Van thuiswerken naar groeiambities

In gespannen afwachting waren we eind 2021. Welke impact zou de omikron-variant hebben op het werken en studeren aan de TU/e? Nu lijken we in wat rustiger vaarwater te zitten. Relatief rustig natuurlijk, want voor het komend jaar staan al heel wat projecten klaar die het nodige zullen vragen van de medewerkers. Kijkend naar de studenten is het nog altijd afwachten wat twee jaar pandemie nu voor een effect heeft gehad op de generaties die daardoor veel van hun onderwijs thuis moesten volgen en hun sociale contacten zagen opdrogen.

door
foto Svetikd / iStock

Wie schrijft die blijft. Een motto dat oorspronkelijk gekoppeld was aan het goed bijhouden van je boekhouding. Cursor publiceert voortdurend over wat zich aan onze universiteit afspeelt en daarmee zijn we ook een soort boekhouders. We leggen voor studenten en medewerkers vast wat voor ontwikkelingen de universiteit door de jaren heen meemaakt.

Dit jaar ging van start met een nieuwe variant van corona en die maakte dat we toch weer we thuis kwamen te zitten en de verfoeide mondkapjes nog gedragen moesten worden. Maar omikron bleek gelukkig minder impact te hebben dan we hadden gevreesd, en in maart konden we ook het openbaar vervoer weer in zonder mondbedekking.

Career Expo

Het leven op de universiteit kwam weer op gang; er was weer fysiek onderwijs mogelijk en ook het studentenverenigingsleven bloeide weer op. Op 10 maart kon de Career Expo doorgang vinden op de manier waarop het oorspronkelijk was bedoeld: studenten in direct contact brengen met de recruiters van de bedrijven waar ze in toekomst mogelijk naartoe zouden gaan. Twee jaar doorvoor, in maart 2020, was het juist dit evenement geweest dat de deuren noodgedwongen moest sluiten vanwege het uitbreken van de pandemie. Het lijkt al weer een hele tijd achter ons te liggen.

Wat een belangrijk punt van aandacht zal blijven is de zorg voor de generaties studenten die door de pandemie een boel moesten missen van het echte studentenleven, beginnend met het mislopen van de Intro en daarna het thuiszitten achter de laptop voor het volgen van hun onderwijs en het afleggen van tentamens. Die groep heeft een achterstand in te halen en hopelijk lukt het ons ze daarbij te helpen. Studentenwelzijn verdient daarmee een nog hogere plek op de agenda.

Uitdagingen

Met het wegebben van de pandemie en de normalisatie van het universitaire leven, bewegen zich weer andere zaken naar het middelpunt van de aandacht. In september 2023 gaat de universiteit van start met het Bachelor College 2.0. Cursor spreekt begin volgend jaar met dean Ines Lopez Arteaga over wat daarbij de laatste stand van zaken is. Duurzaamheid krijgt in ons onderzoek nog meer prioriteit. Hoe zien we dat terug de komende jaren? Hoe gaan we verder met SQUAD, de langjarige operatie die de ondersteunende diensten in 2021 zijn ingegaan? Welke vervolgstappen zijn er gezet bij de uitrol van ons nieuwe onderwijsconcept, het Challenge Based Learning (CBL)? Wat wordt er gedaan om de werkdruk voor wetenschappers en ondersteuners beheersbaar te houden? Hoe staat het ervoor met het bevorderen van de sociale veiligheid aan de TU/e, nadat anderhalf jaar geleden het Social Safety Plan werd geïntroduceerd? Hoe gaan we om met de toenemende internationalisering en de uitdagingen die die ontwikkeling met zich meebrengt? En wie stapt er voor de zomervakantie in de schoenen van vertrekkend rector Frank Baaijens?

En dan natuurlijk het onderwerp dat de laatste maanden veel besproken en beschreven is: de schaalsprong die het College van Bestuur wil gaan maken, wat zou betekenen dat na 2026 vooral onze masteropleidingen sterk gaan groeien en we daardoor meer ingenieurs kunnen afleveren, vooral ook voor de bedrijven in de zelf hardgroeiende Brainport-regio. Daarvoor is het uitkijken naar de Voorjaarsnota van het kabinet. Want alleen als daarin financiële toezeggingen worden gedaan, kan dat feestje doorgang vinden, zoals collegevoorzitter Robert-Jan Smits het onlangs treffend verwoordde.   

Dus voor de boekhouders van Cursor weer genoeg materiaal en onderwerpen om naar uit te kijken en de tanden in te zetten. Want wie schrijft die blijft. Na vandaag gaan ook wij even in reces en vanaf maandag 9 januari vullen we de site en onze sociale kanalen weer met berichten, achtergrondverhalen en columns. We wensen iedereen mooie en gezonde feestdagen toe.

Deel dit artikel