TU/e-bestuur stelt avondtentamens uit vanwege onrust

De rellen en onrust van de afgelopen twee dagen in Nederland, en met name ook in de binnenstad van Eindhoven, hebben het TU/e-bestuur doen besluiten om de avondtentamens op de campus per direct te schrappen. Op het einde van de middag werd deze boodschap via de mail meegedeeld aan studenten en medewerkers. De gecancelde avondtentamens worden naar alle waarschijnlijkheid de komende twee zaterdagen overdag op de campus ingehaald.

In de update-mail van deze middag zegt het TU/e-bestuur geschokt te zijn over wat zich de afgelopen dagen heeft voorgedaan in Eindhoven en de rest van Nederland. Op basis daarvan is besloten om voor de rest van deze week, tot en met vrijdagavond 29 januari, de avondtentamens op de campus af te gelasten.

Universiteitssecretaris Susanne van Weelden zegt dat er weliswaar geen sprake was van onrust op de campus, “maar we hebben wel zorgen over de veiligheid van studenten en medewerkers tijdens het vervoer na afloop van de tentamens in de avonduren. Op een aantal trajecten is de afgelopen dagen het openbaar vervoer stilgelegd tijdens de rellen, terwijl velen afhankelijk zijn van dat openbaar vervoer. We hebben daarom besloten om alle on-campus avondtentamens in deze tentamenperiode per direct te annuleren”. Ze wijst er wel nadrukkelijk op dat de geproctorde tentamens en de online tentamens die in de avond gepland zijn, wel doorgaan.

Onvoorspelbaarheid

Dit besluit ligt volgens Van Weelden in lijn met de oproep van de gemeente om 's avonds de binnenstad te mijden. Van Weelden: “We komen hiermee ook tegemoet aan de vragen en zorgen van ouders en studenten die we via onze webcare ontvangen. We vinden het ontzettend vervelend om dit besluit te moeten nemen. Zeker omdat we hard gestreden hebben om de tentamens uit te zonderen van de avondklok. En daarnaast is het bijzonder vervelend voor onze studenten die hard geleerd hebben en al helemaal voorbereid waren op het maken van het tentamen. Maar het belang van veiligheid en welzijn gaat voor. De onvoorspelbaarheid van de situatie is op dit moment te groot, en de eventuele gevolgen zijn onvoldoende te overzien.”

Opt-out

Per mail zal zo snel mogelijk aan de studenten en medewerkers informatie worden toegestuurd over de datum en wijze waarop de tentamens alsnog gehouden gaan worden. Dit geldt ook voor studenten die speciale voorzieningen nodig hebben en studenten die een opt-out aangevraagd hadden voor een geproctord avondtentamen. De gecancelde avondtentamens zullen naar alle waarschijnlijkheid de komende twee zaterdagen overdag op de campus worden ingehaald. Meer informatie hierover moet altijd zijn terug te vinden op de Canvas-pagina van het vak.

De gebouwen op de campus sluiten, zoals eerder besloten, om 19.00 uur in verband met de avondklok. Wie op de campus is voor zelfstudie, of voor de speciale voorzieningen die daar aanwezig zijn, krijgt het advies zorg te dragen voor de eigen veiligheid en de campus op tijd te verlaten. Voor wie het absoluut noodzakelijk op de campus aanwezig te zijn, wordt dringend aangeraden met eigen vervoer te komen. Wie toch niet meer naar huis kan komen, kan altijd contact opnemen via het noodnummer van de TU/e: 040-2472222.

Deel dit artikel