Rien Boonstoppel

Interactief eenzaamheid bestrijden

Een Industrial Designstudent ontwierp twee apparaatjes die met name introverte studenten met elkaar moeten verbinden. Een community-app moet een helder activiteitenoverzicht gaan geven en mensen met dezelfde interesses verbinden. Groep-één|ESR hield vorige week een campusbrede aftrapbijeenkomst om student-wellbeing te verbeteren. TU/e’ers die een idee hebben om de TU/e-gemeenschap hechter te maken en diversiteit te verbeteren, kunnen daarvoor financiële ondersteuning krijgen.

door
foto Rien Boonstoppel

Yuan Wang heeft volop contact met andere Chinese TU/e-studenten, maar tegelijk heeft de Industrial Designstudente het gevoel niet volop te integreren. Met name voor introverte studenten ligt daar een uitdaging, weet ze uit eigen ervaring: "Als Chinese, introverte student, ervaar ik echt gevoelens van eenzaamheid en voel ik me minder goed geintegreerd hier op de campus. Ik vrees dat deze gevoelens leven onder veel internationale studenten." Volgens Wang worden er veel activiteiten georganiseerd op de campus, “maar als je wat introverter bent, is het best spannend om daar alleen naartoe te gaan.”  

Een mogelijke oplossing ligt binnen haar afstudeerproject bij Industrial Design, dat zich erop richt om integratie te bevorderen. Voor haar ligt het prototype: twee ronde schijven die licht kunnen geven en trillen. Ze zijn met elkaar verbonden; beweeg je de een, dan lichten de lampjes bij de ander op en druk je op de knop van de een dan gaat de ander trillen. “Mijn doel is om op een laagdrempelige en eenvoudige manier verbindingen tussen mensen te leggen, die elkaar anders niet hadden leren kennen.”

Ze voert nu eerst enkele testen uit om feedback te verzamelen en later deelt ze de apparaatjes uit aan twee studenten die elkaar niet kennen en niet van elkaar weten dat ze het apparaatje hebben. “Ik hoop dat ze zich verbonden gaan voelen met ‘de onbekende’, via de apparaatjes interactie aangaan, nieuwsgierig naar elkaar worden en meer openstaan voor de culturele achtergrond van de ander. Als ze zich er beiden comfortabel bij voelen, kunnen ze elkaar later ontmoeten en misschien zelfs bevriend raken.”

Student wellbeing

Studentengroepering Groep-één|ESR hield afgelopen dinsdag de eerste bijeenkomst over ‘student wellbeing’. Daarbij waren studenten en medewerkers van uiteenlopende verenigingen en diensten aanwezig; van ESSF (sportkoepel) en FSE (studieverenigingenkoepel) tot aan Studium Generale en Education and Student Affairs. De studentengroepering wil ‘student wellbeing’ campusbreed aanpakken. Die eerste bijeenkomst was vooral bedoeld om nader kennis te maken en de doelen helderder te krijgen. De groep wil maandelijks samenkomen en tot een visie en concrete acties komen. Groep-één|ESR en TINT houden bovendien komende woensdag een discussieavond over dit onderwerp.

Community-app

Tijdens die eerste bijeenkomst toonden Lara Hofstra, medewerker bij het Studentensportcentrum, en alumni Maximilian Messmer en Daan van Vugt hun voorstel voor een community-app. Het idee is dat die app een interactieve kalender biedt met een helder overzicht van de activiteiten binnen en rondom de TU/e. Daarnaast is de app een platform waarmee campusbewoners met vergelijkbare interesses elkaar kunnen vinden. De initiatiefnemers zijn naarstig op zoek naar budget om hun idee te realiseren.

Hieronder zie je mock-ups van de community-app. Illustratie | Maximilian Messmer
(Lees verder onder de afbeelding.)

Zelf een idee?

Heb jij een idee om diversiteit te bevorderen aan de TU/e en een hechtere community te realiseren, dan kun je aanspraak maken op geld uit het TU/e Diversity Fund. Je kunt je idee tot 30 november indienen. De beste vijf inzenders krijgen (maximaal) vijfduizend euro om het plan uit te voeren. “We hebben zelf honderdduizend ideeën, maar willen de TU/e-gemeenschap stimuleren om daar ook zelf mee te komen”, verklaart communitymanager Erik de Jong het initiatief.

De inzenders moeten rekening houden met verschillende criteria: zo moet het idee in lijn zijn met Strategy 2030, niet meer dan vijfduizend euro kosten en innovatief zijn. Met andere woorden: het bedrag mag niet worden besteed aan al bestaande activiteiten. Bovendien moet een brede groep binnen de TU/e er voordeel van kunnen hebben, dus niet alleen een bepaalde faculteit of dienst. De andere criteria staan online.

De bedenkers van de winnende ideeën mogen hun project zelf uitvoeren en het is de bedoeling dat ze dat dit collegejaar doen. De Jong: “We kunnen de winnaars uiteraard met de juiste personen in contact brengen.”

Deel dit artikel