“Vertrouwenspersonen bij verenigingen gaan sociale veiligheid vergroten”

Lara Hofstra, de nieuwe Student Diversity Officer van de TU/e, wil dat bij elke studentenvereniging en binnen het Studentensportcentrum vertrouwenspersonen komen. Ze praat erover met Compositum, het overkoepelend orgaan van de drie gezelligheidsverenigingen, en met de Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF). Hofstra: “Die personen worden straks de eerste, laagdrempelige aanspreekpunten voor het melden van misstanden over vrouwonvriendelijk of grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme, uitsluiting of pesten."

door
foto Shutterstock

De dood van George Floyd in de VS leidde ook in Nederland tot massale protesten tegen discriminatie en racisme. Lara Hofstra, sinds drie weken Student Diversity Officer, is op de hoogte van de situatie aan andere Nederlandse onderwijsinstellingen, waar studenten er via social media fel op reageren en het betrekken op hun eigen instelling. “Maar in relatie met de TU/e vond ik er op social media niets over terug”, vertelt ze. “Ik weet dat het een onderwerp is dat ook door onze studenten nu druk besproken wordt. Maar in die discussies zie ik niet de boosheid terug zoals die er bijvoorbeeld wel is in Leiden en Amsterdam. Bij ons lijkt het meer te gaan om bewustwording van deze problemen. Maar aan voorbeelden daarvan binnen de TU/e ontbreekt het nagenoeg. Ik heb er pas één voorbij zien komen.”

Discriminatie en racisme zijn wel onderdeel van een traject waar Hofstra al veel langer mee bezig is. “Al lang voordat ik in juni werd aangesteld als Diversity Officer. Het gaat me om de vraag hoe we aan de TU/e de sociale veiligheid voor studenten nog verder kunnen vergroten. Daar heb ik me binnen het Studentensportcentrum al mee beziggehouden, nu wil ik kijken hoe we dat binnen de hele universiteit kunnen bereiken.”

Compositum

Vorige week sprak Hofstra erover met Marloes Coolen, voorzitter van Compositum, het overkoepelend orgaan van de drie Eindhovense gezelligheidsverenigingen. Bij Compositum wordt al gewerkt aan een voorstel om vertrouwenspersonen aan te stellen binnen het Eindhovens Studenten Corps, SSRE en Demos. Coolen vertelt dat hier op landelijk niveau al enige tijd overleg over is. “Vorig jaar heeft de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), waar ook Compositum bij aangesloten is, een rapport over studentenwelzijn geschreven en er is ook een werkgroep mee aan de slag gegaan. Nu kijken we hoe we dit op lokaal niveau kunnen invoeren en daarvoor zijn we in overleg met de besturen, en nu dus ook met Lara.” Coolen is zelf lid van het E.S.C.

Voor het aanstellen van vertrouwenspersonen richt Compositum zich op diverse mogelijkheden. Coolen: “Voor ons is duidelijk dat die geen deel moeten uitmaken van het verenigingsbestuur, zoals nu weleens het geval is. Ze moeten onafhankelijk hun werk kunnen doen. Leden van de vereniging komen ervoor in aanmerking, maar het zouden ook reünisten kunnen zijn. Die kennen de vereniging goed, maar ze staan er wat verder vanaf. Belangrijk is een goede training, we gaan onderzoeken of de universiteit die training kan aanbieden. We denken dat elke vereniging zo’n twee tot vier vertrouwenspersonen moet aanstellen; sowieso één man en één vrouw, maar wellicht moet je het ook nog opdelen voor jongere- en ouderejaars. Dat bespreken we nu met de verenigingsbesturen, maar die moeten dat uiteindelijk zelf bepalen.”

Doorverwijzen

Voor zowel Coolen als Hofstra is nu al wel duidelijk dat deze vertrouwenspersonen niet zelfstandig kwesties gaan oppakken en afhandelen. “Dat moet niet hun taak worden, daar zijn ze ook niet op toegerust. Het blijven wel studenten”, zegt Hofstra. “Ze zijn straks wel het eerste, laagdrempelige aanspreekpunt binnen een vereniging voor leden die met een probleem of een klacht rondlopen. Zo’n vertrouwenspersoon is straks wel voldoende getraind om te weten waar hij of zij die persoon dan naar moet doorverwijzen.”

