MomenTUm moet de enige feestdag voor de TU/e worden

De Dies Natalis, de opening en sluiting van het academisch jaar én de uitreiking van de academische jaarprijzen aan de TU/e worden voortaan op één dag gehouden. Ook worden die dag, die tot MomentTUm is gedoopt, alle bachelordiploma’s uitgereikt. Dat heeft het College van Bestuur onlangs besloten. Dit collegejaar wordt de geboortedag van de universiteit al niet meer in april gevierd.

Collegevoorzitter Jan Mengelers liet onlangs in de universiteitsraadsvergadering weten dat de belangrijkste reden voor deze ommezwaai is dat "de TU/e met de tijd moet meegaan en de stad Eindhoven meer moet betrekken". Hij benadrukte dat de Dies en andere academische plechtigheden verlegd worden en dat "afschaffen niet het juiste woord is". Op vragen uit de Raad of daarmee geen einde komt aan een decennialange traditie, antwoordde hij "dat we een nieuwe traditie creëren".

Hanneke Koppers, hoofd van het Communicatie Expertise Centrum, stelt dat de TU/e "door alle activiteiten, festiviteiten en financiële middelen te bundelen, meer kansen ziet om er een spraakmakende bijeenkomst van te maken, waar iedereen bij wil zijn”. De eerste versie van MomenTUm staat gepland voor 21 september 2018, in de markthal van MetaForum. Die dag zal nog wel kleinschaliger van opzet zijn dan in 2019 - in elk geval voor de collectieve diploma-uitreiking.

Op dit moment wordt geïnventariseerd welke faculteiten hieraan meedoen. Electrical Engineering en Werktuigbouwkunde hebben hun deelname voor 2018 al toegezegd. Het is sowieso de bedoeling dat studenten eerst op de faculteit die dag hun diploma krijgen en dat de faculteit de invulling daarvan zelf blijft bepalen. Een gezamenlijke uitreiking voor alle bachelorstudenten, waarbij in elk geval de naam van de geslaagde wordt omgeroepen, volgt dan in principe later die dag.

Het cortège blijft

Een projectgroep gaat met de Federatie Studieverenigingen Eindhoven (FSE) de invulling van de dag verder bepalen. Koppers: “Het ligt voor de hand dat er een spreker komt en dat er een eredoctoraat en de academische jaarprijzen worden uitgereikt. Dit kan dan worden afgewisseld met theater, dans, muziek en video. ’s Avonds is er een groot studentenfeest.”

Het voorstel ligt er om afgestudeerde bachelorstudenten in toga en met baret op te laten komen. Of die kleding wordt aangeschaft of gehuurd is nog niet bekend. Ook andere zaken moeten nog worden geregeld. “We moeten onder meer kijken hoe we omgaan met faculteiten die nu meerdere afstudeermomenten in het jaar hebben. Het is aan de faculteit om te beoordelen wat ze daarmee willen.” Het cortège- de stoet van hoogleraren die traditiegetrouw tijdens de Dies door de binnenstad trekt - blijft er ook in de nieuwe opzet  onderdeel vanuit maken. Hoe precies moet nader worden bepaald, geeft Koppers aan.

Volgens het hoofd CEC zijn de reacties overwegend positief. “De studenten kijken er naar uit om dit met de universiteit te organiseren. Ze hebben ons wel meegegeven dat er voldoende ruimte voor familie, vrienden en genodigden moet zijn bij zo’n dag. De faculteiten hechten aan het behoud van de kleinschaligheid van de uitreiking en vinden het belangrijk dat faculteiten een prominente plek behouden in de uitreikingsceremonie.”

Bron Artist Impression | Artishock / events and marketing. 

Deel dit artikel