Theatervoorstelling TIME OUT. Foto | Bart van Overbeeke

TIME OUT voor de burn-out toeslaat

Burn-out en studiestress: het leeft onder TU/e-studenten. Dat blijkt wel uit een rondgang bij de bezoekers aan TIME OUT, de interactieve theatervoorstelling die Studium Generale gisteravond over dit onderwerp hield. De voorstelling in de Blauwe Zaal is aangepast op situaties aan de TU/e en dat lokt dan ook de nodige feedback uit voor onze universiteit. De wachtrijen voor de studentpsychologen moeten korter en het vak Engineering Design geeft voor het merendeel van de aanwezige studenten veel stress. Maar ook het gevoel te moeten voldoen aan hoge verwachtingen en de nood zich te moeten onderscheiden om goed genoeg te zijn voor een baan later, leggen veel druk op.

De zaal zit vol, als de avond wordt geopend door lifecoach Bert J. Bootsma die vertelt over zijn eigen burn-out en zijn terugkomende motto: “We vinden het normaal dat sporters gecoacht worden om betere prestaties te bereiken. Waarom kan dat dan niet voor alle mensen, met het dierbaarste dat ze hebben; hun leven?”

“Leven zoals je wilt, schat…”

…wordt gezongen als begeleidend nummer in de voorstelling. Maar dat doet eigenlijk niemand, gezien de respons uit de zaal. Via de Kahoot! app wordt volop gestemd over verschillende stellingen, zoals ‘Ik vind het normaal om tot twaalf uur ’s nachts door te werken als dat nodig is’. Informatica-student Vincent Bolta is te spreken over de voorstelling: “Interactief en luchtig vormgegeven. Het steunt je bij het idee dat je niet alleen staat met deze problematiek. Genoeg studenten worstelen hiermee maar je hoort er weinig mensen over. Er zijn veel vooroordelen dat mensen met een burn-out zwak zijn of snel opgeven. Dat is onzin. Hier zitten allemaal heel slimme mensen die veel doen en hard werken.”

Yoram Meijaard, bestuursvoorzitter van studentenfractie Groep-één en mede-initiatiefnemer om deze voorstelling bij de TU/e te laten spelen, zegt: “Als studentenfractie sta je dicht bij de studenten en zie je dat deze issues spelen. De voorstelling vanavond is belangrijk voor bewustwording, dat is stap één richting een gezonder studieklimaat.” Ava Swevels, student Informatica, is gekomen voor die bewustwording: “Ik wil altijd veel doen en kom er dan vaak halverwege achter dat het eigenlijk niet allemaal kan. Dat kan voelen als falen.”

Student Wiskunde Jealy van den Aker werkt, studeert, zit bij commissies en wil ook nog graag leuke dingen doen. “Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Het afschaffen van de studiefinanciering heeft daar ook niet bij geholpen.” Bolta vult haar aan: “Vroeger was zeven jaar voor een bachelor best normaal. Je had toen geen zorgen over geld. Nu moet je lenen, je hebt geen keus. Dat geeft ook druk. Dan wil je de studie snel afmaken om de financiële schade te beperken.”

 
Schaamte en taboe

Frederiek Voskens is creatief directeur bij PodiumT, de maker van TIME OUT. Het doel van de voorstelling is het taboe omtrent stress en burn-out aan te pakken en bewustwording te creëren. Voskens: “Om een gelijkwaardig gesprek tussen alle betrokkenen vanuit universiteiten, de zorg, de werkgevers en studenten zelf te krijgen, is het belangrijk dat elke groep zich gehoord voelt en alle meningen aan bod komen.” Daarvoor heeft ze vooraf grondig onderzoek gedaan. ”Ik heb gesproken met universiteiten, studentpsychologen, arbo-artsen, studenten en werkgevers. Ik wil altijd dát boven tafel krijgen dat net niet gezegd wordt, maar wel door iedereen gedacht wordt”, aldus Voskens.

Tijdens de avond zijn er verschillende studenten aanwezig die al hebben geworsteld met een burn-out of ernstige overspannen verschijnselen vertonen. Veel van hen zijn huiverig om hun naam te geven uit schaamte of angst om op internet door werkgevers gevonden te worden. Een student Technische Natuurkunde die ook anoniem wil blijven, geeft aan hoe geleidelijk het kan gaan: “In het eerste studiejaar viel het nog wel mee. Maar daarna in het tweede en derde jaar komt er meer bij kijken. Werk, commissies, het dispuut. Het gevoel te moeten voldoen aan verwachtingen. Als compleet volleerde professional van school te moeten komen. Altijd bereikbaar te moeten zijn via WhatsApp en social media. Dat vliegt me erg aan. Ik zag pas achteraf hoe overspannen ik was.”

Worstel jij ook met studiestress, een burn-out of heb je andere uitdagingen waar je graag eens met iemand over zou willen praten? De studentenpsycholoog kan je daarbij helpen.

Deel dit artikel