Coolen zegt dat de verdere uitwerking van de plannen en de invoering ervan nu wordt overgedragen aan het nieuwe bestuur van Compositum, dat in september aantreedt. “Het staat nadrukkelijk op de agenda, daar ben ik zeer gelukkig mee, en ook bij de drie gezelligheidsverenigingen is het enthousiasme er om er komend collegejaar werk van te gaan maken.”

Hofstra mikt erop dat de aanpak van Compositum er uiteindelijk toe leidt dat alle studentenverenigingen, dus ook de studieverenigingen en de culturele clubs, vertrouwenspersonen gaan aanstellen. “Dat zullen er heel wat zijn, gezien het grote aantal verenigingen dat de TU/e rijk is. Het worden wel vrijwilligers, het is geen functie waar een vergoeding aan verbonden zit. Als het gaat lukken, moeten we ook goed kijken hoe we het gaan aanpakken met het opleiden van al die personen.”

Code of Conduct

Een ander initiatief op dit gebied, dat gericht is op de studentensportverenigingen en het Studentensportcentrum (SSC), is opgepakt door het bestuur van de Eindhovense Studenten Sport Federatie. ESSF-voorzitter Christiaan Goossens legt de laatste hand aan een Code of Conduct voor de sportverenigingen, die ook moet gaat gelden voor de medewerkers van het SSC.

Goossens: “Binnenkort leggen we die gedragscode voor aan alle besturen van de sportverenigingen, die er dan commentaar op kunnen leveren. Een van de redenen om zo’n code op te stellen, is het feit dat binnen het SSC heel veel verschillende groepen actief zijn. Naast studenten en medewerkers van de TU/e is er bijvoorbeeld de grote groep Fontys-studenten. Met deze Code of Conduct weet straks iedereen welke regels er binnen het SSC gelden als het gaat om vrouwonvriendelijk of grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme en uitsluiting. Ze worden net zo belangrijk als de huisregels die het SSC nu al hanteert. Bij nieuwe besturen brengen we de Code of Conduct elke keer aan het begin van een nieuw collegejaar weer onder de aandacht.”  

Diversity Week

Hofstra, zelf al vele jaren actief bij het SSC, juicht de komst van zo’n gedragscode toe, en wil dat er ook aan het SSC een vertrouwenspersoon komt. “Wie nu een klacht heeft over een docent of medesporter moet naar een van de vertrouwenspersonen die de TU/e op centraal niveau heeft aangesteld”, zegt Hofstra. “Die personen staan toch enigszins op afstand van het SSC en de sportende student. Het is een hele grote stap om naar zo iemand toe te moeten gaan. Het werkt veel beter als er binnen het SSC zelf vertrouwenspersonen actief zijn.” Volgens Goossens zouden daar binnen de staf van het SCC mensen voor te vinden moeten zijn.

De initiatieven waar Hofstra nu aan werkt, hebben maar één doel, zegt ze: “Ze willen de sociale veiligheid aan onze universiteit nog verder vergroten. Want ondanks dat we weinig geluiden horen over misstanden aan de TU/e, vinden Evangelia Demerouti (Diversity Officer voor de medewerkers, red.) en ik dat we er werk van moeten blijven maken. Daarom willen Evangelia en ik tijdens de Diversity Week in oktober dit thema nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de TU/e-gemeenschap. We hopen dat we hiervoor bijvoorbeeld kunnen samenwerken met Studium Generale. Maar hoe die week er precies uit komt te zien, weet vanwege de coronamaatregelen nu nog niemand.”

Meld problemen of misstanden

Diversity Officers Eva Demerouti (voor medewerkers) en Lara Hofstra (voor studenten) doen hierbij de oproep problemen of misstanden bij hen te melden. Dat kan zonder dat daarbij direct je naam bekend wordt. Demerouti: “Vertel ons alleen datgene waar jij je comfortabel bij voelt. Uit wat voor een groep ben je afkomstig; etnisch gezien, qua religie, of gender? Ben je student of medewerker? Hoelang werk of studeer je hier al? 

Probeer zo goed mogelijk te omschrijven wat je is overkomen. Wie waren erbij betrokken, wat heb je zelf gedaan, wat voelde je toen? Vertel ook wat jij denkt dat de TU/e moet doen om dit soort zaken te voorkomen. En wat wil je dat wij voor verdere stappen gaan ondernemen.”

Deel dit artikel