Futurelab van Next Nature moet Evoluon gaan vullen

Twee miljoen euro maakt het Rijk de komende vier jaar vrij voor de oprichting van een Eindhovens futurelab voor design en technologie. Koert van Mensvoort, directeur van de stichting Next Nature Network en sinds 2015 University Fellow bij de faculteit Industrial Design, gaat er als bestuurder en creatief directeur samen met andere partijen invulling aan geven. Het moet worden ondergebracht in het Evoluon en van de provincie en de gemeente komt aanvullende financiering.

Stichting Next Nature Netwerk van ID-fellow Koert van Mensvoort is de kartrekkende organisatie achter de opzet van het Eindhovense futurelab. Begin juni zag Van Mensvoort dat het plan hiervoor positief werd beoordeeld door de Raad voor Cultuur, maar het viel toch buiten de boot bij het advies van de Raad aan minister Ingrid van Engelshoven. Gekozen werd voor het Amsterdamse Waag Technology & Society.

In juli echter nam de Tweede Kamer een motie aan waarin zij het kabinet verzocht om te onderzoeken hoe het futurelab in samenhang met andere Eindhovense initiatieven op dit vlak, te verbinden zou zijn aan steun van het Rijk. Het resulteerde gisteren in de toezegging van twee miljoen euro voor de komende vier jaar, en Van Mensvoort verwacht dat de provincie en de gemeente dit bedrag zullen matchen, onder meer met middelen uit de Regio Deal Brainport.

Blik op de toekomst

Hij zegt zeer gelukkig te zijn dat hij nu toch vooruit kan. Met de toegezegde twee miljoen euro kan Next Nature samen met onder meer de TU/e, de Dutch Design Foundation, de Design Academy, het MU Hybrid Art House en het Van Abbemuseum aan de slag om het futurelab vorm te geven. Het moet worden ondergebracht in het Evoluon, iets waarover Van Mensvoort al sinds januari in gesprek is met Jan Mengelers, voorzitter van de Evoluon Foundation en oud-collegevoorzitter van de TU/e. “Voor 2021 heb ik voor die locatie ook al een eerste project in voorbereiding”, vertelt Van Mensvoort. “Het betreft een expositie van ongeveer een maand, waarbij we bezoekers via een VR-ervaring in een soort tijdmachine willen plaatsen. We willen ze een blik op de toekomst bieden.”

In 2025 zou Van Mensvoort het hele Evoluon als futurelab ingericht willen hebben. Samen met de andere partijen moet er een programmering worden aangeboden waarbij vanuit design en technologie en de onderlinge verbinding daartussen nieuw licht wordt geworpen op maatschappelijke vraagstukken. Van Mensvoort: “Dat is iets waar we ons met Next Nature al jaren op richten en dat we op allerlei manieren uitdragen, onder meer met exposities, met ons uitzendbureau HUBOT voor robots, onze workshops en onze mobiele Nano Supermarket. Dat doen we hier in de regio, maar zeker ook op nationaal en internationaal vlak. We hebben aangetoond dat we dat aankunnen, zo hadden we vorig jaar nog een groot project lopen in China. Ook gaat er een online platform gebouwd worden.”

Educatief programma

Volgens Van Mensvoort wordt er ook een educatief programma ontwikkeld. “Het is belangrijk om onze opgroeiende jeugd te laten zien welke impact technologie en design op de maatschappij en op hun levens kan hebben, dus die groepen willen we ook bereiken vanuit het futurelab. Ik ben bijvoorbeeld al in gesprek met astronaut André Kuipers, die praat voor jongeren uit groep 7 en 8. Maar tieners vind ik ook een interessante groep, die zitten in een leeftijd waarbij ze moeilijk te bereiken zijn en het is dus een uitdaging om dat wel te proberen.”  

Ook de TU/e wordt een belangrijke partner. “Collegevoorzitter Robert-Jan Smits zegt het van harte te ondersteunen en binnen de universiteit lopen er natuurlijk volop onderzoeken en projecten die goed aansluiten bij de uitgangspunten van het futurelab”, zegt Van Mensvoort. Binnenkort bespreekt hij met het bestuur van de faculteit Industrial Design of zijn positie van University Fellow daar wordt verlengd. Die loopt deze maand af na een termijn van vijf jaar. Van Mensvoort zegt de positie, die hem een dag in de week kost, graag te willen voorzetten.

Deel dit artikel