‘Werkdruk aan universiteit nog verder opgelopen’

Maatregelen van universiteiten om de werkdruk te verlagen hebben nog weinig uitgehaald. Die is volgens het personeel gelijk gebleven of zelfs gestegen, staat in een nieuw onderzoek van de vakbonden. Vrijdag 15 maart is op het Malieveld in Den Haag een brede landelijke onderwijsstaking. Aan de TU/e probeert promovendus Luuk van Iperen daar mensen enthousiast voor te maken.

door
foto Shutterstock

Na een eerste meting in 2016 heeft FNV Onderwijs en Onderzoek, dit keer samen met vakbond VAWO, ruim 1.100 medewerkers van universiteiten bevraagd. Nog altijd 67 procent van hen ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. De wetenschappers onder hen vaker (76 procent) dan het ondersteunende personeel (50 procent).

Van alle ondervraagden denkt 71 procent dat de hoeveelheid werk de afgelopen twee jaar is toegenomen; 65 procent heeft vanwege de werkdruk weleens overwogen om van baan te veranderen.

Weinig effect

De plannen die de universiteiten hebben gemaakt om de druk te verlichten, hebben nog weinig effect volgens de geënquêteerden. Waar al maatregelen zijn genomen, oordeelt 62 procent dat de werkdruk gelijk is gebleven en zegt 29 procent zelfs dat deze verder is gestegen. Volgens woordvoerder Marijtje Jongsma van de VAWO komt dat doordat de universiteiten “simpelweg te weinig medewerkers hebben om al het werk naar behoren uit te voeren”.

FNV en VAWO eisen, samen met actiegroep WOinActie, 1,15 miljard euro extra investeringen van minister Ingrid van Engelshoven. Ook willen ze dat de zogeheten doelmatigheidskorting van tafel gaat en dat er meer geld gaat naar de eerste geldstroom voor onderzoek. Deze week voeren universiteitsmedewerkers actie en doen ze vrijdag 15 maart mee aan de brede landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag.

Een ieder voor zich actie

Luuk van Iperen, promovendus bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, is binnen WOinActie de TU/e-vertegenwoordiger en zegt over de stakingsactie al diverse vragen gekregen te hebben, onder meer over het vervoer en over het mogen verplaatsen van lessen. Maandagochtend werd TU/e-breed een donotreply-mail verstuurd, waarin Van Iperen de problematiek kort schetst en waarin hij oproept te gaan staken. Hij zegt vooralsnog geen duidelijk zicht te hebben op hoeveel mensen van de TU/e vrijdag naar Den Haag gaan. "Op dit moment is het een ieder voor zich actie, hoewel ik hoop dat collega’s elkaar aansporen samen te gaan staken."

Van Iperen fungeert "als aanspoorder aan de TU/e en als contactpersoon voor de organisatie als geheel. Ik handel in die zin namens WOinActie, maar sta natuurlijk persoonlijk ook volledig achter dit doel en hoop dat ook veel anderen hun stem laten horen. Vorige week was er de grote protestactie voor het naleven van het klimaatakkoord. Enorm succesvol, wat fantastisch is. Ik zou daarbij graag willen opmerken dat er zonder goede wetenschap straks geen gegevens meer over het klimaat voorhanden zijn."

Op de vraag of het College van Bestuur de actie nog concreet gaat ondersteunen, bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van bussen, zegt de promovendus dat hij de kans daarop gering acht. Bestuursvoorlichter Barend Pelgrim laat weten dat het CvB al eerder heeft aangegeven het protest te ondersteunenen en dat de universiteit individuele studenten en medewerkers de ruimte en gelegenheid biedt om deel te nemen aan de staking.

Deel dit artikel