Labs weer beperkt open vanaf 6 mei

De TU/e stelt vanaf woensdag 6 mei de labs weer open voor promovendi, postdocs en ontwerpers-in-opleiding die afhankelijk zijn van toegang tot labs voor hun onderzoek. Het College van Bestuur wil daarmee de kans op vertraging in hun onderzoek minimaliseren. Ook het personeel dat nodig is om werk in het lab mogelijk te maken, krijgt daarbij toegang. Volgens Emiel Hensen, decaan van Scheikundige Technologie, staan zijn onderzoekers te popelen om weer aan de slag te gaan. “Maar de protocollen zijn altijd leidend”, aldus Hensen.

door
foto Shutterstock

Per faculteit wordt volgens de verklaring die het College van Bestuur deze middag liet uitgaan, geïnventariseerd voor welke personen toegang tot de laboratoria noodzakelijk is. Alleen die krijgen met toestemming van de directeur bedrijfsvoering toegang. Per lab kan de werkwijze verschillen. In sommige labs zal bijvoorbeeld gewerkt worden met shifts. Volgende week voorzien de faculteitsbesturen hun staf van nadere info.

Decaan Emiel Hensen van Scheikundige Technologie is blij met het beperkt openstellen van de labs. “Onze promovendi hebben zich de afgelopen weken ook kunnen bezighouden met literatuuronderzoek en het schrijven van papers, maar daar begint de effectiviteit nu ook wel van af te nemen. Het is dus goed dat promovendi en postdocs weer in Helix terecht kunnen vanaf 6 mei.”

Volgens Hensen zal dat in twee shifts gaan en worden in de labs ook maatregelen genomen die ervoor zorgen dat onderzoekers voldoende ruimte van elkaar kunnen houden. "Neem bijvoorbeeld onze zuurkasten, die zullen straks om en om gebruik gaan worden, we willen niet daar mensen naast elkaar gaan staan. Met tape op de vloer zal worden aangegeven waar mensen wel of niet mogen komen. In de kleine kantoren mag maximaal een persoon zitten en in onze grote maximaal drie. Alles zal ook voortdurend goed schoongemaakt worden.”

Promovendi die in de eindfase zitten van hun promotietraject krijgen voorrang. Hensen: “We bekijken nu wie prioriteit moet krijgen, maar bedenk ook dat voor een postdoc die hier bijvoorbeeld twee jaar rondloopt, het wegvallen van een aantal maanden labwerk een behoorlijk impact heeft.”

Protocollen

Het CvB zegt zich bij de beperkte openstelling ‘in alle gevallen aan de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM’ te houden. Concrete protocollen gericht op hygiëne en veiligheid zijn in de maak, iets waar Hensen zegt ook grote nadruk op te zullen leggen. Deze protocollen zullen ook te vinden zijn bij de ingang van de gebouwen. De gebouwen blijven overigens gesloten, alleen wie recht heeft op toegang kan met zijn medewerkerspas naar binnen. Mogelijke legionellabesmettingen als gevolg van de langdurige stilstand van het leidingwater, worden op dit moment onderzocht. Mocht daar sprake van zijn, dan zal het betreffende lab gesloten blijven tot dit is opgelost, aldus het CvB.

Wie corona positief is, koorts heeft of verkouden is, of huis- of gezinsgenoten heeft die daarmee te kampen hebben, mogen niet naar de campus komen. Het is overigens voor iedereen individueel de afweging ‘of je wilt komen, of het voor jou goed voelt', schrijft het CvB. 'Het is een vrijwillige keuze, nadrukkelijk geen verplichting.’

Maatwerk

Zo staat Hensen er ook in. Of de openstelling alle vertraging kan ondervangen die promovendi en postdocs hebben opgelopen de afgelopen weken, durft hij niet te zeggen. ”Daar hebben we nu  gewoon nog geen zicht op, dat zullen we later gaan bekijken. We doen dat straks waarschijnlijk per promovendus, want op dit vlak willen we maatwerk leveren. Uiteindelijk gaat het bij een proefschrift om de kwaliteit en niet direct om de kwantiteit.”

Samen met de overheid gaan de andere universiteiten later bekijken of vanaf medio juni ook toegang tot laboratoria kan worden gegeven aan eindstudenten die afhankelijk zijn van experimenten voor het afronden van hun eindproject. Het Eindhovense College zegt het belangrijk te vinden om daar als universiteiten samen in op te trekken. De verwachting is dat deze voorstellen kunnen worden meegenomen in de besluitvorming van het kabinet medio mei.

Deel dit artikel