CvB : “Eerst een stevige sprint, nu de marathon”

Het College van Bestuur hoopt dat docenten en ondersteuners die nu razend druk zijn met het online krijgen van de 287 vakken van het vierde kwartiel, ook geregeld rust zoeken. “Leidinggevenden zouden dat moeten verplichten”, zegt collegevoorzitter Robert-Jan Smits. Het CvB is zeer gelukkig dat op 6 mei de labs weer op beperkte schaal van start kunnen. Over het aanbieden van de Intro in een hybride vorm wordt ook al nagedacht.

door
foto AstroStar/Shutterstock

“Toen we aan het einde van het derde kwartiel snel het laatste deel van de vakken online moesten zien te krijgen, trokken we met z’n allen een stevige sprint”, vertelt rector Frank Baaijens. “Maar nu moet al het onderwijs van het vierde kwartiel online en lopen we een marathon.” Ook Baaijens krijgt de signalen binnen van docenten die er dag en nacht en in het weekend mee bezig zijn. “En vergeet de ondersteuners niet van bijvoorbeeld ESA en IMS, die helpen dit allemaal mogelijk te maken.”

Ligt het gevaar niet op de loer voor te veel werkdruk bij een deel van de docenten en ondersteuners? Baaijens kan zich voorstellen dat het vooral voor mensen met jonge kinderen een hele opgave is, “maar ik denk dat iedereen het op dit moment zwaar heeft. Probeer zeker niet alles tegelijk te doen, dus niet én je onderwijs én je onderzoek doen alsof er niets aan de hand is. Zoek geregeld je rust.” Collegevoorzitter Robert-Jan Smits verwacht dat ook leidinggevenden daar goed het oog op houden: “Die zouden het eigenlijk verplicht moeten kunnen opleggen.”

Twaalf vakken uit Q4 waar te veel labwerk aan verbonden is, zijn overigens doorgeschoven naar het nieuwe collegejaar.

Koffiedik kijken

Voor vandaag hadden de internationale studenten zich moeten aanmelden voor een studie aan de TU/e, en Baaijens zegt dat de aantallen daarvoor hoger liggen dan een jaar daarvoor. “Maar dat wil natuurlijk niets zeggen, want de instroom in september zal afhangen van hoe deze crisis zich verder ontwikkelt. Studenten schrijven zich nu toch gewoon in en ook zij moeten die verdere ontwikkelingen afwachten.”

Collegevoorzitter Smits noemt het koffiedik kijken. “Dat is het voor ons, voor wat betreft een heel groot aantal onderwerpen, maar ook voor toekomstige studenten. Vanzelfsprekend staan we hier niet alleen in. Alle kennisinstellingen, nationaal en internationaal, moeten afwachten wat de toekomst brengt.”

Wat wel zeker is, is de afgelasting van de reguliere Intro in augustus. Smits: “We zijn hard aan het nadenken over alternatieve vormen, daar bestaan al wat concepten voor, maar het is nog te vroeg om nu al te kunnen zeggen hoe het er precies uit gaat zien. Het zal een hybride vorm krijgen; wellicht kleine groepjes uitnodigen op de campus en zaken online aanbieden.”

Baaijens wijst erop hoe belangrijk de Intro voor studenten is: “De vriendschappen die mensen daar aanknopen met elkaar, gaan hun studietijd, en vaak nog veel langer, mee. We zijn ook met alle studentenverenigingen in overleg welke rol die daarbij kunnen spelen. Verenigingen halen tijdens de Intro ook veel nieuwe leden binnen.”

Volgens Smits zal zeker iets georganiseerd worden voor studenten die de universiteit gaan verlaten. “MomenTUm gaat dit jaar helaas ook niet door, maar met dat feestelijke moment van de diploma-uitreiking gaan we zeker wat doen. Daar denken we nu ook over na. In het jubileumjaar 2021, wanneer de universiteit 65 jaar bestaat, gaan we van MomenTUm dan een enorm groot feest maken.” Hij zegt dat ook voor de opening van het academisch jaar in september een alternatieve vorm bedacht gaat worden.

Coronapolitie

Dat de labs vanaf woensdag 6 mei weer beperkt open kunnen, stemt het CvB zeer gelukkig. Op woensdag werden de protocollen die daarbij gehanteerd gaan worden, bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan en voor de inrichting van de labs om daar veilig te kunnen werken, ligt bij de decaan en de directeur bedrijfsvoering van de betreffende faculteit. Baaijens: “We vertrouwen er volledig op dat dat goed en veilig zal gebeuren. Het is niet de bedoeling dat er straks op centraal niveau een soort coronapolitie gaat rondlopen die dat gaat controleren. Per gebouw hebben we wel een corona-verantwoordelijke aangesteld.”

De decaan bepaalt samen met de hoogleraren wie vanaf 6 mei prioriteit krijgt bij de toegang tot de labs. “We verwachten ook daar geen problemen bij”, vertelt Baaijens. “Wie er uiteindelijk toch wat over te klagen heeft, bijvoorbeeld omdat diegene vindt onterecht geen prioriteit te hebben gekregen, zal ons uiteindelijk toch wel weten te vinden.”

Deel dit artikel