Fysiek onderwijs aan de TU/e wordt stilgelegd

Het College van Bestuur heeft op basis van het advies van het kabinet besloten het onderwijs vanaf morgen, vrijdag 13 maart, zoveel mogelijk online aan te gaan bieden. Om dit mogelijk te kunnen maken is de periode van vrijdag 13 tot en met vrijdag 20 maart onderwijsvrij. Dat maakte het CvB deze avond bekend op de homepage en via de mail. In die periode wordt er géén onderwijs gegeven aan bachelor- en masterstudenten; geen hoorcolleges en geen practica.

door

De maatregelen die het kabinet vanmiddag bekend maakte voor het hoger onderwijs om grootschalige hoorcolleges zo veel mogelijk online aan te bieden, om ook daarmee de corona-uitbraak verder in te dammen, zijn in de brief aan de Tweede Kamer aangescherpt. Alle Nederlandse universiteiten worden daarin opgeroepen om in ieder geval tot met 31 maart alleen nog onderwijs op afstand te geven.

Het bestuur van de TU/e zegt een onderwijsvrije periode van 13 tot en met 20 maart in te lassen en die te gaan benutten om het onderwijs online aan te kunnen bieden. Vanaf maandag 23 maart wordt het onderwijs dan weer gestart. Docenten kunnen bij ESA Teacher Support terecht met praktische vragen. Overige vragen over online onderwijs kunnen worden afgestemd met de decaan en onderwijsdirecteur. Docenten kunnen via Canvas met studenten communiceren.

Het CvB zegt te begrijpen dat er studenten zijn met zorgen over studievertraging. ‘Studenten die wegens (lichte) klachten thuis blijven, of studenten die hun stage of buitenlandse studie niet kunnen voortzetten of voltooien: neem contact op met je studieadviseur als je verwacht twee weken of langer thuis te moeten blijven’, zo staat te lezen. Ook wie verplichte onderwijselementen of tentamens mist, wordt geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseur. Samen zal er naar oplossingen gekeken worden, en daarbij wordt de nodige coulance betracht.

Continuïteit waarborgen

Alle medewerkers, niet zijnde docenten, worden geacht waar mogelijk tot en met 31 maart thuis te werken. Gevraagd wordt dat in overleg met de leidinggevende te doen. Om te voorkomen dat werkzaamheden stilvallen en om te zorgen dat het onderwijs doorgang vindt, wordt aan leidinggevenden gevraagd om daar waar mogelijk shifts in te richten en maximaal gebruik te maken van telefonie en skype.

Medewerkers die wegens (lichte) klachten thuisblijven, moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Wie onderwijsverplichtingen heeft, wordt gevraagd de opleidingsdirecteur te informeren, zodat de betreffende afdeling de planning kan aanpassen om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen. Wie te ziek is om te werken, moet gebruikmaken van de reguliere procedure voor ziekmelding.

Er wordt gewerkt aan het verhogen van de capaciteit betreffende de VPN-verbinding. Maandag 16 maart verwacht het CvB voldoende extra capaciteit te hebben gerealiseerd, zodat zowel studenten als medewerkers volledig gebruik hiervan kunnen maken.


De laatste informatie kun je vinden op tue.nl/corona. Hier is ook een uitgebreide Q&A te vinden. Deze overzichten worden constant bijgewerkt. Staat je vraag niet tussen de Q&A? Mail dan met info@tue.nl of whatsapp 06 41683406.

Deel dit artikel