“We bereiden ons voor op de anderhalvemeter-universiteit”

Het College van Bestuur houdt er serieus rekening mee dat bij de start van het nieuwe collegejaar het coronavirus nog niet volledig beteugeld zal zijn. Rector Frank Baaijens: “We bereiden ons daarom voor op de anderhalvemeter-universiteit.” Dat betekent volgens hem dat dan een deel van het onderwijs op de campus wordt aangeboden en een deel online. Het CvB hoopt dat het voor de zomervakantie nog wel mogelijk wordt om weer op beperkte schaal te kunnen werken in de labs. Een werkgroep heeft daar inmiddels al protocollen voor opgesteld.

Dat bij de start van het nieuwe collegejaar in september de situatie nog niet terug is naar normaal, is een scenario waar het College van Bestuur op basis van de laatste informatie serieus rekening mee houdt. Rector Frank Baaijens: “Het ziet ernaar uit dat een vaccin de enige echte oplossing zal zijn om ons uit deze crisissituatie te halen, en op dit moment wordt niet verwacht dat zo’n vaccin er op korte termijn al zal zijn. Dus moet de TU/e zich erop voorbereiden dat we in september starten met een anderhalvemeter-universiteit. Dat zou betekenen dat we in het eerste kwartiel van collegejaar 2020-2021 niet al ons onderwijs weer online gaan aanbieden, maar gebruikmaken van blended learning. Dus een deel van het onderwijs zal dan ook op de campus plaatsvinden.”

Kijkend naar de laatste maanden van dit collegejaar, is het College van Bestuur er zeer tevreden over hoe studenten, docenten en ondersteuners er alles aan doen om een eventuele vertraging van het onderwijsproces te ondervangen. “De tentamenperiode van Q3 die we bijna achter de rug hebben, is zeer goed verlopen", zegt Baaijens. "We hadden in totaal 370 tentamens op stapel staan. Er waren 92 tentamens met proctoring, die op een na goed verlopen zijn. Bij het tentamen waar het fout ging, het eerstejaarstentamen Natural Sciences op maandag 6 april, liep Proctorio vast door gebrek aan servercapaciteit. Dat was de dag erna opgelost. Dat tentamen kan worden ingehaald op 20 mei. De studenten hebben de stof dan nog redelijk paraat en hoeven niet te wachten tot de laatste tentamenperiode. Vijf procent van de studenten had individuele problemen waardoor (volledige) deelname niet mogelijk was. Hoewel dat percentage in lijn lag met de verwachtingen, is het voor al die individuele studenten natuurlijk een probleem. Voor alle gevallen worden oplossingen gezocht. Gegeven de snelheid en omstandigheden van totstandkoming zijn dit echter prima scores.”

Binnen academisch Nederland is nog nooit op deze schaal met proctoring gewerkt tijdens een tentamenperiode, zegt Baaijens. “Er is bij andere instellingen veel belangstelling over hoe we dit op zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen. We doen dit alles om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen, zodat we straks niet nog verder moeten in de zomervakantie of in september. En dat lijkt te werken.”

Werken in het lab

Voor promovendi die aangewezen zijn op werken in het lab om hun onderzoek te kunnen voorzetten, hoopt het CvB op basis van de besluitvorming van de overheid, dat dit op beperkte schaal nog dit collegejaar weer mogelijk wordt. Baaijens: “Een werkgroep is bezig geweest om daar protocollen voor op te stellen. Maar mocht komende dinsdag bekend worden dat een versoepeling wordt toegestaan, dan duurt het toch nog zeker tot begin mei om die protocollen ook ingevoerd te krijgen en de labs op beperkte schaal weer open te gooien. Maar ook hierbij willen we alles op alles zetten om vertraging in iemands promotietraject te voorkomen.”

Overigens denkt Baaijens dat veel promovendi op dit moment ook van huis uit verder kunnen met hun promotiewerk, “maar dat ligt wat anders voor onze ontwerpers-in-opleiding, de PDEng’ers. Hun studietraject is met twee jaar sowieso al veel korter dan voor promovendi, dus is er minder speelruimte. Daar zal vaak per geval gekeken moeten worden of er problemen gaan optreden en dat is iets waar de Graduate School nu ook mee bezig is.” Baaijens hoopt dat er ook aandacht is voor de emotionele impact die deze situatie heeft op promovendi en PDEng’ers. “Ik verwacht dat onze promotoren ook daar het gesprek over aangaan met hun promovendi.”

Begroting

Welk effect de huidige crisis gaat hebben op de begroting van de TU/e, is volgens Nicole Ummelen, vicevoorzitter van de TU/e, nog niet aan te geven. “Natuurlijk zal het gevolgen hebben, maar op dit moment is daar nog niets concreets over te zeggen. Het is afhankelijk van een veelvoud aan factoren, zoals bijvoorbeeld de instroom in september en de derdegeldstroom-middelen,  en van de verdere ontwikkelingen bij de bestrijding van het virus. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de universiteit er op dit moment financieel goed voorstaat. Op de korte termijn hoeft daarom niets aangepast of bijgesteld te worden. Ook zal het geen personele gevolgen hebben. We proberen al vooruit  te kijken naar een kaderstelling voor het jaar 2021, maar daar kunnen we nu nog geen enkele analyse op los laten. Pas aan het eind van het kalenderjaar 2020 verwacht ik dat we meer zicht krijgen op de financiële impact die dit voor ons zal gaan hebben.”

Over de bedrijfsvoering in algemene zin zegt ze dat op dit moment en in de nabije toekomst vooral ook een beroep gedaan wordt op mensen van IMS en van Dienst Huisvesting. “IMS is natuurlijk al volop in touw om het online onderwijs en online tentamineren mogelijk te maken. Dienst Huisvesting gaat een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de protocollen om dadelijk als het weer mogelijk is, onderwijs, onderzoek en werken op de campus op beperkte schaal mogelijk te maken.”

Samenwerking bedrijfsleven

Ook over de gevolgen die de crisis gaat hebben op de samenwerking van het bedrijfsleven met de TU/e, is nog maar weinig te melden. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits zegt er geregeld contact over te hebben met Brainport en met burgemeester John Jorritsma. “Voor veel ondernemingen in onze regio is de eerste prioriteit nu het overeind houden van het bedrijf. Bij sommige bedrijven zijn de gevolgen tot nu toe beperkt, maar er zijn ook bedrijven die nagenoeg stilliggen. Het ziet ernaar uit dat afspraken voor samenwerking die al waren vastgelegd, ook worden nagekomen. En we kijken samen met Brainport naar die onderwerpen waar we straks na de crisis een snelle groei verwachten. Denk daarbij aan zaken als artificial intelligence en allerlei vraagstukken op het gebied van energie.”

Voor de tijdelijke financiële ondersteuning van start-ups door middel van een fonds is de TU/e in gesprek met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Rabobank, vertelt Smits. “De bestaande overeenkomsten worden natuurlijk gerespecteerd, maar voor de toekomst zal gekeken worden waar bij dat soort beginnende bedrijfjes het verdienvermogen op gebaseerd is.”

Volgens Smits is inmiddels ook het stof van de Kenniswerkersregeling afgeblazen, waarmee het zo’n tien jaar geleden mogelijk werd voor de industrie om hun wetenschappers tijdelijk een plek aan te bieden binnen de universiteit. “We kijken ernaar en spreken er al over, maar natuurlijk hopen we dat het niet zover komt dat we die regeling weer moeten activeren. Het beste is het als bedrijven hier in de regio hun activiteiten weer snel kunnen opstarten en hun personeel weer aan het werk kunnen zetten.”

Deel dit artikel