TGD en EHL bezorgd over politieoptreden tegen UR

Op de sites van Technology for Global Development (TGD) en het Eindhoven History Lab (EHL) staan sinds donderdag 31 maart statements waarin beide TU/e-organisaties hun zorgen uitspreken over het politieoptreden van 15 maart tegen leden van University Rebellion tijdens de Career Expo. Dat, in hun ogen, ‘massieve’ politieoptreden noemen beide organisaties gezien de aard van de demonstratie ‘onacceptabel’. Henny Romijn, uhd bij TGD en een van de twee initiatiefnemers van het plaatsen van de statements, wil graag dat het CvB zich over de kwestie uitspreekt.

door
afbeelding Mohd Khairilx / Shutterstock

Hoogleraar Erik van der Vleuten, voorzitter van het Eindhoven History Lab, vertelt dat dit onderwerp, het politieoptreden tegen leden van University Rebellion tijdens een protestactie op 15 maart, breed leeft bij de staf van zijn capaciteitsgroep. Van der Vleuten: “Dat doet het zowel bij ons op de werkvloer in Atlas als bij docenten die ik daarbuiten spreek. Als docent staan we natuurlijk voor de studenten en een veilige leeromgeving. Ik denk dat alle docenten het daar wel over eens zijn. Al weerhoudt de dagelijkse drukte of de onzekerheid over de ‘precieze feiten en toedracht’ hen wellicht van het maken van een statement. We zijn begaan met het socialeveiligheidsbeleid van de TU/e. Zelf heb ik de active bystander training van de universiteit gevolgd, waarin heel duidelijk wordt aangegeven: doe iets of laat iets van je horen - op het moment zelf of later - als je grensoverschrijdend gedrag constateert, anders normaliseer je die onveiligheid. Wij vinden dit zo’n geval. Het moet geen gewoonte worden dat de politie intimiderend aanwezig is en ingrijpt bij vreedzaam doch wellicht irritant studentengedrag. Die kant moeten we echt niet op.”

Safe space

Van der Vleuten ziet dat een aantal docenten binnen de TU/e, “maar niet die bij EHL of TGD”, aarzelt zich uit te spreken, met de verwijzing dat ze de precieze toedracht niet kennen. “Dat was voor mij de reden om ons statement als algemeen principe te formuleren. Beide onderzoeksgroepen, TGD en EHL, houden zich bezig met de rol van ingenieurs en techniek bij maatschappelijke transities en duurzaamheidstransities. Ik zie echter ook dat er onder TU/e-docenten - en wederom: buiten onze groepen - niet per se consensus is over hoe aan de TU/e de duurzaamheidsdiscussie gevoerd moet worden en wat de rol van protest daarbij is. Wij focussen daarom allereerst op de campus als safe space; dat moet een rode lijn zijn. TGD gaat wel expliciet in op de inhoud, op de duurzaamheidsproblematiek. Ik ben het inhoudelijk met TGD eens: als transitieonderzoekers weten we immers dat maatschappelijke en duurzaamheidstransities doorgaans gekenmerkt worden door een permanente interactie tussen pogingen ‘van binnenuit’ en ‘van buitenaf’ om veranderingen teweeg te brengen."

Gezamenlijk initiatief

Universitair hoofddocent bij TGD Henny Romijn, die samen met Van der Vleuten het initiatief heeft genomen om deze statements bij beide groepen online te zetten, zegt dat de nieuwe TGD-voorzitter Guus Pemen, die onlangs is aangetreden, niet actief betrokken is geweest bij dit initiatief. Romijn: “Maar hij onderschrijft het statement dat nu op de site van TGD staat wel. Van der Vleuten en ik zijn naaste collega’s in dezelfde sectie Technology Innovation & Society (TIS) van de subfaculteit Innovation Sciences. Binnen deze sectie is er intensief gesproken over het voorval, vooral omdat wij persoonlijk studenten kennen die eraan deelnamen. De vakken die wij verzorgen, liggen op het snijvlak van techniek en maatschappij, en dat trekt studenten aan die zich bewust zijn van allerlei maatschappijkritische vraagstukken en die hiermee actief bezig willen zijn.”

Draagvlak

Volgens Romijn werd er aanvankelijk naar gestreefd om als TIS-capaciteitsgroep met één gezamenlijk geschreven standpunt te komen richting het College van Bestuur, maar dat bleek volgens haar toch niet mogelijk. “Daarop hebben Van der Vleuten en ik het initiatief genomen om via onze beide organisaties een geluid te laten horen. Hiervoor was binnen die organisaties wel draagvlak.” 

Voorafgaand aan het plaatsen van de statements is er volgens Romijn geen contact over geweest met het CvB. Dat leden van University Rebellion en het CvB op donderdagochtend 31 maart een gesprek hadden in bijzijn van Anna Wieczorek, TU/e-ambassadeur voor duurzaamheid, wisten Romijn en Van der Vleuten op dat moment ook nog niet. Romijn: “Dat hoorde ik pas later die avond van drie verschillende studenten die bij het protest betrokken waren geweest. Onafhankelijk van elkaar deden zij verslag aan mij, maar de teneur van hun verhalen was eensluidend. Nadat ik deze studenten had aangehoord kregen de zinnetjes die ik had geschreven onder de links naar onze statements nog extra relevantie.”

Deel dit artikel