Transvrouw kan ook solliciteren aan TU/e

Genderidentiteit hoeft niet meer in de weg te staan bij deelname aan het Irène Curie Fellowship, het programma dat de TU/e afgelopen juli heeft ingevoerd om meer vrouwen aan te trekken op wetenschappelijke posities. Wie zich vrouw vóelt, mag ook solliciteren; wat er in het paspoort staat, is niet meer leidend.

door
foto Shutterstock

Al bij de eerste kennisgeving op 17 juni in de U-raad van het voorkeursprogramma voor vrouwen, stelden universiteitsraadsleden Arthur Nijdam (Eindhovense Studenten Raad) en Luuk Godtschalk (Groep-één) vragen over genderidentiteit. “Is het niet ouderwets dat het met deze regeling voor de komende vijf jaar nodig is om sollicitanten om hun genderidentiteit vragen? Als sollicitanten dit op hun aanmeldingsformulier zien, zou de TU/e een beetje conservatief over kunnen komen”, was hun stelling. Ook wilden ze weten hoe het College van Bestuur genderidentiteit definieert.

Nijdam: “Toen werd in eerste instantie verteld dat er uitgegaan moest worden van de gegevens op het paspoort. Ik ben daarop na de vergadering naar vicevoorzitter Nicole Ummelen gegaan en heb haar verteld dat die definitie betekent dat ik als transgender dan ook zou mogen deelnemen aan het Irène Curie-programma, hoewel ik me niet identificeer als vrouw en me zo ook niet presenteer tegenover de buitenwereld.” Inmiddels is trouwens de geslachtsaanduiding op Nijdams paspoort veranderd.

Welkom

Nijdam neemt aan dat zijn verhaal indruk heeft gemaakt en dat het samen met de vragen in de vergadering reden was tot beleidswijziging. Het CvB heeft de tekst op de website aangepast. Waar eerst stond dat het geslacht dat geregistreerd stond in het paspoort leidend was, staat nu dat alle personen welkom zijn die (zichzelf) identificeren als vrouw.

Nijdam is blij met deze wijziging. “Ik vind dit een stap in de goede richting. Ik hoop dat dit er tevens toe zal leiden dat de TU/e op minder plekken gaat vragen om genderregistratie op basis van de gegevens op het paspoort. Nog liever heb ik dat er überhaupt niet meer gevraagd wordt naar de genderidentiteit van TU/e-studenten en -medewerkers.”

Deel dit artikel