Eerste winnaars bekend van de studievoorschotmiddelen

OCW-minister Ingrid van Engelshoven maakte vandaag de eerste winnaars bekend van de leenstelselmiljoenen. Tien universiteiten en vijf hogescholen kunnen aanspraak maken op geld uit de pot met studievoorschotmiddelen. De overige 39 instellingen hebben de eerste horde nog niet genomen. Aan de TU/e is het wachten op het tweede bezoek van de NVAO-commissie voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) eind deze maand. Dan worden ook de acht onderwijsprojecten die de TU/e heeft voorgedragen, onder de loep genomen.

door
foto Shutterstock

De basisbeurs is afgeschaft in 2015 en dat levert - als het goed is - de komende jaren honderden miljoenen euro’s op voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hogescholen en universiteiten moeten plannen indienen om aanspraak te maken op het geld.

Van 25 tot en met 27 november komt een commissie van de NVAO voor de tweede keer binnen twee maanden op bezoek aan de TU/e voor een toegespitste controle die moet leiden tot een positieve uitkomst voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Volgens beleidsmedewerkster Lilian Halsema worden bij dit bezoek ook de acht onderwijsprojecten die de TU/e heeft ingediend voor geld uit de pot met de studievoorschotmiddelen, onder de loep genomen.

Halsema: "Daarin zitten onder meer onze plannen voor onderwijsinnovatie, het zogeheten BOOST-programma, ons plan voor challenge based learning en de inzet van teacher assistants. In totaal is met deze plannen tot 2024 zo'n negen miljoen euro gemoeid. We verwachten hier dan ergens in februari 2020 uitsluitsel over te krijgen en hopen natuurlijk op een positief oordeel." 

Door het ijs gezakt

Drie instellingen zijn inmiddels door het ijs gezakt en krijgen een herkansing. Hun plannen waren niet helder genoeg, vindt de minister. Van nog eens zeven instellingen zijn de plannen al afgekeurd door keurmeester NVAO, die de minister adviseert. Maar de minister heeft haar besluit nog niet genomen. Het staat allemaal in een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot de tien goedgekeurde universiteiten behoren ook drie theologische universiteiten en de Open Universiteit. Van de ‘gewone’ universiteiten zijn er nog maar zes door de keuring: minder dan de helft.

In juni zei voorzitter Anne Flierman van de NVAO al dat het tegenviel, toen tien van de 23 bezochte onderwijsinstellingen een negatieve beoordeling kregen. “Dat zijn er meer dan we verwacht hadden, daar wil ik eerlijk in zijn.”

Pas vanaf 2021 zijn de plannen cruciaal voor de toekenning van het geld. In 2019 en 2020 de opbrengst van het leenstelsel naar rato over alle onderwijsinstellingen verdeeld en krijgen zij het geld met de rest van hun overheidsbekostiging. Het was nog te vroeg om voor deze jaren concrete ‘kwaliteitsafspraken’ te maken.

Landelijke projecten

De onderwijsinstellingen, waaronder dus ook de TU/e, hebben nog een paar maanden om zich van goedkeuring te verzekeren. Uiterlijk in april 2020 zijn alle plannen getoetst.

Overigens gebruikt de minister tien procent van de opbrengst voor allerlei landelijke projecten, zoals onderwijsvernieuwing, de gelijke-kansen-campagne Students4Students en regionale samenwerking van mbo en voortgezet onderwijs met universiteiten en hogescholen.

De opbrengsten van het leenstelsel worden nu al enigszins gedempt door enkele bezuinigingen van het kabinet. In de verre toekomst moet het hoger onderwijs misschien opdraaien voor het schrappen van de hogere rente op studieschulden.


Instelling

Besluit over het plan*

 

Maastricht University

Positief

Hogeschool Utrecht

Herkansing

HZ University of Applied Sciences

Positief

Universiteit Leiden

Positief

Rijksuniversiteit Groningen

Positief

Gerrit Rietveld Academie

Herkansing

Technische Universiteit Delft

Positief

Hogeschool Viaa

Herkansing

Theologische Universiteit Apeldoorn

Positief

Open Universiteit

Positief

Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Positief

Universiteit Utrecht

Positief

Theologische Universiteit v/d Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.

Positief

Radboud Universiteit Nijmegen

Positief

Protestantse Theologische Universiteit

Positief

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Positief

Marnix Academie

Positief

Hogeschool Inholland

Positief

* positief plan = toekenning studievoorschotmiddelen 2021 t/m 2024; herkansing = een negatief besluit, dus een jaar de tijd om plan te verbeteren.

Bron: OCW.

Deel dit artikel