Ook aan de TU/e tot de zomervakantie al het onderwijs online

Het landelijk overleg tussen de universiteiten op maandag 23 maart heeft er vandaag toe geleid dat ook het College van Bestuur van de TU/e heeft besloten om het onderwijs tot en met de tentamens van het vierde kwartiel (Q4) online te doen. Of vanaf 1 juni kleinschalig onderwijs nog tot de mogelijkheden behoort, hangt volgens het bestuur af van verdere maatregelen van de rijksoverheid.

door
foto Fabian Lucas Luijckx

In de bekendmaking die deze middag naar medewerkers en studenten van de TU/e werd gestuurd, staat dat er ook naar gestreefd wordt om alle tentamens, ook dit tot en met Q4, in alternatieve vorm aan te bieden. Tevens wordt er gemeld dat als dit nog niet lukt voor de tentamens voor Q3 en de hertentamens van Q2, er dan een deel van deze tentamens wordt verschoven naar de data 20, 21 en 22 mei (Hemelvaart en brugdag).

Zoals gezegd zou vanaf 1 juni kleinschalig onderwijs wellicht weer tot de mogelijkheden kunnen behoren, maar het bestuur zegt hierbij de verdere maatregelen die de rijksoverheid zal nemen, te blijven volgen. Als vormen van kleinschalig onderwijs worden het Bachelor Eind Project (BEP) of de afstudeeropdrachten van masterstudenten genoemd. Meer duidelijkheid daarover zal zo snel mogelijk verstrekt worden.

Evenementen

Alle maatregelen die de TU/e al genomen heeft in het kader van evenementen, denk aan promoties en het verdedigen van de masterthesis, worden verlengd tot in ieder geval 1 juni, conform de maatregel van de rijksoverheid. 

De Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk ook het besluit genomen om het verbod op reizen voor werk of studie tot 1 juli van dit jaar te verlengen. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is om nu al dit besluit te nemen, zodat er geen onzekerheid meer is over de komende periode en er dus ook geen onnodige kosten worden gemaakt door studenten of medewerkers.

Wie op dit moment nog in het buitenland zit en terug wil reizen naar Nederland, dan via BijzondereBijstandBuitenland.nl hulp bij repatriëring krijgen.

Office 365

Ook werd meegedeeld dat gelet op de huidige situatie, de TU/e versneld overgaat naar Office 365. Want om digitaal te kunnen samenwerken is de voorziening Teams van Microsoft Office een goed product, aldus het bestuur. De overgang wordt gefaseerd uitgevoerd, wat betekent dat per dag enkele faculteiten tegelijkertijd overgaan. Voor de diensten moet het uiterlijk maandag 30 maart om zeven uur ’s morgens zijn doorgevoerd. Het bestuur sluit niet uit dat er hinder bij ondervonden zal worden, ‘maar tot nu toe lijkt de technische migratie voorspoedig te gaan’.

Medewerkers moeten er wel zelf actief enkele handelingen voor verrichten. Als iemands faculteit of dienst aan de beurt is, zal die persoon een mail ontvangen van de leidinggevende of van het Management Team. Dit is wat gedaan moet worden: de oude Office-versie verwijderen en vervolgens Office 365 installeren. Uitleg over de stappen staat op intranet.

De informatie en handleidingen die hier staan, worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Wie er niet uitkomt, kan de Service Desk bellen (040-2472000). Die is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00 uur. Aangeraden wordt de migratie zo snel mogelijk uit te voeren, zodat er geen beperkingen ondervonden worden, omdat sommige collega’s wel over zijn en anderen nog niet. Voor, tijdens en na de migratie kun je gewoon blijven werken en je documenten blijven gewoon beschikbaar.

Alle updates van de TU/e vind je op www.tue.nl/corona.

De TU/e biedt ook een Q&A met veelgestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Dan kun je mailen of appen (via +31 641683406). 

Deel dit artikel