Peuken uit Luna belemmeren buitenspelen kinderopvang

Kinderen van de dagopvang van Korein in campusgebouw Luna kunnen sinds eind juli niet meer spelen op hun eigen buitenterrein, omdat huurders uit bovengelegen appartementen regelmatig onder andere sigarettenpeuken uit hun raam gooien. Dit, gecombineerd met een recente storm die aluminium strips van het gebouw naar beneden blies, heeft ertoe geleid dat er tijdelijk aan alle kanten hekken om het gebouw zijn geplaatst, ter bescherming van gebruikers en bezoekers.

door
foto Rien Boonstoppel

Sinds mei 2016 biedt Korein Kinderplein op de locatie Luna kinderopvang aan. Maar sinds 26 juli van dit jaar is de buitenspeelplaats niet meer in gebruik, omdat gemerkt werd dat huurders van de appartementen in Luna sigarettenpeuken naar beneden gooien. “Wij hebben daarop onmiddellijk maatregelen getroffen”, zegt Martijn Arts, manager Marketing & Communicatie van Korein, “zoals geïntensiveerde controle en schoonmaak van de buitenruimte en het aanbrengen van een tijdelijk doek boven de buitenruimte."

Deze maatregelen bleken niet afdoende om kinderen veilig buiten te laten spelen. "In nauwe samenwerking met gebouweigenaar en verhuurder Camelot werken wij op dit moment aan een structurele oplossing. Uiteraard hebben wij gedurende deze periode de ouders van de kinderen die gebruikmaken van locatie Luna op de hoogte gehouden, en zullen wij hen ook als eersten informeren zodra deze structurele oplossingen bekend zijn”, zegt Arts.

Dorine Peters, directeur van Dienst Huisvesting van de TU/e, bevestigt dat er sigarettenpeuken en ander huishoudelijk afval door gebouwbewoners naar buiten worden gegooid. “Dat dit volstrekt onacceptabel is, wordt door zowel de TU/e als door Camelot ruiterlijk erkend, en beide partijen nemen dit heel serieus op”, zegt ze. “Camelot wijst de bewoners momenteel op alle mogelijke manieren op de gevaren en de risico’s van hun asociale gedrag. Dit doen zij door het rondsturen van e-mails, aanplakken van posters in gemeenschappelijke ruimten en individuele kamers, aanspreken van passanten in de lobby en het houden van extra toezicht in de omgeving."

Ook de TU/e houdt volgens Peters extra toezicht om overtreders te kunnen betrappen en maatregelen te treffen. “De genomen maatregelen hebben veel effect gesorteerd, maar het probleem is nog niet volledig opgelost. Er zijn helaas nog geen daders gevonden. Camera's ophangen is geen optie in verband met de pricacywetgeving."

Als tijdelijke oplossing voor veilig buitenspelen voor de kinderen van dagopvang Korein is een laag hekwerk geplaatst op het gras tussen De Lampendriessen en de Dommel, waarbinnen de kinderen kunnen spelen. Het ziet er nu nog wat troosteloos uit, maar er komt een bankje en het veldje zal worden ingericht met houten speelvlonders.

Nog een probleem

Op 9 okober communiceerde Korein tevens naar de ouders dat er twee aluminium stroken van de gevel van Luna naar beneden zijn gevallen door harde wind. Peters: “Deze zijn ongeveer een meter lang en enkele centimeters breed. Om de exacte oorzaak hiervan te kunnen bepalen, heeft gebouweigenaar Camelot een expert ingeschakeld. Die is op dit moment bezig met een integraal onderzoek van de gevel."

Camelot heeft intussen overkappingen gebouwd om de doorgang van en naar Luna veiliger te maken (zie de foto hieronder). Het terras van Hubble is niet meer in gebruik. Deze oplossing is tijdelijk en wordt zo snel mogelijk weer opgeheven wanneer de oorzaak van de losgelaten strips is achterhaald. "We verwachten dat de resultaten hiervan op korte termijn beschikbaar zijn. We willen deze hekken geen maanden hebben staan. Ik hoop dat het binnen een aantal weken opgelost wordt”, zegt de Directeur Huisvesting.

Peters: “Om een veilige situatie te creëren voor de kinderen van Korein Kinderplein, zal een blijvende overkapping worden geplaatst over de buitenspeelplaats en over de hellingbaan voor de Spar. Hiertoe is afgelopen week een proefopstelling geplaatst om te kunnen beslissen welke vorm van overkappen de meest wenselijke is.” Wanneer de overkapping is geplaatst, verdwijnt het tijdelijke speelveldje weer.

Deel dit artikel