Komt er een Officer Diversity voor studenten?

Er is sinds twee jaar een Diversity Officer voor TU/e-medewerkers. Vreemd genoeg ontbreekt zo iemand voor studenten. Arthur Nijdam (fractielid ESR) pleitte deze maand in de universiteitsraad om iemand daarvoor aan te stellen. Hoewel er geen directe toezegging kwam van het universiteitsbestuur, viel zijn voorstel wel in goede aarde.

“Diversiteit met betrekking tot gender, cultuur of etniciteit speelt net zo goed onder de ruim twaalfduizend studenten op deze campus. Dus ik denk dat een Diversity Officer geen overbodige luxe is”, aldus Arthur Nijdam.

Rector Frank Baaijens reageerde positief op het voorstel van de derdejaars student Biomedische Technologie. “De vraag is hoe we dit kunnen implementeren. Ik wil dit graag bespreken met een aantal personen binnen onze organisatie en hoop dat u mij wat tijd wilt geven om het uit te zoeken.”

Diversiteit biedt kansen

Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat er een Diversity Officer is die opkomt voor diversiteit en inclusiviteit binnen de studentengemeenschap. En dat is dringend nodig, vindt Nijdam. “Ik zou de TU/e graag willen tonen welke kansen diversiteit kan bieden. Naar mijn mening worden die nog niet ten volle benut. Het is goed om een discussie hierover te starten en mensen aan het denken te zetten.”

De goede bedoelingen van het universiteitsbestuur ten spijt, ziet hij weinig tastbare veranderingen op de universiteit. Nog steeds zijn er geen genderneutrale inschrijfformulieren, toiletten en meer van dat soort alledaagse zaken geregeld. Het lijken triviale kwesties, maar ze krenken toch diep in de ziel, aldus de student.

Er zijn meer zaken die Nijdam met lede ogen aanschouwt. Hij strijdt niet alleen in de UR voor een veilige en respectvolle campus, maar doet dat ook vanuit Compass. Deze unieke community telt studenten en medewerkers van diverse leeftijd, geaardheid en genderidentiteit. Een van de leden is Steven Ralston, docent academisch Engels, tolk, vertaler en werkzaam voor het TU/e Language Center, onderdeel van Education and Student Affairs (ESA). Ook hij ziet dat er genoeg ruimte voor verbetering is.

Buitenlandse studenten

Ralston: “Vanuit Compass signaleren we twee belangrijke zaken. Er is een grote buitenlandse gemeenschap aan de TU/e, maar deze studenten komen vaak uit landen waar alternatieve vormen van seksualiteit onbespreekbaar zijn. Ze komen soms opzettelijk naar Nederland voor hun studie met de verwachting om hier meer acceptatie te krijgen. Het is moeilijk in te schatten of ze dat ook zo ervaren. Het is moeilijk om contact met ze te leggen. Ze zijn schuw om met hun seksuele voorkeuren naar buiten te treden.”

Datzelfde geldt ook voor medewerkers van de TU/e, meent Ralston. “Compass is een mix van studenten en medewerkers, van jong en oud. Ik spreek wel eens met nieuwkomers. Ze kiezen er soms voor om niet uit de kast te komen in hun professionele omgeving. Ze zijn doodsbenauwd dat het schadelijk voor hun carrière kan zijn. Dat is een heel kwalijke zaak. Het maakt duidelijk dat de veiligheid op de TU/e te wensen over laat.”

Vertrouwenspersonen

Toch zijn er mogelijkheden voor medewerkers en studenten om zich daartegen te weren. De TU/e heeft vertrouwenspersonen, studieadviseurs en studentpsychologen waar iedereen terecht kan om problemen te bespreken. Arthur: “Dat is goed gecoördineerd. Ze overleggen met elkaar. Studieadviseurs geven gevraagd en ongevraagd advies. Er zijn dus ingangen voor mensen die zich gekwetst of onveilig voelen.”

"Meer tijd en mensen nodig voor cultuuromslag"

De Diversity Officer voor medewerkers is Evangelia Demerouti. Zij is sinds september 2017 actief om diversiteit en inclusie (D&I) onder medewerkers te verhogen. “Ik heb alleen een adviserende rol naar het College van Bestuur toe. Maar dat het is een hele uitdaging, want D&I is een complex onderwerp.” Een Diversity Officer voor studenten vindt ze een goede zaak. Maar ze verwacht niet dat zij daarvoor de aangewezen persoon is.

“Mijn disciplinaire achtergrond is arbeids- en organisatiepsychologie. Ik weet hoe je organisaties kunt veranderen en welke factoren en interventies kunnen helpen om D&I te verhogen. Hoewel het verhogen van D&I onder studenten parallellen heeft, is het niet hetzelfde. Het vraagt andere maatregelen die onderwijskundige bagage vereisen. Mijn kennis is relevant, maar zou aangevuld moeten worden door meer specifieke vaardigheden.”

Dat er maar langzaam concrete veranderingen doorsijpelen op de universiteit, heeft volgens Demerouti te maken met de cultuur. “Een cultuuromslag heeft tijd nodig. We moeten daarvoor met verschillende mensen praten, zodat uiteindelijk uit allerlei hoeken van de TU/e vanzelf ideeën en acties komen om D&I te verbeteren.”

Diversiteitscommissie

Op dit moment is Demerouti één dag per week met D&I bezig en Corlien van Dam, als HR-beleidsadviseur, maximaal twee dagen per week. Dan is er nog Janna Behnke, een aio van Demerouti, die gaat promoveren op D&I. Zij voert een soort action research-project uit onder begeleiding van Demerouti en haar collega Sonja Rispens. Behnke ontwikkelt onder meer interventies voor TU/e-medewerkers. Tot slot is er een Diversiteitscommissie die jaarlijks vier keer bij elkaar komt om te brainstormen over D&I-kwesties.

Rolmodellen

Demerouti: “Het vereist veel werk om alle ideeën en voorstellen om te zetten in tastbare en zichtbare dingen. Zoals interviews met rolmodellen en die omzetten in communicatiemiddelen, gesprekken voeren, vergaderen en onderhandelen om een leiderschapstraining op te zetten, die training ontwikkelen en testen, een D&I-vriendelijke tool ontwikkelen voor selectie en assessment van nieuwe medewerkers. Dan heb ik heb het nog niet eens over de studies en experimenten op het gebied van D&I die wij binnen de TU/e uitvoeren. Al deze activiteiten vergen meer mensen dan op dit moment beschikbaar zijn. Het proces versnellen kan alleen door meer ondersteuning. We hebben een groep mensen nodig die de ideeën gaat implementeren. Op het gebied van HR, communicatie, beleid en misschien het financiële vlak.”

Deel dit artikel