Computer Science & Engineering onverminderd populair

Studiekiezers die in september willen starten met een opleiding waar een numerus fixus voor bestaat, moesten hun interesse daarvoor kenbaar maken voor 15 januari. Aan de TU/e gaat het om de bacheloropleidingen bij Industrial Design, Built Environment en Computer Science & Engineering. Voor die laatste opleiding, waar de instroomlimiet op 325 eerstejaars ligt, is het aantal vooraanmeldingen weer gestegen, nu naar 1.202. Vooral vanuit het buitenland blijft de belangstelling groeien.

door
foto Wutzkoh Photo / Shutterstock

Bij de drie opleidingen aan de TU/e met een numerus fixus neemt de populariteit nog altijd toe - gezien het aantal vooraanmeldingen. Voor zowel de bachelor bij Building Environment als bij Industrial Design, respectievelijk met een instroomlimiet van 325 en 180 eerstejaars, is het aantal vooraanmeldingen ten opzichte van een jaar eerder weer gestegen.

In de gegevens die het Business Intelligence Cluster er op haar site over verstrekt, is op te maken dat de belangstelling van internationale studenten van binnen en buiten Europa een belangrijke reden is van de toename van deze vooraanmeldingen. Volgens de huidige prognoses van het BI Cluster zullen komend collegejaar bij Building Environment 293 eerstejaars instromen en bij Industrial Design 168. Op de site wordt wel nadrukkelijk vermeld dat de impact van de coronacrisis niet is meegenomen in deze voorspellingen.

Voor de bacheloropleiding Computer Science & Engineering is de buitenlandse interesse inmiddels “tamelijk uit balans”, aldus opleidingsdirecteur Erik de Vink. Hij zegt dat van de ruim 1.200 vooraanmeldingen die voor 15 januari genoteerd werden, er zo’n duizend van buitenlandse origine zijn. Een jaar geleden sprak De Vink nog zijn onvrede uit over de ophoging van de instroomlimiet voor de opleiding van 275 naar 325 eerstejaars voor het collegejaar 2020-2021. Destijds stond de teller op 1.044 vooraanmeldingen. Volgens De Vink zou dat er toe leiden dat voor het collegejaar 2020-2021 meer dan driehonderd eerstejaars te verwachten waren, wat problemen zou opleveren voor de begeleiding en huisvesting. Op dat moment was echter nog geen sprake van een coronapandemie met een reeks aan bijbehorende restricties.

Getemperd

Het heeft instroom vanuit het buitenland stevig getemperd, zegt De Vink nu. Uiteindelijk meldden zich in september 267 eerstejaars voor de bachelor van Computer Science & Engineering. De Vink: “Het buitenlandse aandeel daarbij zit op zo’n zestig procent van het totaal. We verwachten dat de komende jaren dat aandeel verder gaat toenemen, waarbij ook van buiten Europa de belangstelling blijft groeien. Dat laatste lijkt echt een trend te zijn.”

De Vink zegt dat de lagere instroom de onderwijsproblematiek dit jaar niet direct heeft verminderd. “Omdat in het tweede jaar redelijk wat studenten van het vorige collegejaar zijn doorgestroomd, die bij een strikte handhaving van het bindend studieadvies (dat werd vorig jaar vanwege corona uitgesteld, red.) hadden moeten afhaken, zien we dat onze docenten voor die groep meer tijd aan begeleiding kwijt is. Deze studenten hebben het vaak moeilijk bij hun pogingen de achterstand in te halen, en dan vertrekken ze soms alsnog. Dat is jammer van de extra tijd die onze docenten, maar zeker ook de studenten zelf erin hebben gestoken. Daarnaast zijn er dit jaar veel meer studenten gestart met de pre-master. Doorgaans zijn dat er zo’n twintig, dit jaar waren het er ruim zestig. Ook die zorgen voor een extra belasting van onze docenten.”

Doorstromen

Nog terugkomend op de buitenlandse instroom, merkt De Vink tot slot op dat uiteindelijk maar een relatief klein deel van de buitenlandse afgestudeerde bachelors van zijn opleiding ook lijkt door te stromen naar een master aan de TU/e. De Vink: “Onlangs deed ik hiervoor navraag bij een beleidsmedewerker en die vertelde me dat dertig procent van hen doorstroomt.” Een cijfer dat de roep vanuit het bedrijfsleven om exacte opleidingen vooral niet van een numerus fixus te voorzien, in een iets ander licht plaatst. Gisteren maakte Cursor nog bekend dat ook Mechanical Engineering de numerus fixus weer gaat invoeren voor het collegejaar 2022-2023.

Deel dit artikel