CvB presenteert plannen voor inzet studievoorschotmiddelen

Dit kalenderjaar steekt de TU/e 2,9 miljoen euro aan studievoorschotmiddelen in de verbetering van het onderwijs. In de universiteitsraad werden de plannen hiervoor gisteren besproken. De raad is tevreden over de gemaakte keuzes, maar men wil het plan nog voorleggen aan de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie. Collegevoorzitter Jan Mengelers had gisteren al graag een positief advies willen ontvangen en zei te hopen dat met deze tussenstap geen vertraging ontstaat.

door
foto Shutterstock

Het geld dat de invoering van het sociale leenstelsel oplevert, moet geïnvesteerd worden in de verbetering van het onderwijs. Dat was de afspraak die oud-minister Jet Bussemaker in 2015 maakte met de universiteiten. Ook aan de TU/e is voor de zomervakantie een plan opgesteld waaruit duidelijk moeten worden waar in 2018 de studievoorschotmiddelen (2,9 miljoen euro groot) naartoe gaan. Gisteren kwam het plan in de U-raadsvergadering aan bod en moest de raad er een advies over uitspreken.

Volgens het plan wordt dit jaar 1,2 miljoen euro gestoken in hands-on onderwijs en het aanstellen van teaching assistants en 1 miljoen euro in de verdere digitalisering en vernieuwing van het onderwijs. Kleinere bedragen gaan naar meer begeleiding en coaching van studenten en betere voorbereiding op de arbeidsmarkt (drie ton), het stimuleren van ondernemerschap en naar studententeams (twee ton) en een verdere professionalisering van het docentenkorps (twee ton).

Opendeurbeleid

Erik van Heijst, fractievoorzitter van Groep-één, zei dat de U-raad tevreden is over het feit dat men al in een zeer vroeg stadium betrokken is bij het opstellen van het procesplan. Maar hij merkte namens de raad wel op dat de meningen van de opleidingscommissies redelijk onderbelicht zijn gebleven en dat van de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie nog helemaal geen advies is ontvangen, terwijl de leden van deze groep - "de experts" - volgens Van Heijst het beste kunnen beoordelen hoe de plannen in de praktijk uitpakken.

Over de gemaakte keuzes is de raad tevreden, en van een nog intensievere inzet van teaching assistants verwacht men dat dit de kleinschaligheid van het onderwijs ten goede zal komen. Volgens Van Heijst zorgt deze maatregel voor verlichting van de werklast van docenten en bevordert het daarmee “het ‘opendeurbeleid’ van onze docenten, dat één van de unique selling points is van de TU/e.”

Groeiproblematiek

De inzet van middelen voor de verdere digitalisering van het onderwijs, onder meer door het streamen van colleges, mag volgens de raad niet tot doel hebben de groeiproblematiek op te lossen. Daar zijn volgens Van Heijst deze middelen niet voor bedoeld en de raad adviseerde het CvB dan ook om een onderzoek te starten naar die vakken waar streamen tot een verbetering in de kwaliteit van onderwijs zal leiden, en aan die vakken de middelen te besteden.

De U-raad bleef, ook na een schorsing, bij haar standpunt dat het inwinnen van advies bij de Gemeenschappelijk Opleidingscommissie (GOC) een voorwaarde moet blijven om een advies over het plan te kunnen geven. “Zeker gezien de grootte en het gewicht van deze plannen, is het advies van de GOC van essentieel belang", aldus Van Heijst.

Collegevoorzitter Jan Mengelers wilde graag dat de raad dat advies al in de vergadering van gisteren zou geven, en zei dat het CvB zeker niet het initiatief zou nemen om een dergelijk advies in te winnen bij de GOC. Van Heijst beloofde het CvB dat de U-raad dit traject zelf gaat oppakken en de uitslag van deze consultatie ruim voor de komende U-raadsvergadering op 22 oktober bekend zal maken.

Deel dit artikel