Eén TU/e-studente nog altijd vast na demonstratie

Een van de studenten die dinsdag werden gearresteerd bij de demonstratie op de TU/e zit nog altijd vast. Ze zou ‘fuck the police’ hebben gezegd. De advocaat van de TU/e-studente, Willem Jebbink, sprak met Cursor. “Het is ernstig dat je in Nederland voor zo’n beschuldiging vastzit."

De arrestant op de hoofdfoto is niet de arrestant die nog vastzit. 

“Ze zou ‘fuck the police’ hebben gezegd”, weet de advocaat. “Dat is misschien geen net taalgebruik, maar niet strafbaar.” In een persbericht dat Jebbink naar buiten heeft gebracht, gaat hij verder in op een precedent uit 2015: ‘Deze arrestatie verwacht je in het Rusland van nu, niet in onze democratische samenleving. In 2015 is de man die ‘fuck de koning’ riep, niet vervolgd. Het OM erkende toen na veel maatschappelijke ophef dat hij ten onrechte als verdachte was aangemerkt. ‘Fuck de koning’ valt onder de vrijheid van meningsuiting, vond ook het OM. Het is van de gekken dat je dit dus wel tegen de koning mag zeggen, maar kennelijk niet tegen de politie.’ Volgens Jebbink is deze vrijheidsberoving dan ook in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

“Het is ernstig dat je in Nederland voor zo’n beschuldiging vastzit”, zegt Jebbink over de beschuldiging tot belediging. De woordvoerder van de politie Oost-Brabant bevestigt dat die persoon vastzit voor belediging en omdat die zich niet wil legitimeren. De advocaat wil dat laatste niet bevestigen.

Vrijlating

Ondertussen wordt er op social media al op verschillende kanalen om de vrijlating van de studente gevraagd. De advocaat heeft er bij de rechter-commissaris in Den Bosch op aangedrongen de zaak met spoed te beoordelen. Dit is echter nog niet mogelijk omdat politie en het OM de dossiers nog niet hebben opgestuurd. Dit zal wel snel moeten gebeuren, want iemand die gearresteerd is heeft het recht om binnen 3 dagen en 18 uur na de aanhouding te worden voorgeleid aan een rechter voor de toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling. Deze rechtmatigheidstoets vindt plaats bij de rechter-commissaris.

Vervolging

Jebbink doet een zaak als deze niet voor het eerst: “Ik sta vaker demonstranten bij. Deze arrestaties raken aan het recht op demonstratie en dat van vrije meningsuiting.” De twee andere demonstrerende studenten die waren gearresteerd wegens ‘huisvredebreuk’ en het niet vertrekken na een vordering om dat wel te doen, zijn voorlopig vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie buigt zich nog over hun zaak om te zien of ook zij vervolgd kunnen worden. “Als ik hen was, zou ik goede rechtsbijstand zoeken”, adviseert Jebbink de studenten.

In het Eindhovens Dagblad geeft het College van Bestuur van de TU/e aan - enkel over het incident dinsdag van de drie arrestaties tijdens de demonstratie - het jammer te vinden dat het tot arrestaties is moeten komen en zegt sympathie te hebben voor het feit dat de studenten de wereld snel duurzamer willen maken.

Vrijdagmiddag bereikte Cursor het bericht dat de studente is vrijgelaten, in afwachting van haar mogelijke vervolging.

Deel dit artikel