GO Green Office: nieuwe TU/e-community met duurzame ambities

GO Green Office: nieuwe TU/e-community met duurzame ambities

Studenten en medewerkers vanuit hun eigen kracht en creativiteit laten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de TU/e. Dat is het doel van het GO Green Office dat vorige maand van start is gegaan. Het platform vormt de schakel tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Het GO Green Office maakt deel uit van de internationale Green Office Movement, een Nederlands initiatief. Deze beweging bestaat uit verschillende Green Offices in zes Europese landen, elk gelieerd aan een hoger-onderwijsinstelling. Sinds vorige maand heeft ook de TU/e een eigen Green Office, met Bouwkunde-alumna Cyrille Gijbels-Janssen als coördinator. Intussen is ook gestart met de werving van een aantal studentassistenten (ofwel Sustainability Change Agents) die zich voor het platform gaan inzetten. Deze studenten gaan aan de slag met verschillende thema’s: onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en community & communicatie.

De TU/e kent al een aantal jaren de Stuurgroep Duurzaamheid, waarin onder anderen verschillende hoogleraren, vertegenwoordigers van Dienst Huisvesting, het College van Bestuur en studenten zitting hebben. Waar deze stuurgroep veelal ‘top-down’ te werk gaat, richt het GO Green Office zich op de ‘bottom-up’-benadering, met Cyrille Gijbels-Janssen als link tussen beide.

“Studenten en staf bedenken wat zij belangrijk vinden en welke kansen zij zien; de stuurgroep kan daar met visie en beleid op 'doorpakken'. Omgekeerd kan de stuurgroep denken: ‘dit is onze visie, hoe kunnen we deze zichtbaar maken in de praktijk?’. Waarop bijvoorbeeld studenten ermee aan de slag kunnen gaan om het voor de gemeenschap zichtbaar te maken”, aldus Gijbels-Janssen.De TU/e is overigens al volop met duurzaamheid bezig, constateert de alumna. Ze wijst onder meer op de GreenMetric-ranking, waarop de TU/e de achttiende plaats bezet (van in totaal driehonderdzestig universiteiten). Ook noemt ze de flinke energiebesparingen die de universiteit weet te realiseren bij nieuwbouwprojecten en de renovatie van gebouwen. “Maar dan heb je het over grote, technische projecten, vaak in samenwerking met externe partijen. Dat is niet het soort activiteiten dat je gemakkelijk oppakt met studenten. Ik zie zeker nog heel veel kansen om duurzaamheid in de brede zin van het woord meer op de kaart te zetten.” Een mooi bestaand bottom-up initiatief vindt ze de community garden van de TU/e, de moestuin die ruim twee jaar geleden bij het Paviljoen werd aangelegd.

Eigen koers

Vertegenwoordigers van de huidige twintig Green Offices komen binnenkort in Rotterdam bijeen voor de European Green Office Summit; volgens Gijbels-Janssen dé plek om inzicht te krijgen in de best practices van andere universiteiten, die als voorbeeld voor de TU/e zouden kunnen dienen. “Het is goed om van elkaar te kunnen leren en elkaar te versterken, maar daarnaast moet je vooral ook je eigen koers varen.” Hoe het GO Green Office aan de TU/e precies vorm gaat krijgen, moet zich bovenal in de praktijk gaan uitkristalliseren, in samenspraak met de studenten, zo benadrukt de coördinator.
Donderdagmiddag praat Gijbels-Janssen ook met één van de bestuursleden van Team Energy van de TU/e
om de mogelijkheden tot samenwerken te bespreken. "Bij hen staat het thema 'energie' centraal; het GO Green Office zal voornamelijk duurzaamheid in de bredere zin uitwerken en vormgeven". Sleutelwoord in het streven naar een duurzamere omgeving is volgens Gijbels-Janssen ‘bewustwording’, een andere mindset. “Verandering vraagt vaak een andere manier van doen, waarmee je indirect je huidige gedrag ‘veroordeelt’. Nieuw gedrag is altijd spannend, onwennig wellicht, maar biedt ook kansen.”Ze benadrukt dat het GO Green Office niet alleen op zoek is naar TU/e-studenten die het studentassistentschap gaan vervullen: “Vergelijk het met een vereniging: hierbinnen heb je enkele mensen die aangesteld zijn als bestuur, maar het is juist de groep actieve leden die zo’n vereniging máken. Ik wil hier ook graag een echte community van maken, met mensen met een passie voor duurzaamheid”.

Deel dit artikel