Internationals willen nog steeds naar Nederland komen

Onder buitenlandse studenten is het Nederlandse hoger onderwijs onverminderd populair, stelt internationaliseringsorganisatie Nuffic. Ze willen nog altijd graag hierheen komen – maar niet voor online werkgroepen en colleges. Ook aan de TU/e is het aantal vooraanmeldingen uit het buitenland nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Wel is de belangstelling van studenten van buiten Europa teruggelopen.

door
foto smolaw / shutterstock

Het was afgelopen zomer een prangende vraag in hogeronderwijsland: hoeveel internationale studenten zouden er in september daadwerkelijk naar Nederland komen? Zou de stroom abrupt droogvallen? Uiteindelijk nam het aantal internationals aan de universiteiten flink toe (+13 procent) en was er een beperkte afname bij de hogescholen (-2,7 procent).

Inmiddels is het aanmeldseizoen voor studiejaar 2021-2022 in volle gang en stijgt de spanning opnieuw. Nuffic, de Nederlandse internationaliseringsorganisatie, peilde daarom afgelopen maand alvast de meningen van 526 aspirant-studenten die al enige belangstelling voor Nederland hadden.

Ranking

Wat blijkt? Ondanks alle onzekerheden die de voortslepende crisis met zich meebrengt, blijft de belangstelling voor een studie in Nederland groot. Bijna tweederde van de respondenten verwacht hier in september te studeren aan een universiteit of hogeschool.

De aspirant-studenten zijn vooral enthousiast over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Ruim 87 procent ziet dit als een belangrijke reden om hierheen te komen. Bijna evenveel van hen zijn te spreken over de waarde van een Nederlands diploma op de internationale arbeidsmarkt. Ook speelt de reputatie en wereldwijde ‘ranking’ van Nederlandse instellingen een rol.

Ook voor de TU/e is het aantal vooraanmeldingen van internationals voor het komend collegejaar nagenoeg gelijk aan dat van dit studiejaar. Vorig jaar stond dat aantal op 2298, nu zijn het er 2315. Daarmee is overigens nog niet gezegd hoeveel er daarvan straks daadwerkelijk naar Eindhoven komen. Opmerkelijk is wel dat er dit jaar significant meer vooraanmeldingen zijn vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) dan een jaar geleden: 1377 nu, ten opzichte van 1057 in 2020. Omgekeerd zijn van buiten de EER juist minder vooraanmeldingen geregistreerd: 938 nu, ten opzichte van 1241 vorig jaar.  

Online onderwijs

Maar het is niet één grote lofzang in de Nuffic-enquête: zo zijn de respondenten weinig positief over de ontwikkeling van het coronavirus in ons land. Andere minpunten raken vooral aan de portemonnee. Zowel wonen, leven als studeren in Nederland vinden ze (te) prijzig. En een niet geheel onbelangrijke vraag is: vinden de lessen straks als vanouds op de campus plaats, of worden het weer hele dagen thuis achter de laptop? Zeven op de tien respondenten maakt zich daar zorgen over, en voor 46 procent zou online onderwijs zelfs een reden zijn om af te zien van een studie in Nederland.

Nuffic-woordvoerder Jeroen Wienen is tevreden met de uitkomsten. “Dit laat zien dat de reputatie van Nederlandse opleidingen in de ogen van buitenlandse studenten niet is aangetast. Dat is mooi, vooral als je bedenkt wat een moeilijk jaar het voor de instellingen is geweest.”

Dat veel studenten geen online onderwijs willen, vindt hij niet negatief. “Het laat zien dat studenten hier goed over nadenken. Velen van hen willen hier blijkbaar niet enkel studeren vanwege de naam van de instelling, maar ook vanwege de omgeving. Anders zouden ze het wel prima vinden om een papiertje te behalen vanuit huis, met de laptop in bed.” 

International Office TU/e

En de hogescholen en universiteiten geven zelf ook niet de voorkeur aan online onderwijs. Daar mogen de internationale aanmelders ook best op hopen, als het aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven ligt. Ze verwacht in september weinig beperkingen meer, al moeten de instellingen ook rekening houden met een tegenvallend scenario.

Het International Office van de TU/e stuurt de buitenlandse vooraanmelders expliciet de mededeling dat het onderwijsprogramma in Eindhoven niet voor de volle honderd procent online is te volgen, zegt Peggy van de Voort, medewerker van het International Office. Ze voegt er ook nog aan toe dat de de toelating tot de TU/e geldig is voor een periode van achttien maanden. Van de Voort: "Dat betekent dat aanmelders ook een collegejaar later kunnen beginnen. Wel is het zo dat een eventuele selectieprocedure voor een van onze numerus fixusopleidingen dan opnieuw moet worden doorlopen."

De Nuffic-enquête werd uitgezet via de zogeheten Netherlands education support offices (Neso-kantoren) en de Study in Holland-kanalen. De meeste respondenten kwamen uit Indonesië, Duitsland, China en Vietnam.

Deel dit artikel