Clicker wordt komend collegejaar wel vergoed

De studenten die in september 2015 van start gaan met een bacheloropleiding aan de TU/e, krijgen de kosten van zestig euro voor een clicker vergoed. De studentenfracties in de universiteitsraad, die hier al lange tijd op aandrongen, zeiden gelukkig te zijn met dit besluit. De regeling geldt alleen voor nieuwe studenten.

Collegelid Jo van Ham zei gisteren in de universiteitsraadsvergadering dat de andere twee leden van het CvB hem "na veel pizza en bier" hadden weten over te halen om de kosten voor de clicker komend collegejaar toch te gaan vergoeden.  

Een jaar geleden had de Eindhovense Studentenraad (ESR) al aan het CvB laten weten dat de verplichte aanschaf van de clickers in strijd zou zijn met de wet. Volgens de ESR zou in de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staan dat studenten na het betalen van het instellingsgeld in staat moeten zijn al hun studiepunten te halen. De tussentoetsen waarbij clickers gebruikt worden, bepalen volgens de ESR dertig procent van het eindresultaat van een tentamen en zijn dus noodzakelijk om studiepunten te halen.

Het CvB stelde destijds een clicker te beschouwen als studiemateriaal, net als studieboeken, witte labjassen en notebooks. Die materialen werden volgens het CvB ook niet vergoed. Dit collegejaar mengde ook Groep-één zich nadrukkelijk in de discussie en nu is er dus alsnog voor gekozen om de aanschafkosten met ingang van het komend collegejaar te vergoeden. In september 2014 startten bijna 1.700 eerstejaars aan de TU/e. Als voor die groep de clickers al vergoed waren, had dat de universiteit 102.000 euro gekost.

Deel dit artikel