simonapilolla2 / Shutterstock

Kabinet wil meer doen tegen seksueel geweld

Het nieuws rond The Voice en Ajax laat zien dat er “extra inzet” nodig is in de strijd tegen seksueel geweld, vindt minister Robbert Dijkgraaf van OCW. Hij komt met een nationaal actieplan en een speciale #MeToo-commissaris. Dat wordt SER-voorzitter Mariëtte Hamer, tevens lid van de Raad van Toezicht van de TU/e.

door
foto simonapilolla2 / Shutterstock

“Een breed maatschappelijk en diepgeworteld probleem als seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld vraagt een integrale én gecoördineerde inzet van de overheid”, vindt Dijkgraaf.

Om het kabinet te helpen, wordt Mariëtte Hamer vanaf april regeringscommissaris ‘grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Hamer is momenteel voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), oud-fractievoorzitter van de PvdA en oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. In de afgelopen kabinetsformatie was ze een van de informateurs. Daarnaast is zij sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van de TU/e, een positie die Hamer tot 1 oktober van dit jaar zal bekleden.

Cultuurverandering

Er is volgens het kabinet een “fundamentele cultuurverandering” nodig om een einde te maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds de opkomst van #MeToo in 2017 is er volgens Dijkgraaf al veel gedaan, maar de recente onthullingen laten zien “dat extra inzet noodzakelijk is”.

Het is nog niet duidelijk wat dit voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gaat betekenen. Dit voorjaar zal het kabinet de Tweede Kamer nader informeren over de contouren en de uitwerking van het actieplan.

Affaires

Dijkgraaf stipt het onderwijs en onderzoek wel aan. Volgens hem is er in die sector “volop aandacht voor deze problematiek”. Hij wijst bijvoorbeeld op het komende adviesrapport ‘Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap’ van wetenschapsgenootschap KNAW.

“Daarnaast voert de Inspectie van het Onderwijs een thema-onderzoek uit naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs”, aldus Dijkgraaf. “Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan kunst- en modeonderwijs.” Daar speelden inderdaad ook enkele affaires.

In Vlaanderen kwamen de afgelopen weken enkele gevallen van grensoverschrijdend gedrag in het nieuws.

Deel dit artikel