Mengelers: “Werkdruk blijft hoog op de agenda staan”

Collegevoorzitter Jan Mengelers zei tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Plint, de nieuwe culturele hotspot in de benedenverdiepingen van Luna, dat de toenemende werkdruk hem zorgen baart en dat ieder zijn uiterste best moet doen om daar iets aan te doen. Een beperking van de instroom, de inzet van teaching-assistents en het terugdringen van de regeldruk moet er dit jaar aan bijdragen.

Veel lof was er gisteren voor De Plint, die al voor een groot deel in gebruik is genomen door onder meer Studium Generale en de culturele studieverenigingen. Maar de bar Hubble, gerund door studenten, werd gisteren pas op het allerlaatste moment opgeleverd. SG-hoofd Lucas Asselbergs was duidelijk verguld met de nieuwe ruimtes, die in de plaats zijn gekomen van het Gaslab dat SG vorig jaar had moeten verlaten. Asselbergs zei te hopen dat iedereen De Plint gaat ontdekken in het nieuwe jaar en er veel gebruik van gaat maken.

Voorzitter Jan Mengelers koos er dit jaar voor om niet stil te blijven staan bij alle hoogtepunten van 2017, maar vooral vooruit te kijken naar de toekomst. “De werkdruk bij het personeel van alle Nederlandse universiteiten is een heel zorgelijke ontwikkeling”, aldus Mengelers, “en ook vanuit het CvB is hier alle aandacht voor.” Door de autonomie van medewerkers te vergroten en de studenteninstroom te beperken moet de werkdruk wat te verlichten zijn, aldus de voorzitter. In het nieuwe collegejaar worden voor vier opleidingen numeri fixi van kracht en in het verleden heeft Mengelers er al op gezinspeeld dat dat in de toekomst voor meer opleidingen zou gaan gelden.

Daarnaast wil de universiteit de regeldruk terugsnoeien en zullen wetenschappers ondersteund worden bij het opstellen en indienen van hun aanvragen voor onderzoeksgeld. Extra geld is dit jaar ook uitgetrokken voor het aanstellen van zogeheten teaching-assistents.

Als hoogtepunten voor dit jaar ziet Mengelers de opening van Atlas en de ingebruikname door de TU/e innovation Space van het gerenoveerde Matrix. Aan het einde van de bijeenkomst werd ook nog het succesvolle Solar Team Eindhoven gehuldigd voor hun prestatie in oktober vorig jaar, waar een TU/e-team voor de derde maal de eindoverwinning behaalde in de Solar Challenge in Australië.

Deel dit artikel