Aantal eerstejaars TU/e stijgt ondanks coronacrisis

Het aantal eerstejaars aan de TU/e is gestegen van 2.115 vorig collegejaar naar 2.280 dit jaar. Die stijging komt volledig op het conto van de internationale bachelors. Hun aantal steeg van 350 naar 527. Dit is op te maken uit de zogeheten 1-oktobertelling die vrijdag 16 oktober bekend werd gemaakt. Het aantal Nederlandse studenten bleef nagenoeg gelijk. Bij de opleidingen Computer Science & Engineering, Architecture, Urbanism & Building Sciences en Industrial Design, waarvoor een numerus fixus gold, werden de caps niet gehaald.

door
foto Monster Ztudio / Shutterstock

Voor de bachelor Computer Science & Engineering, waarvoor de instroomlimiet in december nog werd verhoogd van 275 naar 325 eerstejaars, schreven zich dit collegejaar 267 eerstejaars in - ruim minder dan waar opleidingsdirecteur Erik de Vink in januari nog voor vreesde. Bij Industrial Design lag de cap op 180, ook die is niet gehaald.

Meer dan de helft van de 138 eerstejaars die dit jaar bij ID van start gingen, is vrouw; namelijk 57 procent. Bij Architecture, Urbanism & Building Sciences zijn vrouwen met een percentage van 49 nog net in de minderheid. Met 230 eerstejaars bleef ook deze opleiding ruim onder de cap van 325.

ID ontving weinig nieuwe studenten uit het buitenland. Vijf komen uit de Europese Economische Ruimte (EER), zes van buiten de EER; negen minder dan vorig jaar. Bij Architecture, Urbanism & Building Sciences is het gezelschap internationaler; daar zijn 46 EER-studenten en 16 niet-EER-studenten begonnen; een verdubbeling van het aantal van vorig jaar. Bij Computer Science & Engineering groeit de verdeling Nederlandse en buitenlandse studenten toe naar fifty-fifty. Er schreven zich 139 Nederlandse studenten in en 128 internationale. Vorig jaar was die verdeling nog 158 om 77.

Sterkste groeiers

De sterkste groeiers dit collegejaar zijn de bacheloropleidingen Mechanical Engineering (van 241 eerstejaars vorig jaar naar 384 dit jaar) en Biomedical Engineering (van 184 vorig jaar naar 248 dit jaar). In de universiteitsraadvergadering wordt deze middag besproken hoe de groei bij Mechanical Engineering voor het komend collegejaar is af te remmen, aangezien de enorme toename van dit jaar de faculteit een capaciteitsprobleem heeft opgeleverd.

De genoemde cijferaantallen in het bovenstaande artikel zijn ontleend aan de informatie uit de Business Intelligence Portal (medewerkers moeten via de site van BI toestemming aanvragen voor toegang tot deze portal).

Deel dit artikel