Illustratie | Pantelis Katsis

‘Internationale TU/e-student niet vaker eenzaam dan Nederlandse’

Internationale studenten voelen zich niet vaker of minder vaak eenzaam dan Nederlandse studenten. Tot die conclusie komt Michelle van Rensch, die vorig jaar voor haar studie Toegepaste Psychologie onderzoek aan de TU/e deed naar dit onderwerp. Ze deed het onderzoek op verzoek van TU/e-groepering TINT en met hen bekijkt ze nu mogelijkheden om eenzaamheid (verder) terug te dringen.

door
illustratie Pantelis Katsis

Waarom voelen studenten aan de TU/e zich eenzaam en welke factoren spelen een rol in hun eenzaamheid? Deze vragen kreeg Van Rensch vorig jaar mee vanuit stichting TINT om zich op te richten. Niet alleen bij TINT waren er signalen, die werden opgevangen tijdens evenementen, dat TU/e-studenten zich eenzaam voelen, maar ook de studentpsychologen viel dat op.

Vragenlijst

Een kleine 120 TU/e-studenten beantwoordden haar vragen over dit onderwerp via een vragenlijst en daarnaast had ze nog zo'n 15 uitgebreide gesprekken met studenten. De steekproef is niet helemaal representatief, stelt Van Rensch – daarvoor had ze nog meer reacties van studenten moeten hebben, “maar het geeft alvast wel een aardige indicatie.”

Haar meest opvallende conclusie is dat Nederlandse studenten even vaak eenzaam zijn als internationals. Van Rensch: “Dat was echt 50/50. Ik heb gemerkt in gesprekken op de universiteit dat iedereen er steeds vanuit gaat dat studenten die hier niet zijn opgegroeid veel eenzamer zijn. Maar dat lijkt dus niet het geval te zijn.”

Wat Van Rensch ook opmaakte uit haar onderzoek, is dat maar liefst meer dan de helft van de bevraagde studenten zich wel eens of vaak eenzaam voelt. Verder volgde uit haar onderzoek dat sociale steun van vrienden belangrijker lijkt te zijn dan die van familie. En: de mannelijke studenten ervaren in dit onderzoek (iets) meer eenzaamheid dan vrouwen. Niet geheel verrassend werden hechte relaties en de kwaliteit van deze relaties als belangrijke factoren genoemd in het wel of niet ervaren van eenzaamheid.

De psychologe doet hier nu met TINT vervolgonderzoek naar. “En we hebben op verschillende plekken lijntjes liggen met medewerkers die hierin iets zouden kunnen betekenen. Mogelijk dat het uitmondt in een advies aan het College van Bestuur.”

Niet eenvoudig

Volgens Van Rensch, die nu als loneliness researcher bij TINT werkt, is het geen eenvoudig probleem om aan te pakken. “Aan de TU/e wordt er al best veel aan gedaan, maar wat voor de ene student helpt, hoeft dat niet te doen voor de ander om eenzaamheid te doorbreken. De ene persoon voelt zich sneller eenzaam dan de andere. Je kunt bijvoorbeeld van ver komen en hier een toptijd hebben, maar je kunt je ook eenzaam voelen als je op tien minuten afstand van de universiteit woont.” 

Aan de TU/e zijn verschillende initiatieven om eenzaamheid te bestrijden. Zo heeft Groep-één|ESR onlangs het initiatief genomen om met verschillende partijen binnen de TU/e ‘wellbeing’ campusbreed aan te pakken – en eenzaamheid maakt daar ook deel van uit.

Deel dit artikel