Lara Hofstra wordt Student Diversity Officer

Ze heeft er naar eigen zeggen jaren voor gevochten en ze wilde "radslagen door de straten maken" toen ze hoorde dat ze deze nieuwe functie mag gaan vervullen: Lara Hofstra wordt de eerste Student Diversity Officer van de TU/e. Al ziet ze dit boven alles als een overwinning voor studenten, vooral voor degenen die zich volgens haar al langer op een positieve en creatieve manier inzetten voor diversiteit en het welzijn van de Eindhovense student.

Twee van die studenten die zich hebben ingezet voor een Diversity Officer voor studenten zijn Naomie Amsing en Arthur Nijdam van Groep-één|ESR. In mei 2019 zijn hierover vragen gesteld in de universiteitsraadsvergadering, vertelt Nijdam, voormalig lid van de U-raad en oud-fractielid de studentengroepering.

Groep-één|ESR was destijds al in gesprek Chief Diversity Officer Evangelia Demerouti van de TU/e, onder meer over de mogelijkheid voor meer initiatieven voor diversiteit bij studenten, het welkom heten van internationals, beleid voor genderneutrale toiletten, enzovoorts.

“We kwamen erachter dat zij alleen maar verantwoordelijk was voor medewerkers, vooral onderzoek deed ten behoeve van beleid, en niet zozeer concrete projecten voor studenten oppakte. Daar kwam onze vraag voor een Student Diversity Officer vandaan. Nicole Ummelen van het College van Bestuur gaf aan hiervoor open te staan en toen hebben we een concreet voorstel geschreven”, zegt Nijdam.

Naomie Amsing, fractievoorzitter van Groep-één|ESR, onderstreept nog eens dat deze nieuwe Diversity Officer er echt voor de studenten is. “Die ambitie komt ook terug in TU/e's Strategie 2030. Daarnaast merkten we dat bijvoorbeeld ook Compass (gericht op de LGBTQ+ community, red.) en Cosmos (internationale community) hier behoefte aan hadden. En wij vinden dit als partij ook gewoon een heel belangrijk onderwerp, dus wilden we actie ondernemen. Er is aan de universiteit wel beleid op diversiteit, maar meer voor zeer specifieke groepen zoals studenten met een functiebeperking. Ons doel is om inclusiviteit en diversiteit in het beleid opnemen. Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen.”

Link tussen studenten en het CvB

De Student Diversity Officer vormt een belangrijke link tussen de studenten en het College van Bestuur om aandacht te krijgen voor inclusiviteit en diversiteit. Hofstra ziet daarin een dubbele rol: iemand die informatie verzamelt en goed weet wat er speelt, maar ook iemand die adviseert. “Veel mensen werken al heel lang aan de TU/e en groeien niet altijd mee met de studenten en wat er bij hen leeft. Daarom is het belangrijk om als personeel advies te krijgen van studenten, want we moeten echt weten wat er speelt om ze te kunnen helpen. Studenten willen zich hard maken voor student well-being en diversiteit. Daar moeten we naar luisteren en daar moeten we hen in begeleiden, zodat ze hun doelen kunnen waarmaken”, vindt Hofstra.

Na twaalf jaar aan de TU/e gewerkt te hebben en veel met studenten te hebben gesproken, weet Hofstra waar die tegenaan lopen. “Vanuit mijn functie als coördinator internationalisering bij het Studentensportcentrum (SSC) kon ik ze maar heel beperkt helpen. Met deze titel heb ik veel meer bereik.” Hofstra gaat zich voor 0,5 fte inzetten als Student Diversity Officer en blijft daarnaast ook nog 0,5 fte op het SSC werken, om zich bezig te houden met community building en diversiteit. De inhoud van de nieuwe functie moet nog verder ingevuld worden, maar als Student Diversity Officer heeft ze in elk geval studentenwelzijn, sociale veiligheid, internationalisering, gender equality, LGBTQ+ en eenzaamheid onder studenten als aandachtspunten.

Daarnaast gaat Hofstra ook meewerken aan bestaande diversiteitsinitiatieven zoals de Diversity Week en het Diversity Fund, waarvoor van augustus tot en met oktober weer ideeën kunnen worden ingestuurd. Vorig jaar is daar onder andere de Gaybra uit gekozen. Hofstra heeft veel zin om aan de slag te gaan en diversiteit in het beleid te verweven. “Deze functie is geslaagd als elke student zich gezien en gehoord voelt en als studenten weten waar ze kunnen aankloppen als ze ergens mee zitten”, zegt Hofstra. “Nu merk ik dat daar soms nog wel eens onduidelijkheid over is. Ik wil dat studenten, maar ook verenigingen, me straks weten te vinden.”

Blij met Hofstra

Dat de studenten blij zijn met de benoeming van Lara Hofstra voor deze functie, is duidelijk. Amsing: “Hofstra is zelf misschien geen student, maar ze kan goed meedenken over wat studenten nodig hebben, goed praten en luisteren. Misschien kan Eva Demerouti dat ook wel, maar dan moet je je ideeën wel meer gaan uitleggen en moet zij zich naast medewerkers ook op studenten gaan focussen. Lara deed het werk eigenlijk al zonder dat ze deze functie had. Nu krijgt ze meer mogelijkheden om dingen voor elkaar te krijgen.”

Nijdam vult haar aan: “Wat wij belangrijk vinden bij een Student Diversity Officer is dat het echt iets anders is dan zo’n functie voor medewerkers. Waar die laatste gericht is op onderzoek en beleidsadvies werkt Lara aan zichtbare projecten. We denken dat dat nodig is: zo snel mogelijk zichtbare en tastbare veranderingen creëren. Dat je als je rondloopt op de campus, merkt dat er echt een diverse en inclusieve omgeving gecreëerd is. Ik denk dat Lara dat wel kan.”

Op de hoofdfoto van links naar rechts: Naomie Amsing, Lara Hofstra en Arthur Nijdam.

Deze functie is geslaagd als elke student zich gezien en gehoord voelt

Lara Hofstra
Student Diversity Officer van de TU/e

Deel dit artikel