Milou Feijt won de Marina van Dammebeurs 2018.

Van Dammebeurs voor innovatieve tools in geestelijke gezondheidszorg

Het verminderen van de terughoudendheid om technologie in te zetten in de geestelijke gezondheidszorg, dat is wat Milou Feijt wil bereiken met haar promotieonderzoek. Het winnen van de Marina van Dammebeurs, die haar afgelopen vrijdag tijdens MomenTUm werd uitgereikt, biedt een grote stap in die richting.

door
foto Trees Overhein

“Ik denk dat technologie echt wat kan toevoegen aan onze geestelijke gezondheidszorg, maar in de praktijk wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt”, constateert Feijt, die in het tweede jaar van haar promotietraject zit bij de vakgroep Human-Technology Interaction aan de faculteit IE&IS. “Er zijn prachtige technologieën beschikbaar, cliënten zijn positief, maar toch merken we een sterke terughoudendheid bij behandelaars om techniek toe te passen in hun behandelingen. Natuurlijk hebben zij te maken met een kwetsbare doelgroep, maar het is zo zonde om het niet in te zetten. Daar willen we iets aan doen!”

Virtual reality

Virtual reality is een techniek die ingezet zou kunnen worden bij behandelingen. Feijt: “Daar zit veel toekomst in, bijvoorbeeld bij exposuretherapie bij angststoornissen. Om mensen daar vanaf te helpen, kun je ze blootstellen aan hun angsten. Het is echter niet altijd gemakkelijk om mensen dan daadwerkelijk op grote hoogte neer te zetten, of in een vliegtuig te zetten. Met virtual reality kun je zo’n oefening gemakkelijk en veilig doen.”

“Ook in biosensoren zie ik veel mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het meten van stresslevels. Dat kan heel waardevolle informatie opleveren voor een therapeut tijdens een sessie.”

Grote plannen

Voor haar masterscriptie onderzocht Feijt al de barrières en drivers rondom eMental Health bij behandelaren. Als promovenda doet ze verder onderzoek hiernaar, als onderdeel van een groter NWO-project. “Dat was een kans die ik niet kon laten lopen, dit is precies wat ik superinteressant vind.”

Om haar onderzoek daadwerkelijk te laten landen in de praktijk, heeft Feijt grote plannen. Zo wil ze een aantal maanden doorbrengen in onderzoeksgroep BioSense aan UC Berkeley in Californië. “Daar heb ik voor mijn master ook een halfjaar gestudeerd. Deze groep is een frontrunner op dit gebied en kan me waardevolle inzichten geven voor mijn onderzoek.”

Co-creatie en workshops

De negenduizend euro van de Van Dammebeurs helpt Feijt om haar plannen te realiseren. Naast het bekostigen van haar verblijf in de VS kan ze dankzij de beurs co-creatiesessies organiseren met behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg. “Daar heb ik al diverse contacten voor gelegd. Samen met hen wil ik de technologieën en tools verder ontwikkelen.”

De laatste stap is het organiseren van workshops om de professionals ervaring te laten opdoen met de tools - zodat ze leren hoe ze het kunnen gebruiken tijdens behandelingen en hier vertrouwen in krijgen. “Ik wil niet dat mijn promotietraject eindigt in mooi onderzoek en een boekje. Daar kan ik zelf wel heel trots op zijn, maar daar heeft de maatschappij niets aan. Ik wil écht iets toevoegen in de geestelijke gezondheidszorg.”

Deel dit artikel