TU/e start gezamenlijk instituut met Zhejiang University

De TU/e is een nieuw gezamenlijk onderzoeksinstituut gestart met Zhejiang University uit het Chinese Hangzhou. Dit Institute of Design, Optoelectronics and Sensing (IDEAS) moet de basis vormen voor intensievere samenwerking met de Chinese topuniversiteit, waarmee de TU/e al sinds 2005 banden heeft. IDEAS zal zich in eerste instantie vooral richten op technologie voor de gezondheidszorg.

door
foto Shutterstock

Het is de bedoeling dat zes stafleden van de TU/e een deel van hun tijd in Hangzhou zullen doorbrengen en vice versa, vertelt hoogleraar Ton Backx, die voorlopig fungeert als de Eindhovense wetenschappelijk directeur van IDEAS. “Dat zijn in ieder geval Hans Wyss van Werktuigbouwkunde en Yuqing Jiao en Zizheng Cao van Electrical Engineering. Die laatste twee zijn aan Zhejiang University opgeleid, dus zij kennen die universiteit al goed. Daarnaast gaan er twee mensen vanuit Industrial Design binnen het instituut aan de slag, Jun Hu en Yuan Lu, en één - Uzay Kaymak - vanuit IE&IS.” De afspraak is dat elk van de deelnemende stafleden een promovendus gefinancierd krijgt voor fundamenteel onderzoek, aldus Backx. Alleen vanuit IE&IS is die financiering nog niet volledig rond.

Zhejiang University is een van de beste universiteiten van China, benadrukt Backx. “Bovendien zijn ze sterk op de gebieden waarin wij ook actief zijn. We werken al vijftien jaar met hen samen, met name in de vorm van het Brainbridge-programma met Philips Research.” Daarnaast is er een gezamenlijk masterprogramma met de Chinese universiteit bij Industrial Design en vindt er veel studentuitwisseling plaats. “Er komen vooral veel studenten uit Hangzhou hierheen, maar er gaan ook studenten van ons naar Zhejiang University voor een stage of om af te studeren.”

IDEAS moet zorgen voor een steviger wetenschappelijk fundament onder nieuwe projecten met bedrijven zoals Philips, vertelt Backx. “Daarbij kijken we naar onderwerpen die relevant zijn voor zowel China als Nederland. Met name op het gebied van medische toepassingen kunnen we elkaar versterken, ook omdat de gezondheidszorg in China heel anders is georganiseerd dan hier. De eerste projecten draaien dan ook om basistechnologie voor nieuwe sensoren die we willen gebruiken in de gezondheidszorg. Maar het is uitdrukkelijk de bedoeling om op termijn veel breder te gaan kijken.”

Optical sensing

Hans Wyss, universitair docent in de groep Microsystems (faculteit Werktuigbouwkunde) is een van de Eindhovense wetenschappers die zal deelnemen in IDEAS. Hij zal zo’n twee maanden per jaar in Hangzhou doorbrengen, vertelt hij. “Dit is een prachtige mogelijkheid om nauw samen te werken met onderzoekers en studenten van Zhejiang University.” Zijn geplande project met Zhejiang University draait om het snel kunnen analyseren van onder meer cellen, stuifmeelkorrels en algen. “Om daarin vooruitgang te boeken, moet je expertise hebben in de vakgebieden micromechanica, microfluïdica, optical sensing en machine learning. Op de eerste twee vlakken heb ik in mijn groep ruime ervaring, maar voor die laatste twee gebieden is de samenwerking met onze nieuwe Chinese partners binnen IDEAS cruciaal.”

Wyss zal daarom in Hangzhou in ieder geval nauw gaan samenwerken met twee experts op het gebied van optische sensortechnologie. Het plan is dat ook de aan te stellen promovendus regelmatig een bezoek zal brengen aan Zhejiang University, net als studenten uit zijn onderzoeksgroep. “Tijdens die bezoeken willen we IDEAS ook verder uitbouwen door ter plaatse nieuwe samenwerkingen aan te gaan.” Daarbij zal ook worden gezocht naar mogelijkheden voor valorisatie en extra financiering van de projecten.

Deel dit artikel