Theater over social safety in de studentenwereld

Van een nare opmerking tot uitsluiting of seksueel grensoverschrijdend gedrag: de voorstelling ‘TIME OUT: Social Safety at TU/e’ gaat over social safety onder studenten. Het stuk, dat deel uitmaakt van de Diversity Week, wordt aanstaande dinsdag twee keer uitgevoerd in de Blauwe Zaal. In de scènes zijn ervaringen verwerkt van studenten van vier universiteiten, vertelt theatermaker Frederiek Voskens. Naomie Amsing verzamelde deze ervaringsverhalen op de TU/e.

Het gezelschap TIME OUT maakt onderzoekstheater. Dat betekent dat er tijdens de voorstellingen en de napraatsessies ook data verzameld worden. “Een van onze vorige voorstellingen, waarmee we ook op de TU/e zijn geweest, ging over stress en prestatiedruk onder studenten. Uit het onderzoek bleek dat sociale onveiligheid een van de oorzaken van die stress is – en tegelijkertijd een gevolg van de hoge prestatiedruk. Het is een kip-eiverhaal”, zegt Frederiek Voskens, creatief leider van TIME OUT.

Naomie Amsing, inmiddels kersvers afgestudeerd bij Biomedical Engineering, was de afgelopen jaren als lid van Groep-één en als student-assistent bezig met studentenwelzijn en de rol die social safety daarbij speelt. “Ik herinnerde me de eerste voorstelling over stress, dat was in 2018, en hoeveel studenten zich daarin herkenden. Daarom heb ik in 2020 Frederiek gebeld met de vraag of een voorstelling over social safety niet een goed idee zou zijn.”

Voskens: “In die tijd kwam ook een onderzoeksrapport uit over sociale veiligheid op de UvA, waarin vrij heftige cijfers stonden. Uiteindelijk hebben we de voorstelling gemaakt met TU/e, UvA, TU Delft en Universiteit Leiden als partners. Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) is onze onderzoekspartner, die tijdens de voorstellingen data verzamelt en vervolgens verwerkt.”

Niet oké

Op verzoek van Voskens verzamelde Amsing met een groepje medestudenten ervaringen van TU/e-studenten op het gebied van sociale veiligheid. Heeft ze een voorbeeld? “Bij sommige studie- en andere verenigingen staan er nog oude, vrouwonvriendelijke regels in de statuten, zoals dat vrouwen bepaalde voorwerpen niet mogen aanraken. Die regels worden allang niet meer nageleefd en worden daarom ook niet actief geschrapt, maar soms – als er wat gedronken is – worden studentes er opeens toch mee geconfronteerd. Ik hoorde zelfs dat een vrouwelijke voorzitter gedwongen werd de verenigingsruimte te verlaten.”

Volgens Voskens is dat precies het type kwesties waar het om gaat: “De dingen die niet oké zijn, maar waarvan we allemaal al die tijd hebben gedaan alsof ze dat wel zijn.” Het grijze gebied dus. “Dingen die zwart-wit echt fout zijn, daar weten we dat allemaal van. Daar zijn we het over eens. Maar het is juist belangrijk om het gesprek te starten over de ‘grijze’ situaties, waar het schuurt.”

Dat het vaak precaire kwesties betreft – wat als iemand het niet verkeerd bedoelt? wat mag je dan nog wel zeggen? – merkte Voskens ook. “We – de cast – zijn onszelf tijdens het maakproces regelmatig tegengekomen. Dat was een spannende tijd en er zijn intensieve gesprekken gevoerd.”  

Napraten

Goede en wellicht ook intensieve gesprekken zullen er ook bij de voorstellingen gevoerd worden, met de bezoekers. “Aan de hand van de publieksreacties zal het stuk zich ook blijven ontwikkelen”, aldus Voskens. Amsing hoopt dat er een brede vertegenwoordiging van de studentenpopulatie komt kijken: “Ook studenten die zelf geen vervelende situaties hebben meegemaakt. Het stuk geeft een inkijkje in hoe het voor anderen kan zijn.”

De voorstellingen op de TU/e zijn georganiseerd door Studium Generale, Groep-één en de Diversity Week, en vinden plaats op dinsdag 4 oktober om 15.45 en 19.30 uur in de Blauwe Zaal in het Auditorium. Tickets zijn gratis. Napraten kan na afloop in het TIME OUT Café, dat is opgezet in samenwerking met TINT.

De theaterproductie van TIME OUT staat overigens los van Mindlab, een stuk over hetzelfde thema, maar dan niet voor studenten maar voor universitair medewerkers. Voorstellingen van Mindlab vonden afgelopen juli plaats op de TU/e.

Foto: gemaakt tijdens de voorstelling van TIME OUT op de TU/e in 2018

Deel dit artikel