Fietsen bij Atlas. Foto | Judith van Gaal

Extra parkeerplekken en meer fietsenrekken

De campus telt op korte termijn 85 extra parkeerplaatsen en 152 extra fietsenrekken. Dienst Huisvesting gaat vooral de bestaande ruimte ‘slimmer indelen’ en groene gedeeltes en bestaande voorzieningen worden niet opgeofferd. De Dienst Interne Zaken onderzoekt bovendien hoe ze TU/e’ers ‘duurzamere reiskeuzes’ kan laten maken.

Tegenover Luna, naast het nu leegstaande gebouw Impuls zijn onlangs al 47 extra parkeerplekken toegevoegd. Tussen Vertigo, Matrix en het Gaslab worden zeventien extra plaatsen voor auto's gecreëerd door het verplaatsen van een aantal fietsenrekken. Bij Fontys S1 komen nog eens twaalf extra plaatsen en bij Connector is het binnenkort mogelijk om aan beide kanten van de weg richting het sportcentrum te parkeren; dit levert ongeveer tien extra plaatsen op. Daarmee telt de campus straks in totaal een kleine tweeduizend parkeerplekken.

Om niet teveel te tornen aan het groene karakter van de campus, worden bestaande parkeerruimtes vooral ‘slimmer ingedeeld’, vertelt Simone Vonken, beleidsmedewerker Mobiliteit binnen de Dienst Interne Zaken. Volgens Vonken zijn er nu al voldoende parkeerplekken op de gehele campus, maar hebben automobilisten vooral moeite om een plek te vinden dicht bij het gebouw waar ze werken.

Vonken stelt dat de parkeerdruk op dit moment nagenoeg niet is toegenomen door de komst van Fontys naar de campus. “Maar de afspraak is om dit de komende tijd goed te monitoren.” Overigens is de TU/e eigenaar van de campus en daarmee verantwoordelijk in het voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

Dat TU/e’ers behoefte hebben aan extra parkeerplekken en fietsenstallingen op de campus, had de Dienst Interne Zaken zelf al geconstateerd – en dat werd nog eens bevestigd door de uitkomsten van de enquêtes over mobiliteit die DIZ stuurde naar medewerkers en studenten.

Eerder meldde Cursor dat de parkeervoorzieningen op de campus op termijn worden uitbesteed aan een externe partij en dat er mogelijk parkeergarages komen. Volgens Vonken is op korte termijn echter noch de uitbesteding van het parkeren noch de bouw van een parkeergarage aan de orde.

Meer fietsenrekken

In 2019 komen er op verschillende plekken nog extra fietsenrekken en op enkele plekken worden de rekken vernieuwd. Bij de Zwarte Doos komen 132 fietsenrekken en bij het Dommelbruggetje (achter Luna naar het Sportcentrum) komen zo’n 20 extra plaatsen. Verschillende oude fietsrekken bij het Studentensportcentrum (bij de Rondweg) worden vervangen door nieuwe rekken. Daarmee beschikt de TU/e op de campus dadelijk over in totaal zo'n tienduizend fietsenrekken.

Studenten bleken vooral behoefte te hebben aan niet-beveiligde fietsenstallingen bij de gebouwen, zo bleek uit de enquête onder die doelgroep.

Duurzamer reizen

Uit de mobiliteitsenquête, die 1567 medewerkers hebben ingevuld, blijkt dat veel medewerkers al met de fiets of per trein naar de campus komen. Zo’n dertig procent pakt de auto. Toch kijkt Dienst Interne Zaken hoe duurzame mobiliteit nog meer kan worden gestimuleerd. Vonken: “We bekijken of we door aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden het autogebruik nog verder kunnen terugdringen, bijvoorbeeld door een deel van de medewerkers gratis met het openbaar vervoer te laten reizen. We moeten die mogelijkheden nog wel uitgebreid onderzoeken, met Dienst Personeel en Organisatie.”

Onlangs was ook op de Cursorsite te lezen dat gekeken wordt naar hoe de TU/e medewerkers kan stimuleren om minder vaak per vliegtuig naar symposia te gaan. Uit onderzoek hiernaar bleek dat een groot aantal medewerkers op dit moment voor het vliegtuig kiest voor dienstreizen - ook binnen Europa.

Uit de enquêtes kwam ook naar voren dat er behoefte is aan fietspompen (met name bij studenten) in meer gebouwen en dat vooral de medewerkers graag lockers voor natte fietskleding en douches willen. Dat laatste komt er voorlopig niet, stelt Vonken. Over behoeftes naar en mogelijkheden voor lockers en fietspompen wordt binnenkort met gebouwbeheerders van gedachten gewisseld.

De komende tijd bekijken de Dienst Huisvesting en Dienst Interne Zaken welke suggesties uit de enquête worden uitgevoerd. “We gaan nu eerst voor de quick wins, die toch al in de pijplijn zaten, en onderzoeken daarna de verdere mogelijkheden.”

 

Deel dit artikel