Game over voor clicker

De TU/e stopt met ingang van het nieuwe collegejaar met het gebruik van clickers in haar onderwijs. De huidige clickers lopen tegen het eind van hun levensduur en de fabrikant heeft laten weten ze niet meer te leveren. De universiteit vraagt studenten om de ruim vijfduizend clickers die nog in omloop zijn in te leveren, zodat kan worden gezocht naar een herbestemming.

De clickers werden, na een succesvolle pilot bij twee faculteiten, sinds eind 2012 gebruikt om de interactie tussen docent en studenten tijdens colleges te bevorderen. Daarnaast werden ze, in iets minder mate, ingezet voor het afnemen van tussentoetsen. Het gebruik van de clickers is de afgelopen jaren echter langzaam afgenomen, stelt notebookcoördinator Peet van Leeuwen (Education and Student Affairs), als adviseur betrokken bij het project rond het afscheid van de clickers.

Aanvankelijk moesten studenten betalen voor hun eigen clicker, maar sinds 2015 kreeg elke student het apparaatje in bruikleen. Afgelopen september zijn er nog zo’n achttienhonderd clickers uitgereikt; in totaal zijn er momenteel, sinds de bruikleenregeling van start ging, nog zo’n vijfduizend in omloop, zegt Van Leeuwen.

Niet gebruiksvriendelijk

Begin dit collegejaar liet de fabrikant echter weten de clickers in de toekomst niet meer te zullen leveren. Bovendien, zo zegt Van Leeuwen, is het systeem inmiddels “ook wel wat achterhaald, moeilijk te onderhouden en gewoon niet zo gebruiksvriendelijk. Er zijn intussen zoveel ándere mobiele apps en dergelijke die voor studenten en docenten veel gemakkelijker zijn”.

In plaats van de clickers biedt de TU/e straks een palet aan tools, zoals Mentimeter en Canvas Quizzes-Next, om bijvoorbeeld de interactie tijdens colleges te bevorderen en tussentoetsen af te nemen. Er komt daarmee geen één-op-één vervanging voor de clicker, studenten hoeven ook niets nieuws aan te schaffen, aldus Van Leeuwen - ze hebben alleen toegang tot internet nodig om tijdens colleges met genoemde tools te kunnen werken. 

De universiteit vraagt iedereen die nog een clicker heeft, deze vanaf deze week in te leveren (aan de balie of via een inleverbox bij IMS Services/Student in MetaForum of bij het GO Green Office van de TU/e in Atlas). Studenten hebben hierover per mail bericht gehad, ook staat er een reminder op de diverse beeldschermen op de campus. 

De TU/e hoopt voor de zomervakantie zoveel mogelijk van de vijfduizend clickers terug te krijgen. Sowieso zijn ze volgens Van Leeuwen, nu de universiteit heeft besloten ze niet meer te gebruiken, volstrekt waardeloos, omdat de TU/e-clickers alleen werken in combinatie met een specifieke ontvanger in de collegezalen. Bovendien staat er, zoals vermeld in de bruikleenovereenkomst, een boete van zestig euro op het niet inleveren. Studenten die bijvoorbeeld voor een stage in het buitenland zitten, mogen hun clicker in overleg later inleveren.

Overigens mogen ook ouderejaars die - tot en met het collegejaar 2014-2015 - een clicker uit eigen zak hebben aangeschaft, hun clickers als ze dat willen inleveren. In een vergoeding of andere vorm van compensatie is volgens Van Leeuwen niet voorzien.

De universiteit hoopt de clickers een nuttige herbestemming te geven; zo zouden de apparaatjes volgens Van Leeuwen kunnen worden doorgegeven aan een school die ze nog kan inzetten in haar lesprogramma, of zouden ze kunnen worden omgebouwd voor ander gebruik. “Maar we zijn de mogelijkheden nog aan het bekijken.”

Lees meer over de speelse inleveractie van het GO Green Office hieronder.

Prullenbak Bullebak

Wil je op een vrolijke manier afscheid nemen van je clicker? Dat kan bij het GO Green Office in Atlas. Dit milieubewuste bureau zet de Funky Phone in: een gehuurde oldskool spellenkast, waar studenten in plaats van een muntje hun clicker in kunnen stoppen.

Voor elke ingeleverde clicker kunnen drie spelletjes worden gespeeld; er zijn vier verschillende spellen (afvalthema-gerelateerd, zoals Prullenbak Bullebak) beschikbaar, vertelt Bas Turk van GO Green Office. “Zo willen we een positieve draai geven aan de inleveractie.”

De Funky Phone wordt, zoals de naam al aangeeft, normaliter gebruikt om afgedankte mobiele telefoons in te zamelen, maar de machine detecteert ook clickers, zo is vooraf getest. Elke TU/e-clicker staat op naam van een student, zodat achteraf kan worden gecheckt wie zijn of haar clicker heeft ingeleverd, benadrukt Turk. “Het maakt dus niets uit of je dat hier doet of bij de mensen van ict.”

Ideeënbox

Naast de spellenkast staat een ideeënbox, waarin studenten suggesties kunnen droppen voor wat er hierna met de clickers moet gebeuren. Een herbestemming heeft ook voor het GO Green Office de voorkeur, vertelt Turk. Daarbij kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld het ombouwen van de apparaatjes naar presentatieclickers. “Als hier veel animo voor blijkt te zijn, zouden de clickers na aanpassing kunnen worden teruggegeven aan de studenten die ze hebben ingeleverd.” Mocht er geen nieuwe bestemming voor de clickers worden gevonden, dan worden ze in elk geval op een duurzame manier gerecycled, verzekert Turk.

De inzamelingsactie voor de clickers loopt nog tot en met vrijdag 5 juli. De Funky Phone staat voor het kantoor van het GO Green Office op de begane grond van Atlas, studenten kunnen hier binnen de openingstijden van het gebouw op elk moment terecht.

Deel dit artikel