Geen eigen feestje voor bachelors Scheikunde

Voor de bachelorstudenten van Scheikundige Technologie staat op 21 september tijdens MomenTUm geen eigen uitreikingsceremonie op het programma. Alle andere opleidingen die op die dag diploma’s uitreiken, hebben wel een eigen ceremonie georganiseerd. Peter Janssens, opleidingsdirecteur bij ST, is altijd uitgegaan van één algemene ceremonie en vindt het vreemd dat de meeste studenten het straks twee keer vieren.

door
foto Shutterstock

“Als het College van Bestuur besluit om een diversiteit aan academische plechtigheden op één dag te gaan vieren en daar ook de uitreiking van alle bachelordiploma’s onder laat vallen, moet je daar als faculteit in meegaan”, zegt Peter Janssens, opleidingsdirecteur bij Scheikundige Technologie. “Of je daar nu voor of tegen bent.”

Janssens ging er dus vanuit dat alle bachelorstudenten die op 21 september hun diploma gaan ontvangen - ook de 64 van zijn eigen faculteit - dat enkel zouden vieren tijdens de algemene ceremonie die van 15.00 tot 17.00 uur plaatsvindt in de markthal van MetaForum. Op een grote tribune zitten daar straks zo’n 700 studenten, van de 861 die hun diploma gehaald hebben, met hun familieleden, wat naar schatting het totaal aantal personen op zo’n 3.500 brengt. Rond 17.00 uur gooien de studenten, die gekleed zijn in een door de universiteit verstrekte toga, gelijktijdig hun eveneens door de universiteit verstrekte baret de lucht in.

Flankerend beleid

Janssens: “Ik kwam er te laat achter dat andere faculteiten er als een soort flankerend beleid ook nog voor gekozen hadden om een eigen ceremonie te gaan houden in het Auditorium of op hun eigen faculteit. Toen we daar achter kwamen was het al te laat om dat voor Scheikundige Technologie ook nog op poten te zetten.”

Janssens vindt het vreemd dat dit “tweesporenbeleid” straks plaatsvindt tijdens MomenTUm, “want het winnen van de Champions League ga je toch ook geen twee keer vieren. In wezen tast je hiermee de onderliggende gedachte van deze dag aan.”

Opleidingen konden voor hun eigen uitreikingsceremonies kiezen uit twee tijdperiodes: van 12.00 tot 14.30 uur of van 17.00 tot 19.30 uur. Studenten hebben dadelijk dus al voorafgaand aan de algemene ceremonie hun diploma ontvangen, of ze krijgen het nog later op de middag. Bij Scheikundige Technologie kunnen ze het ophalen bij de faculteitsadministratie.

Janssens denkt dat deze opzet verwarrend gaat werken voor de ouders en vrienden van de geslaagde, maar hij is deels ook teleurgesteld dat zijn eigen opleiding nu geen eigen ceremonie meer heeft. “Daar maakten we als relatief kleine opleiding toch altijd wel een bijzonder moment van, met toespraakjes, bloemen en het maken van een foto.”

Evalueren

Rosa Geveling, voorzitter van ST-studievereniging Japie en zelf een van de 64 studenten die op 21 september hun diploma krijgen, zegt dat het vorige Japie-bestuur met het faculteitsbestuur heeft gesproken over deze kwestie, maar dat deze zich uiteindelijk heeft gecommitteerd aan het besluit geen eigen ceremonie te houden.

“We gaan na afloop van MomenTUm wel met het bestuur evalueren hoe het dit jaar verlopen is, en ik kan me voorstellen dat daaruit voortkomt dat we in de toekomst ook een eigen ceremonie willen. Persoonlijk had ik dat ook leuker gevonden. Niet per se voor mezelf, maar om mijn ouders dan te kunnen laten zien waar ik de afgelopen jaren heb rondgelopen.”

Janssens zegt dat als er bij de groep van 64 studenten alsnog de behoefte zou bestaan om een eigen ceremonie te hebben, hij erop aandringt dat ze dat als groep kenbaar maken aan het bestuur. “In november zou dan bijvoorbeeld toch nog iets georganiseerd kunnen worden.” Geveling zegt dat Japie een dergelijk initiatief zeker zou ondersteunen.

De opleiding Technische Informatica doet 21 september helemaal niet mee aan de bachelorceremonie omdat men gezien het grote aantal afgestudeerden, bang was de diploma's niet tijdig op orde te krijgen. Data Science is ook niet present, maar dat komt omdat deze jonge opleiding nog geen afgestudeerde bachelorstudenten heeft.

Deel dit artikel