoveerd worden om het weer geschikt te maken voor de komende 25 à 30 jaar, zegt projectleider Hans Huver van Dienst Huisvesting. Beide verdiepingen worden aangepakt, alsmede de twee amphizalen in de kelder, waar tevens een fietsenstalling wordt gemaakt.

Huver vertelt dat na de zomervakantie van 2019 een begin gemaakt wordt met de asbestsanering en dat het op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel tijd dat in beslag gaat nemen. “Dat hangt af van hoeveel asbest we er aantreffen en hoe de aannemer dit gaat aanpakken”, aldus Huver.

Wensenlijstje

Op dit moment wordt een architect voor het project gezocht, die met een duidelijk wensenlijstje aan de slag moet. Zo moeten er in het gebouw minimaal 350 tentamenplekken gerealiseerd worden en twee amphizalen die elk zo’n 70 tot 75 personen kunnen herbergen. Daarnaast moeten er minimaal acht zalen voor elk vijftig personen in komen, maar het liefst wil men twaalf tot zestien van dat soort zalen hebben. Ook is er behoefte aan kleinere groepsruimtes: zo’n 20 à 25 stuks voor 5 tot 6 personen of voor 10 tot 12 personen. Op de begane grond en op de eerste verdieping moet de architect een ‘studielandschap’ creëren. Het gebouw moet straks na de renovatie ruimte bieden aan zo’n 1.800 studenten.

Huver verwacht dat na de asbestsanering de renovatie zo’n anderhalf jaar in beslag zal nemen. “Na de zomervakantie van 2021 moet het in gebruik kunnen worden genomen”, aldus de projectleider. Over de kosten die het met zich mee gaat brengen, doet hij geen uitspraken. In het stuk waarin de renovatie wordt aangekondigd en dat onlangs werd behandeld in de U-raadsvergadering, staat slechts dat er een ‘taakstellend budget beschikbaar is gesteld'. Tevens is er een voorziening getroffen om een mogelijke stijging van de bouwkosten op te vangen.

Deel dit artikel