ESA-directeur houdt vertrouwen in Proctorio

Moeten studenten aan de TU/e zich zorgen maken over Proctorio nu onlangs bekend werd dat de CEO van dit bedrijf, Mike Olsen, toegang had tot de chat logs van een student van de Canadese University of British Columbia? “Nee”, zegt ESA-directeur Patrick Groothuis. “We zijn van mening dat we uiterst zorgvuldige en sluitende afspraken hebben gemaakt met Proctorio, die ook voldoen aan de AVG.” Wel betitelt hij de kwestie als “geen chique gang van zaken”. Hij gaat Proctorio om opheldering vragen.

door
foto Olivier Le Maol / Shutterstock

Aan de Canadese University of British Columbia ontstond onlangs ophef toen bleek dat Mike Olsen, CEO van Proctorio, onder een andere naam via de site Reddit delen van een chat met een student publiek zou hebben gemaakt, nadat die student geklaagd zou hebben over Proctorio. Olsen zou daarmee de belofte van zijn bedrijf, waarin gesteld wordt dat medewerkers van Proctorio nooit toegang kunnen krijgen tot gegevens of opnames van gebruikers, hebben geschonden. Olsen heeft de posts verwijderd en zijn excuses aangeboden.

Aan de TU/e wordt sinds de tentamenperiode van het derde kwartiel een flink deel van de tentamens afgenomen met gebruikmaking van Proctorio, en ook deze tentamenperiode is dat voor één op de vijf tentamens het geval. 21 studenten kozen deze periode voor een zogeheten opt-out, omdat ze naar eigen zeggen zwaarwegende bezwaren hebben tegen online proctoring.

Niels Verbeek, student bij de faculteit Mathematics and Computer Science, werd opmerkzaam gemaakt op de kwestie met Olsen via een artikel in de Australische editie van The Guardian. In het licht van deze affaire vroeg Verbeek zich af wat de afspraken van de TU/e met Proctorio nu precies waard zijn. Verbeek: “Alle data die bij onze tentamens wordt verzameld, zou beveiligd worden en alleen beschikbaar zijn voor de relevante personen.”

Sluitende afspraken

Cursor legde de vraag voor aan Patrick Groothuis, directeur van Education & Student Affairs (ESA). Groothuis laat weten dat de TU/e van mening is dat er uiterst zorgvuldige en sluitende afspraken zijn gemaakt met Proctorio, die voldoen aan de AVG. Groothuis: “We hebben het een en ander uitgebreid laten toetsen, omdat we privacy een heel belangrijk aspect vinden. Het is lastig om op deze precieze casus in te gaan, omdat deze zich niet hier heeft afgespeeld en het altijd lastig is om op informatie in de media af te gaan zonder de gehele casus te kennen. Ik heb in het betreffende artikel gelezen dat Mike Olsen, CEO van Proctorio, onder een andere naam delen van een chat met een student in bewerkte vorm publiek zou hebben gemaakt, nadat die student in het openbaar - wellicht valselijk - geklaagd zou hebben over Proctorio. Ik las ook dat Olsen zijn excuses heeft aangeboden voor de gang van zaken.”

Volgens Groothuis gaat het in dit geval niet om beelden, audio, room scans, of iets dergelijks. “Het type chatberichten waar het hierom gaat, zijn in de software van Proctorio geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat de medewerker alleen een bericht kan zien, waarbij er alleen een gehashte code (pseudoniem) te zien is. Met onze set aan afspraken kan alleen een heel klein aantal mensen binnen de TU/e deze code decoderen en daarmee de identiteit vaststellen van betreffende student. Niet herleidbaar naar een individu derhalve door anderen dan door de mensen uit die groep. Wij hebben tot op heden nog geen aanleiding gezien om dat te doen.”

Gezamenlijke audit

Groothuis vertelt dat op dit moment samen met SURF, de coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op ict-gebied, en andere instellingen onderzocht wordt of er een audit kan worden uitgevoerd op de software van Proctorio. “Dat is een normale gang van zaken bij software die als kritiek wordt beschouwd voor de bedrijfsvoering of privacy. Met die audit toetsen we alle aspecten nog een keer objectief.”

De ESA-directeur zegt in de kwestie wel voldoende aanleiding te zien “om hierover een vraag te stellen bij Proctorio om opheldering te krijgen. Vooral ook hoe ze gaan borgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Want los van de onderliggende afspraken en technische hordes, dit is geen chique gang van zaken. Het lijkt me evident dat Proctorio het risico ook zelf inziet. Het is een bedrijf met wereldwijd achthonderd instellingen als klant, die maximaal belang heeft bij vertrouwen van instellingen en studenten.”

Deel dit artikel