Jan Fransoo en team adviseren RIVM over vaccinatielogistiek

Logistiekhoogleraar Jan Fransoo gaat met een team van experts het RIVM adviseren om de logistiek van de COVID-vaccinaties te optimaliseren. Dit staat vandaag in de wekelijkse Kamerbrief over de stand van zaken rond COVID-19.

door
foto Angeline Swinkels

Fransoo, hoogleraar Operations and Logistics Management aan de Tilburg University en TU/e, heeft zich eerder uitgesproken over de logistieke kant van de vaccinatiecampagne. Hij is blij dat hij sinds kort met een team advies mag geven aan het RIVM, de betrokken ministeries, huisartsenorganisaties en de GGD’s. Fransoo: “Ons streven is eraan bij te dragen dat de besluitvorming plaatsvindt op basis van de best mogelijke inzichten uit logistieke wetenschap en praktijk, zodat de vaccinatie qua logistiek optimaal kan verlopen.”

“We lichten het planningsproces en het logistieke proces van de vaccinatie-operatie door”, vertelt Fransoo. “Op basis daarvan doen we voorstellen voor het anders inrichten van een aantal processen, bijvoorbeeld bij de prikstraten. Daar moet ook in de toekomst genoeg capaciteit zijn om snel prikken te zetten wanneer vaccin beschikbaar is. Daarnaast bouwen we een aantal rekentools om beslissingen te ondersteunen, met name voor scenarioplanning en het beheer van de veiligheidsvoorraden.”

Het bijeengebrachte team is een grassroots-consortium, een initiatief vanuit de experts zelf, en nu onder de vlag van de Topsector Logistiek en VNO-NCW. In het team zitten logistieke wetenschappers van de Tilburg University en de TU/e (onder wie Ton de Kok en Willem van Jaarsveld), studenten van Operations Management and Logistics van de TU/e, en logistieke professionals van bedrijven als ASML en Heineken. Een deel van het consortium was afgelopen zomer ook al betrokken bij de opschaling van de corona-teststraten.


Cursor heeft maandag 8 februari een interview met Jan Fransoo over zijn nieuwe functie en over hoe hij denkt de problemen te gaan aanpakken.

Deel dit artikel