'Erkenning van diversiteit is een deel van de oplossing'

Hoe komt het dat Aziaten en Nederlanders op de campus maar sporadisch onderling contact hebben? En hoe zou je dat kunnen verbeteren? En vooral: wat kunnen Nederlanders hierin betekenen? Naar hoe locals de integratie van internationale studenten kunnen stimuleren, is nog weinig onderzoek gedaan, constateert Axel van Boxtel, masterstudent Industrial Design. Hij zette zijn tanden in dit soort vragen voor zijn afstudeeronderzoek en ontwierp een tool om de antwoorden van zijn interviewkandidaten scherp te krijgen.

door
foto Axel van Boxtel

De interesse voor andere culturen, in het bijzonder de Aziatische, zat er al langer in bij Axel. Toen hij naar een afstudeeronderwerp zocht, hoefde hij dan ook niet lang na te denken. Hij spitste zijn onderzoek toe aan de hand van literatuuronderzoek. Axel: “Ik begreep dat met name oost-Aziaten het meest ver van ons af staan qua cultuur. En ik vond weinig informatie over de rol die lokale studenten kunnen spelen in een betere interactie. Zo kwam ik erop om te onderzoeken welke culturele barrières Aziatische studenten hier ondervinden om zich opgenomen te voelen in de TU/e-gemeenschap.”

Van Boxtel benaderde negen Chinese en Taiwanese studenten en elf Nederlandse studenten. Hij ontwierp een Stakeholder Responsibility Tool (zie foto bovenaan)) om zoveel mogelijk informatie uit zijn interviewkandidaten te krijgen. Hij licht toe: ”Daarmee probeerde ik helder te krijgen wie volgens hen verantwoordelijk is om lokale en internationale studenten dichter bij elkaar te brengen. En ik heb hen gevraagd wat hun eigen rol daarin is, dat zette aan tot nadenken.”

Interessant en leuk

Zijn onderzoek was kwalitatief van aard - en leverde daarmee geen significante gegevens op, maar wel enkele inzichten. “De taal is nog regelmatig een barrière. Veel Nederlanders switchen toch naar het Nederlands als ze een Nederlander zien, ook al staat er een international bij. En verschillende Nederlandse studenten gaven aan dat ze het de investering niet waard vinden, omdat veel internationals maar kort blijven. Aan de andere kant: ze gaven wel aan dat ze de contacten met andere culturen interessant en leuk vinden. Ze zien veel toegevoegde waarde in een ervaring in het buitenland, maar minder aan contacten met internationals aan de TU/e.”

Van de Aziaten begreep Axel dat evenementen aan de TU/e soms met een westerse bril op worden georganiseerd. “Er wordt bijvoorbeeld vaak veel alcohol gedronken en daarmee sluit je inherent bepaalde culturen uit.”

Naar Japan

Alle studenten die Van Boxtel sprak, vonden dat het initiatief tot toenadering vooral bij de internationals ligt en de lokale studenten vonden dat internationals dit al voldoende doen.

Van Boxtel heeft ook over zijn eigen doen en laten een en ander geleerd. “Ook ik bleef wel eens Nederlands praten. En ik zocht eerder nooit actief Aziatische studenten op; ik kwam vooral bij toeval in contact met ze in projectgroepjes.”

Van Boxtel wil in een vervolgonderzoek kijken hoe de onderlinge contacten hechter kunnen worden. “En volgens mij is de erkenning van de culturele diversiteit al een groot deel van de oplossing.” Hij gaat binnenkort zelf naar Japan op exchange en wil dat aangrijpen om de situatie van de andere kant te bekijken.

Deel dit artikel