Kamertekort loopt op

Het tekort aan studentenwoningen is in één jaar toegenomen met 4.500, tot zo’n 26.500 studentenwoningen. Dat tekort zal nog flink toenemen, verwachten de studentenhuisvesters.

door
foto Suzanne Tucker / Shutterstock

De studentenaantallen nemen sneller toe dan gedacht, blijkt uit de jongste ramingen van het ministerie. De komende acht jaar met minstens 48.000, staat in de nieuwe monitor die Kences, de koepel van studentenhuisvesters, jaarlijks laat maken door onderzoeksbureau ABF Research. Het almaar groeiende aantal internationale studenten is de belangrijkste verklaring, maar ook komen er steeds meer Nederlandse universitaire studenten en die wonen vaker op kamers dan hbo-studenten.

Tot 2025 komen er netto weliswaar 18.000 studentenwoningen bij, maar zelfs als die voorspelling uitkomt, loopt het tekort fors op. De oplossing van de urgente woningnood moet volgens Kences-directeur Jolan de Bie gezocht worden in meer studentenwoningen en een goede afstemming tussen het woningmarkt- en het onderwijsbeleid.

In april van dit jaar ondertekenden de gemeente Eindhoven, de TU/e, Woonbedrijf Vestide en nog zeven andere partijen het Convenant Studentenhuisvesting 2021-2028. Daarin staat dat er in zeven jaar tijd 2.840 studenteneenheden moeten bijkomen in Eindhoven.Op de campus van de universiteit komen er in de vorm van twee woontorens en laagbouw 735 nieuwe studentenwoningen bij. De eerste deeloplevering daarvan is gepland voor aanvang van collegejaar 2023-2024.

Meer studio’s

Op dit moment besteden studenten gemiddeld 46 procent van hun inkomen aan huur, drie procentpunt meer dan in 2019. Van de thuiswonende studenten gaat 43 procent niet op kamers omdat de huren te hoog zijn, blijkt uit de enquête die dit voorjaar werd afgenomen.

Opvallend is volgens Kences dat er naar verhouding steeds meer studio’s komen - een verdubbeling in negen jaar tijd, en minder kamers waar studenten hun voorzieningen delen. Directeur De Bie wijt dat aan de huidige huur- en subsidieregels. “Die zorgen ervoor dat het bouwen van onzelfstandige kamers financieel onaantrekkelijk is en het bouwen van studio’s juist wel.” Ze vindt dat zeer onwenselijk: voor het welzijn en sociale ontwikkeling van met name jonge studenten is het beter om hun voorzieningen te delen.

Deel dit artikel