"Voor studenten is de NSE hún stemmoment"

Twee jaar rommelde het rondom de Nationale Studenten Enquête. Hogescholen deden er in 2019 niet aan mee. Volgende week ontvangen studenten van universiteiten en hogescholen weer de uitnodiging om eraan deel te nemen. De deans van het Bachelor College en de Graduate School, Ines Lopez Arteaga en Paul Koenraad, verzoeken TU/e-studenten dringend de enquête in te vullen. Koenraad: “Ook als je overal tevreden over bent.” Het onderwijs aan de TU/e is er volgens hen enorm mee geholpen.

door
afbeelding Dontree / Shutterstock

Twee jaar geleden maakten de hogescholen bekend dat ze niet zouden meewerken aan de Nationale Studenten Enquête (NSE), die jaarlijks in opdracht van website Studiekeuze123 wordt uitgevoerd. Door fouten die samenhingen met de nieuwe privacywetgeving - de AVG - zouden volgens de Vereniging Hogescholen de resultaten niet meer betrouwbaar zijn. De universiteiten bleven wel hun medewerking verlenen aan de NSE.

Inmiddels heeft minister Ingrid van Engelshoven de instellingen verplicht om aan het tevredenheidsonderzoek deel te nemen, maar vanwege de coronacrisis werd in 2020 besloten de NSE af te blazen. Komende week vinden TU/e-studenten weer een uitnodiging in hun mailbox. En volgens Paul Koenraad, dean van de Graduate School, moeten ze daar zeker wat mee doen.

Koenraad: “Voor studenten is de NSE hún jaarlijkse stemmoment. Hier kun je aangeven wat je aan je opleiding goed vindt en welke zaken er beter moeten. Na het verzamelen en analyseren van alle input krijgt elke individuele instelling een verslag hoe per opleiding de scores zijn uitgevallen. En daar gaan mijn collega Ines Lopez Arteaga en ik mee aan de slag in overleg met de verschillende opleidingsdirecteuren.”

Highs en lows

Koenraad vraagt de directeuren dan om de drie highs die uit de enquête naar voren zijn gekomen: "De zaken dus waar zij het meest trots op zijn. Die positieve resultaten gebruiken Ines en ik dan om daarmee andere opleidingen van inspiratie te voorzien. Door het met iedereen te delen, voorkom je ook dat iedereen binnen zijn eigen faculteit opnieuw het wiel aan het uitvinden is.”

Maar zeker zo belangrijk zijn natuurlijk ook de lows, de kritiekpunten die de studenten in de enquête hebben genoteerd. “We sporen in onze gesprekken de opleidingsdirecteuren nadrukkelijk aan om met die punten binnen de faculteit aan de slag te gaan”, zegt Koenraad. “In de jaarverslagen die elke faculteit na een academisch jaar opstelt en waarin de verbeterslagen met betrekking tot het onderwijs aan bod komen, kunnen wij als deans dan kijken wat er met de punten van het jaar daarvoor gedaan is. En daar gaan we dan vervolgens het gesprek over aan.”

Moet er weleens stevige druk worden uitgeoefend om een faculteit mee te krijgen in die verbeterslag? Koenraad, lachend: “Nee hoor, dat soort gesprekken vinden op zeer gemoedelijke wijze plaats. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen: zorgen voor het best mogelijke onderwijs aan onze universiteit. Om een voorbeeld te noemen: twee jaar terug hebben we met Bouwkunde besproken dat zij toen minder goed scoorden op het gebied van communiceren over de opleiding. Vorig jaar zagen we in de enquêteresultaten terug dat Bouwkunde het op dat punt al veel beter had gedaan.”

Gesprekkenreeks

Voor Lopez Arteaga, die vorig jaar juli aantrad als nieuwe dean van het Bachelor College, beginnen die gesprekken over de facultaire jaarverslagen volgende week. Ze kijkt ernaar uit. “Dit is de eerste keer dat ik dit in mijn nieuwe functie ga doen en veel zaken passeren dan de revue, waaronder de verbeteracties naar aanleiding van de NSE. Een concreet resultaat hiervan betreft employability. Ofwel de vraag: bereiden we onze studenten op de juiste manier voor op de toekomstige arbeidsmarkt?" Ze wijst op het nieuwe programma dat hiervoor is ontwikkeld, ‘Sustainable Employability for Students’, waarover Cursor vorige week nog een verhaal publiceerde.

Volgens Lopez Arteaga gaat het namelijk niet alleen over verbeteringen bij individuele opleidingen, maar ook over verbeteringen op centraal niveau, voor de hele universiteit. “Daarom is het belangrijk dat studenten vanaf volgende week de tijd nemen de NSE in te vullen, want wat ze daar laten weten, komt uiteindelijk ten goede aan het onderwijs aan de TU/e in de breedste zin van het woord. Deze enquête is er niet alleen om als input te dienen voor bijvoorbeeld de samenstellers van de Keuzegids of de jaarlijkse onderwijsspecial van Elsevier.”

Koenraad: “Hele specifieke zaken lichten we eruit, bijvoorbeeld ook als het gaat om de nakijktijd van examens. Als uit de NSE blijkt dat onze studenten vinden dat dat nu te lang duurt, gaan we actief proberen die tijd terug te brengen. Maar ik zou studenten willen oproepen de enquête ook in te vullen als je over alles aan je opleiding tevreden bent. Ook dat helpt ons en het heeft ook weer een positief effect op bijvoorbeeld de Keuzegids. Of, zoals de slogan luidde van de snackbar waar ik kwam toen ik klein was: ‘Laat het anderen weten als u ons goed vindt en vertel het ons wanneer het niet goed is’.”

Koenraad is overigens zeer benieuwd welk effect de coronacrisis en de restricties binnen het onderwijs zullen hebben op de NSE van dit jaar. “Ik kan me niet voorstellen dat we daarvan straks niets zullen aantreffen in de enquêteresultaten. Maar ik heb geen idee op welke manier we het gaan terugzien.”

Deel dit artikel