Wat betekent de stop op internationale werving nu?

Minister Robbert Dijkgraaf heeft in een brief aan universiteiten en hogescholen laten weten dat zij deelname aan internationale onderwijsbeurzen tot nader order moeten laten schieten. Hij hoopt zo de werving van internationale studenten te stoppen zolang hij geen beheersmaatregelen heeft genomen om de instroom te beperken. In februari zal de minister met de Tweede Kamer hierover debatteren. De TU/e geeft gehoor aan de oproep.

door
foto Angeline Swinkels

“De stop op actieve werving van internationale studenten betekent met name dat we in januari en februari niet fysiek naar het buitenland gaan”, zegt Maarten van den Dungen, directeur ad interim van het Communicatie Expertise Centrum (CEC). “In principe zou de TU/e gebruik kunnen maken van de twee uitzonderingen die gemaakt zijn door de minister, maar het College van Bestuur wil uit respect voor de minister en de kamer gehoor geven aan het verzoek totdat het debat zal plaatsvinden.”

De uitzonderingen waar Van den Dungen op doelt, komen voort uit de ‘ruimte voor maatwerk ten behoeve van tekortsectoren en krimpregio’s’ die de minister voorstelt. “Onze technische opleidingen vallen onder de tekortsectoren (net als de zorg en het onderwijs, red.). Daar is van Nederlandse studenten minder aanbod dan gewenst. De TU/e ligt geografisch in een krimpregio, wat betekent dat er meer vergrijzing is dan in de rest van Nederland. Dat laatste geldt niet voor Technische Universiteit Delft.”

Werving of voorlichting?

Deze ochtend is de CEC-directeur in gesprek geweest met het College van Bestuur over de bezoeken aan middelbare scholen in het buitenland. Het CEC reist al enkele jaren samen met collega-universiteiten binnen het Dutch Research Universities Consortium af naar internationale scholen binnen heel Europa om daar studentendecanen en scholieren te ontmoeten. “Dit zien wij als voorlichting en niet als werving", zegt Van den Dungen, "want we verzamelen daar niet actief informatie voor vervolgacties. Het CvB vindt het echter nu belangrijker solidair te zijn met de andere universiteiten.”

Een verplichting richting studenten waarmee al contact is gelegd, voelt Van den Dungen nog wel. “Internationale studenten waarmee we al een relatie hebben opgebouwd, blijven we wel informeren over de online activiteiten zoals de Master Live Q&A’s, zodat ze de juiste studiekeuze kunnen maken.”

Pluspunten

Van den Dungen hoopt dat de politiek tijdens het debat in februari de internationale instroom een eerlijke kans geeft. “We kijken nu vaak naar de negatieve kanten zoals de Engelstaligheid en het tekort aan huisvesting, maar er zijn ook positieve bijeffecten. Er komt meer bedrijvigheid, de innovaties nemen toe en er komt meer belasting binnen door de internationale talenten. We zouden willen dat er gepraat wordt over het behouden van de studenten voor onze arbeidsmarkt. Dat zou de insteek van TU/e’s wervingsstrategie kunnen worden.”

Hij hoopt dat de Kamer de meerwaarde van de studenten hoog genoeg inschat en dat minister Dijkgraaf geen blijvende restricties gaat opleggen. De TU/e heeft momenteel een lichte stijging in studentaantallen, maar dat komt compleet op conto van de internationals.

Deel dit artikel