Investeren in parkeren of in sportvoorzieningen?

Het College van Bestuur moet beslissen of er op termijn geïnvesteerd wordt in meer parkeervoorzieningen op de campus of in de renovatie en uitbreiding van het Studentensportcentrum. Geld om beide projecten uit te voeren is er niet. Onlangs werden aan de leden van de verantwoordelijke stuurgroep businesscases gepresenteerd die de voor- en nadelen schetsen van het uitbesteden of het in eigen beheer houden van deze faciliteiten.

Iedereen die met de auto naar de campus komt op dagen dat er een groot evenement plaatsvindt, zoekt doorgaans wat langer naar een geschikt parkeerplekje. Volgens Veronique Marks, hoofd Dienst Huisvesting, is het vooral op dit soort dagen dat het parkeerprobleem wringt. “Maar een publieke instelling als de TU/e wil ook de incidentele bezoeker van de campus een parkeerplaats kunnen bieden”, aldus Marks. “De maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen om de campus autoluwer te maken, hebben wel effect gehad, maar met de groei van de universiteit neemt ook de vraag naar parkeerplaatsen toe.”

In de Vastgoedstrategie Campus 2030 zijn in principe voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen gefaseerd bedragen opgenomen van drie en zes miljoen euro, waarbij ook de inkomsten van betaald parkeren zijn meegenomen ter dekking van deze investeringen. De vraag is volgens Marks of de TU/e zelf wil investeren in de bouw van parkeergarages, of dat het dit uitbesteedt aan een externe partij, waarbij de TU/e parkeerplaatsen afneemt op basis van vastgestelde tarieven. Volgens Marks zou de investeringsruimte die dan vrijkomt, kunnen worden ingezet voor de renovatie van het Studentensportcentrum (SSC).

Renovatie en uitbreiding

Het SSC is op enkele punten namelijk toe aan een stevige renovatie en tevens kampt men met een nijpend tekort aan sportruimtes en -faciliteiten, mede veroorzaakt door de toename van het aantal studenten. De uitbreidingsplannen heeft directeur Wim Koch al enige tijd klaarliggen en de totale investering die hiermee gemoeid is, schat hij op elf miljoen euro. Koch: “Door de overspannen bouwwereld van nu zijn die kosten de afgelopen tijd alleen maar opgelopen, wat zeer jammer is.”

Als de plannen van Koch straks worden uitgevoerd, betekent dit voor de sporters een uitbreiding van ruim drieduizend vierkante meter aan extra sportaccommodatie. Zo wordt aan de kant van de Dommel hal 1 aanzienlijk verlengd en vinden er aanpassingen plaats van de bestaande situatie, onder meer bij de ingang komt er een bredere corridor en er komt een andere indeling voor de dojo. Met de renovaties zal men zich in eerste instantie vooral richten op de kantoren, de gevel en aanpassingen in de klimaatbeheersing.

Community-vorming

Koch wijst op het belang van de uitbreidingsplannen, mede omdat hij van mening is dat er voor het SSC een heel belangrijke rol is weggelegd bij de community-vorming op de TU/e. “Het SSC wordt echt steeds meer een ontmoetingsplaats voor onze studenten, vooral ook voor de internationals. We organiseren ook allerlei activiteiten die hieraan bijdragen, zoals de Vitality Week." 

Ook voor het SSC zijn er door een extern bureau enkele scenario’s uitgewerkt, die volgens Marks variëren van alles uitbesteden, Fontys er financieel bij betrekken, tot het in eigen hand te houden van de accommodatie en alle sportfaciliteiten.

Een belangrijk uitgangspunt bij alle plannen is volgens Marks dat ze kostendekkend moeten zijn. “Geld om zowel het aantal parkeerplaatsen uit te breiden als om het SSC uit te breiden is er niet; dan overschrijden we de regels die gelden voor de solvabiliteit van de universiteit. Daarnaast staan voor de komende jaren nog enkele grote projecten op stapel, zoals de renovatie van Gemini, waar Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie gehuisvest zijn - dus er moet een keuze worden gemaakt.”

Collegelid Jo van Ham, verantwoordelijk voor de huisvesting en voorzitter van de stuurgroep, laat weten dat hij niet verwacht dat die beslissing al voor de zomervakantie genomen gaat worden.

Deel dit artikel