Op zoek naar de beste invulling van het BSA

‘Eerstejaarsstudenten hebben het al zwaar genoeg. Laat hen niet in de kou staan en verlaag dit jaar de norm voor het bindend studieadvies’, schrijven studenten uit de medezeggenschap van elf universiteiten in een brief aan hun Colleges van Bestuur. De Eindhovense studentenfracties hebben de brief niet ondertekend. Zij zijn over dit onderwerp al in gesprek met het CvB van de TU/e.

door
foto Vladwel / Shutterstock

Het bindend studieadvies (BSA) heeft goede en slechte kanten, stellen de studentgeledingen. De ene student komt dankzij de dreiging van het BSA 'van de bank af' en gaat zijn best doen, de andere student kampt door de BSA-norm met spanning en stress.

Maar hoe je ook over het BSA denkt, een ding is duidelijk: dit is een ongewoon studiejaar. Je kunt niet van studenten verwachten dat ze midden in de COVID-19-pandemie studeren alsof er niets aan de hand is, menen de studenten. 'We moeten het BSA-vraagstuk dit jaar niet bekijken alsof we in een normaal jaar verkeren', staat in de open brief. 'Dat is niet de realiteit.'

1 februari

DAS Eindhoven en Groep-één hebben de brief niet ondertekend. Joëlle Bink, sinds januari voorzitter van DAS Eindhoven, legt haar standpunt uit: “Al voor deze brief werd opgesteld en ondertekend in andere studentensteden, waren de Eindhovense fracties in de universiteitsraad in gesprek over het BSA met ons College van Bestuur. We hebben met elkaar de afspraak om ook tot 1 februari in gesprek te blijven, dat is de uiterste datum waarop het CvB een beslissing neemt. Doordat deze gesprekken al liepen, voegde het voor DAS niets toe om de brief te ondertekenen. In overleggen geven wij aan dat er veel studenten zijn voor wie studeren tijdens een coronapandemie lastiger is dan normaal. Er moet een oplossing komen om die studenten te helpen. We hebben er alle vertrouwen in dat we in overleg met ons CvB tot de best mogelijke oplossing zullen komen.”

Samen

De brief afkomstig van de andere twaalf medezeggenschapsorganen is een kalme brief, en daar is over nagedacht. “We willen niet tegen de universiteiten optrekken”, zegt initiatiefnemer Job Vlak van de Delftse studentenfractie ORAS. “We willen met elkaar om tafel. Dit jaar is de druk op eerstejaarsstudenten zo hoog, dat we moeten ingrijpen.”

Dat lijken de universiteiten vooralsnog niet van plan. Hun uitgangspunt is dat afzonderlijke opleidingen zelf de afweging moeten maken: is het voor hun studenten mogelijk om goed te studeren of moet de norm omlaag?

Lockdown

Maar inmiddels wordt de lockdown weer verlengd en is duidelijk dat het nog lang zal duren voordat alles weer normaal is. Vandaag praten de bestuurders binnen universiteitenvereniging VSNU onder meer over het BSA, dus de studenten hopen dat er toch een doorbraak komt.

Bink: “DAS vindt het mooi om te zien dat de beslissing over het wel of niet verlagen van het BSA door het CvB wordt onderbouwd met data van collegejaren voor en tijdens corona. Hierin worden naast studiecijfers en slagingspercentages ook het welzijn en de motivatie van studenten meegenomen. Dat vinden wij heel belangrijk. Een andere belangrijke vraag van ons is: als het BSA zou worden verlaagd, wat wordt dan de nieuwe punteneis voor studenten?”

Deel dit artikel