GO Green Office wil studentenverenigingen verduurzamen

Onder leiding van de GO Green Office gaat vrijdag 26 februari een nieuw initiatief van start waarbij studentenverenigingen gestimuleerd zullen worden hun bedrijfsvoering en evenementen duurzamer vorm te geven. De komende vier maanden nemen elf verenigingen deel aan een pilot. Na de evaluatie daarvan is het bedoeling dat na de zomervakantie meer verenigingen zich aansluiten bij dit Sustainability Managers Project (SUMAP).

door
foto Go Green Office

Volgens masterstudent Innovation Sciences Quirine Verbeek, die binnen het team van de GO Green Office de functie van Chief Campus bekleedt, is er de afgelopen maanden tweemaal overleg geweest met bestuursleden van verenigingen om SUMAP van de grond te krijgen.

Verbeek: “De vraag was hoe we met gebruikmaking van de bestaande infrastructuur van de Eindhovense verenigingen een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van zowel de campus als van de studentengemeenschap.” Volgens haar was de eerste concrete stap hierbij het aanstellen van zogeheten sustainability managers bij de elf deelnemende verenigingen. Binnen het bestuur van een vereniging wordt dat geen nieuwe functie, "maar een of twee van de bestaande bestuursleden nemen dan de portefeuille duurzaamheid onder hun hoede”, aldus Verbeek. “Die bestuursleden krijgen als extra taak om binnen hun vereniging de invoering van duurzame oplossingen en activiteiten en de bewustwording daarover op de agenda te zetten. Ook moeten ze de participatie daaraan onder hun leden zien te stimuleren.”

Bewustzijn

Heeft Verbeek de indruk dat verenigingen op dit moment überhaupt bezig zijn met het aspect duurzaamheid als het gaat om hun bedrijfsvoering of evenementen? “Wij van de GO Green Office willen in ieder geval dat ze dat in de toekomst wel zijn, en bij sommige verenigingen staat het gezien de aard van hun opleiding hoger op de agenda."

SUMAP moet er volgens haar enerzijds voor zorgen dat straks elk verenigingsbestuur er goed over gaat nadenken, "en het zorgt daarnaast voor een platform waar die sustainability managers eens in de maand hun best-practices en problemen kunnen delen. En waar ze elkaar mogelijk de helpende hand kunnen bieden.” De GO Green Office zal dit organiseren en faciliteren, onder meer door het aanbieden van tools manuals, zoals het  beschikbaar stellen van protocollen voor het duurzaam organiseren van evenementen of het promoten van je vereniging. Maar ook met het geven van trainingen en met subsidiemogelijkheden, aldus Verbeek.

Challenge

Om de aantrekkelijkheid nog verder te vergroten is er aan dit project ook een challenge verbonden, zegt Verbeek. “Op die manier willen we verenigingen op een competitieve manier nog eens extra stimuleren om die duurzame stappen ook echt te gaan maken. Met elke actie zal straks een bepaald aantal punten te verdienen zijn en we beraden ons op dit moment over de prijs voor de winnaar van die wedstrijd. Dat blijft nu nog even een verrassing.”  Wel vertelt ze dat er vanuit de GO Green Office sowieso subsidie beschikbaar is voor goed onderbouwde voorstellen. Hoe hoog die bedragen kunnen uitvallen, is ook nog iets waar op dit moment naar gekeken wordt, aldus Verbeek.

Verbeek: "De crux van dit hele initiatief is dat het streven naar meer duurzaamheid ook wordt overgenomen door de leden. Die moeten het op hun beurt weer buiten de grenzen van hun sociëteit en de campus brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld om hele basale dingen als het licht uitdoen en het uitschakelen van apparaten op het eind van de dag. Maar als verenigingen op hun evenementen vaker vegetarisch eten aanbieden, zouden hun leden dat wellicht ook vaker gaan doen in hun eigen studentenhuis.”

Negen studieverenigingen en het Eindhovens Studenten Corps en de internationale studentenvereniging Cosmos nemen de komende vier maanden deel aan de pilot. De kick-off vindt plaats op vrijdag 26 februari. Volgens Verbeek is het in de toekomst ook de bedoeling om te kijken hoe naast de verenigingen ook de studententeams van de TU/e bij dit initiatief betrokken kunnen worden.

Deel dit artikel