Strakke schema’s voor Introgangers

Hoe heet je drieduizend nieuwkomers welkom op de TU/e in een tijd dat je anderhalve meter afstand moet houden? De Bachelor Intro en de Master Kick-off zijn dusdanig aangepast dat dit toch mogelijk is. Met uiteraard veel online-bezigheden, maar ook enkele dagen fysiek bezoek aan de campus. Na de Intro blijft er aandacht voor het saamhorigheidsgevoel onder alle nieuwe studenten.

De aankomende lichting studenten zal geen festival op een compacte Groene Loper meemaken waar ze ontdekken hoe ontzettend veel studentenverenigingen de TU/e heeft. Er worden ook geen 18- polsbandjes uitgedeeld, want er zijn geen feesten. Toch doet de TU/e er alles aan om de nieuwkomers een warm welkom te geven. De Intro en de Master Kick-off krijgen een hybride model; drie dagen is al het contact digitaal, de rest is on-campus. Met gesplitste groepen en strakke schema’s om social distance te kunnen houden. Veiligheid staat voorop.

Omschakelen

De Centrale Intro Commissie had zich de klus even anders voorgesteld. Siem Beeks, samen met Charlot Felderhof verantwoordelijk voor de communicatie rond de Intro, ziet voor- en nadelen: “Onze rol was in eerste instantie gewoon uitvoering. Voor de Intro ligt een draaiboek klaar dat ieder jaar wordt verfijnd, ook naar aanleiding van ervaringen van het voorgaande bestuur.” Maar van kleine aanpassingen is nu vanwege het coronavirus geen sprake meer: “Opeens moet de Intro voor een groot deel online en wat we op de campus willen doen, moet voldoen aan allerlei veiligheidsmaatregelen. We hebben te maken met meer partijen en krijgen meer verantwoordelijkheid. Alles is nieuw. En we zijn studenten, geen evenementenbureau.”

De nieuwe situatie is moeilijk, en het is zeker jammer dat het feestgedeelte dat de Intro zo gezellig maakt, verdwijnt. Maar Beeks krijgt ook wat terug voor het harde werken. “Wat ik persoonlijk interessant vind, is hoe een grote organisatie als de TU/e omgaat met zo’n plotse verandering”, zegt de student Technische Bedrijfskunde. “Het is heel leerzaam om te zien hoeveel verschillende partijen er bij betrokken zijn met elk hun eigen belangen, en hoe wij daar tussendoor moeten schipperen.”

Geen slaapmatjes

Aankomende eerstejaars mogen tweemaal naar de campus komen, masterstudenten eenmaal. De CIC splitst de groepen (ze ontvangen naar verwachting 2.100 bachelors en 800 masterstudenten) op in tweeën, om daarmee de druk op het terrein en de gebouwen te verkleinen. Om ook rekening te houden met de druk op de stad Eindhoven, zijn de twee bezoekdagen voor de bachelors niet aansluitend. Beeks legt uit: “We willen voorkomen dat de studentenhuizen uitpuilen met overnachters die nog geen eigen kamer hebben. De website die de logeerpartijen in de voorgaande jaren in goede banen leidde, Crashplace, hebben we offline gehaald.”

Zelfs met het openbaar vervoer moet rekening gehouden worden. “We gaan erop aansturen dat introgangers met eigen vervoer komen en zich laten brengen door ouders. Daarvoor willen we een Kiss&Ride-plek aanwijzen, uiteraard zonder de kus deze periode.”

De eerste dag dat de aankomende studenten de campus zien, wordt de Campus Market gehouden – verdeeld over acht velden op het hele terrein. Dat is een vervanger voor de Green Strip Market van voorgaande jaren, een groot festijn waarop de sport- en cultuurverenigingen zich presenteren én leden werven. Het zal een eenrichtingsroute worden. Wie nog een vraag te binnen schiet, kan niet terug, maar zal de verenigingsinfo online moeten opzoeken.

De tweede dag van fysieke ontmoetingen wordt besteed aan businesscases bij studieverenigingen en workshops bij cultuur- en sportverenigingen en de sociëteiten van de studentenverenigen die te voet te bereiken zijn. “Roeivereniging Thêta is dit jaar helaas te ver weg”, zegt Beeks.

Werkgroep Onboarding

De TU/e is zich er terdege van bewust dat het welkom heten niet mag stoppen na de Intro. Daarom is er een werkgroep Onboarding opgezet en is besloten om ditmaal ook studentmentoren, zoals die bij de bachelors al gebruikelijk zijn, te gaan werven voor de masterstudenten. Het zijn medestudenten die een studentassistentschap krijgen om een groepje nieuwkomers een jaar lang te begeleiden. Zij hebben een andere rol dan de papa’s en mama’s in de Intro en de docentmentoren die bij de masteropleiding bestaan.

Paul Koenraad, dean van de Graduate School, vertelt hoe hij het voor zich ziet bij de nieuwe masterstudenten. “In het eerste half jaar zal het doel zijn nieuwkomers zich thuis te laten voelen en ze leren hoe de TU/e in elkaar steekt. Het voorbereiden op een carrière, employability zeggen we aan de TU/e, komt in het verdere verloop van het jaar aan de orde. We hopen van harte dat er een saamhorigheidsgevoel ontstaat, maar we weten dat dat niet vanzelf gaat. Daar moet elke TU/e’er aan meewerken.”

Studentmentoren en buddy’s gezocht

Heb jij interesse om komend jaar studentmentor te zijn voor bachelorstudenten of masterstudenten? Dan kun je mailen naar de studieadviseur van je eigen faculteit.  

Wil je intropapa of intromama (oftewel een Intro Buddy) zijn gedurende de introductieweek van 17 tot 21 augustus (met een introbegeleidersdag op 15 augustus)? Dan kun je contact opnemen met je eigen studievereniging. Je begeleidt de nieuwe studenten zowel online als offline tijdens de Intro.

Deel dit artikel