Groen licht voor de renovatie en uitbreiding van het Sportcentrum. Foto | Bart van Overbeeke

Sportcentrum mag uitbreiden, parkeren wordt uitbesteed

De universiteitsraad is akkoord gegaan met de renovatie en uitbreiding van het Studentensportcentrum. Ook stemde ze in met het naar de markt brengen van de parkeervoorzieningen op de campus - mits er rekening wordt gehouden met bepaalde randvoorwaarden. Eerder werd al bekend dat de TU/e niet kan investeren in beide projecten en dat er dus een keuze moest worden gemaakt.

Het Studentensportcentrum kraakt al lange tijd in zijn voegen, met meer dan dertienduizend sportkaarthouders die in meer of mindere mate van de voorzieningen gebruikmaken. Tegelijkertijd valt het voor automobilisten niet mee om snel een parkeerplek te vinden op de campus, met name als er een evenement is.

In beide projecten investeren was een onhaalbare kaart, zo meldde Cursor al eerder, dus moest er gekozen worden. Dienst Huisvesting onderzocht in samenwerking met Dienst Interne Zaken of het parkeren aan de markt kon worden uitbesteed  en met het Studentensportcentrum of dat voor de uitbreiding van de sportfaciliteiten zou kunnen. De uitkomst is dat het uitbesteden van parkeren minder nadelen en risico’s met zich meebrengt dan het uitbesteden van het Sportcentrum, zo staat opgetekend in een memo over dit onderwerp.

Daarin staat ook dat de Stuurgroep Campus 2030 ‘voorstelt om de bestedingsruimte zoals vastgesteld in de Vastgoedstrategie 2030 te gebruiken voor de uitbreiding en renovatie Sportcentrum en het parkeren onder regie van de TU/e naar de markt te brengen’.

Parkeergarages

Op de uitbreiding en renovatie van het Sportcentrum gaven de U-raadsfracties maandag al snel akkoord, op voorwaarde dat de plannen daarvoor worden geactualiseerd. Dat akkoord kwam er echter niet zo makkelijk voor het naar de markt brengen van de parkeervoorzieningen. Het idee is dat een externe partij parkeergarages bouwt en dat de TU/e parkeerplaatsen afneemt.  

De leden van de campuscommissie van de U-raad zaten nog met veel vragen over dit onderwerp. Ze wilden onder meer weten waarom de totale regie voor parkeren wordt uitbesteed en of er geen andere, hybride oplossing denkbaar is. Ook wilden ze weten of de speciale parkeertarieven voor medewerkers en studenten blijven bestaan.

Die vragen zijn inmiddels grotendeels in een eerdere bijeenkomst beantwoord, zo vertelde Diana Heijnerman van personeelsfractie PUR maandagmiddag. Namens de campuscommissie las Heijnerman een verklaring voor, waarvan de strekking is dat de fracties akkoord gaan met uitbesteding naar de markt, als er rekening wordt gehouden met verschillende aanbevelingen. Zo moeten er speciale tarieven voor TU/e’ers komen, moet het eerste halfuur parkeren gratis blijven en moet er in de parkeergarage een overdekte en beveiligde fietsenstalling komen.

Een mogelijke locatie voor een parkeergarage is tussen Vertigo en het Gaslab, waar nu al parkeerplaatsen liggen, zo liet Veronique Marks, directeur van Dienst Huisvesting, enige tijd terug aan Cursor weten.

MMS-terrein

Het MMS-terrein, waar medewerkers gratis kunnen parkeren, moet buiten de offerte-uitvraag van parkeerbeheer worden gehouden, was een andere aanbeveling van de universiteitsraad, die nauw betrokken wil worden bij de verdere formulering van de randvoorwaarden van de aanbesteding. 

Jo van Ham, vice-voorzitter van het College van Bestuur, stelde voor om in de campuscommissie verder te praten over de invulling van die randvoorwaarden. Hij gaf alvast aan dat een mogelijkheid tot gratis parkeren wat hem betreft niet per se op het MMS-terrein hoeft te blijven. “Daar parkeren nu slechts enkele automobilisten en het is wel een triple A-locatie die je ook op andere manieren wil benutten.”

Woontoren

Tijdens de U-raadsvergadering uitte Groep-één nog zorgen over plannen om een woontoren neer te zetten op de plek waar nu nog de tennisvelden zijn. Aanleiding daarvoor was een artikel in het Eindhovens Dagblad waarin bouwbedrijf en ontwikkelaar Hurks dergelijke plannen ontvouwt. Van Ham kon de vragenstellers deels gerust stellen. “De ontwikkelaar heeft ons spontaan een plan aangeboden, met opties voor onder meer een woontoren op de plek van de tennisvelden en een conferentieruimte. We staan niet negatief tegenover zo’n gebouw, maar het ligt nog allerminst vast of het er komt en op welke locatie. Als het bij de sportvelden zou komen, zouden we wel moeten zorgen voor alternatieven. Mogelijk kan dat ook op de plaats van het Paviljoen of aan de andere kant van de weg, waar al sportvelden (De Hondsheuvels, red.) liggen. Sportfaciliteiten hebben hoge prioriteit voor ons, we moeten de wensen en de capaciteit kritisch blijven volgen.”

Directeur Wim Koch wil snel aan de slag 

Wim Koch, directeur van het Sportcentrum, laat weten zeer gelukkig te zijn dat de kogel nu door de kerk is en dat hij aan de slag kan met de voorbereidingen, die snel moeten leiden tot een aanbestedingsronde voor dit project. "De businesscase hadden we al in 2016 gereed, maar toen moesten de plannen in de ijskast omdat alle financiële middelen vanwege de sterke groei ingezet werden voor het onderwijs." Koch verwacht dat de werkzaamheden over een jaar van start kunnen gaan. De totaalbegroting ligt nog steeds op elf miljoen, zo vertelt hij. Het zou voor de sporters een uitbreiding van ruim drieduizend vierkante meter aan extra sportaccommodatie betekenen. De renovatie geldt vooral voor kantoren en de gevel, en de klimaatbeheersing moet worden aangepast, aldus Koch. Eind 2020, begin 2021 moet het dan klaar zijn, "maar als ik dit hele proces nog kan versnellen, zal ik dat zeker proberen", zegt een enthousiaste Koch.

Over de plannen van ontwikkelaar Hurks en het mogelijk moeten verdwijnen van onder meer de tennisbanen, maakt hij zich geen zorgen. "Daar zijn op het terrein zelf of eventueel aan de overkant op De Hondsheuvel wel alternatieve plaatsen voor te vinden. In het businessplan is ook vooral gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen en een verdere groei van het aantal gebruikers. De afgelopen twee jaar zijn er duizend extra kaarthouders bijgekomen, en dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Als we deze renovatie en uitbreiding straks achter de rug hebben, moeten we op dat soort ontwikkelingen zijn voorbereid en niet over vijf jaar weer met een tekort aan ruimte en faciliteiten zitten."

Ook de stijgende bouwkosten, veroorzaakt door een overspannen bouwwereld, zijn volgens Koch een belangrijke reden om nu zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een aannemer. 

Deel dit artikel